Serce (łac. cor, gr. kardia)

advertisement
Serce (łac. cor, gr. kardia)
Przepływ krwi
Unaczynienie serca
Tętnica wieńcowa prawa na bruździe
wieńcowej prawej zagina się tworząc
gałąź okalającą prawą następnie od niej
ku koniuszkowi serca opuszcza się gałąź
międzykomorowa tylna, która biegnie w
bruździe międzykomorowej podzatokowej.
Tętnica wieńcowa lewa na bruździe
wieńcowej lewej dzieli się na gałąź
międzykomorową przednią, biegnącą w
bruździe międzykomorowej przystożkowej,
oraz na gałąź okalającą biegnącą w
bruździe wieńcowej lewej.
Choroby serca człowieka
Krew odtlenowana powraca z tkanek do serca
żyłami głównymi (vv. cavae): górną i dolną do
prawego przedsionka (PP) serca, skąd przez
zastawkę trójdzielną przepływa do komory
prawej (KP). Tętnicami płucnymi (aa.
pulmonale) jest transportowana do płuc, gdzie
następuje jej utlenienie. Powraca następnie
do przedsionka lewego (PL) żyłami płucnymi
(vv. pulmonales), skąd trafia do komory lewej
(KL), a później aortą do pozostałych narządów
Budowa serca człowieka
• wady zastawkowe
• zaburzenia rytmu serca (arytmie) oraz
zaburzenia przewodnictwa
• zapalenie mięśnia sercowego
• zapalenie osierdzia
• zapalenie wsierdzia
• niewydolność mięśnia sercowego
Niedomykalność i zwężenie zastawki
mitralnej. Materiał z autopsji.
• krwotok sercowy
• migotanie przedsionków
Leczeniem chorób serca zajmuje się jedna z
podspecjalności interny - kardiologia. Leczeniem
operacyjnym chorób serca zajmuje się kardiochirurgia. Na
pograniczu tych dwóch specjalności znajduje się
kardiologia inwazyjna, która w ostatnich latach przeżywa
intensywny rozwój.
1. Prawy przedsionek
2. Lewy przedsionek
3. Żyła główna górna
4. Łuk aorty
5. Lewa tętnica płucna
6. Żyła płucna dolna
7. Zastawka mitralna
8. Zastawka aortalna
9. Komora lewa
10. Komora prawa
11. Żyła główna dolna
12. Zastawka trójdzielna
13. Zastawka pnia płucnego
Mateusz Zawadka
Download