ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (cd.) Serce : • główny narząd

advertisement
Serce:
• główny narząd układu,
• działa na zasadzie pompy ssąco-tłoczącej,
• ma wielkość pięści dorosłego mężczyzny,
• ma kształt stożka zwróconego podstawą
w górę, a koniuszkiem w dół i w lewą
stronę,
• znajduje się w worku osierdziowym,
• ściana serca zbudowana jest
z wsierdzia, śródsierdzia, nasierdzia,
• jest podzielone na dwie komory i dwa
przedsionki,
• leży w śródpiersiu po lewej stronie,
• ma własny system naczyniowy oraz własny automatyzm,
dzięki któremu wytwarza impulsy pobudzające je do pracy,
• znajduje się w nim węzeł zatokowo-przedsionkowy
(rozrusznik), w którym zainicjowany jest skurcz, stąd
pobudzenie rozprzestrzenia się na węzeł przedsionkowokomorowy i pęczki Hisa, wywołuje to skurcz przedsionków,
potem komór.
90
komora prawa
przedsionek prawy
zastawka
przedsionkowo-komorowa prawa
zastawki
półksiężycowe
Budowa serca
komora lewa
zastawka
przedsionkowo-komorowa lewa
przedsionek lewy
ANATOMIA
I FIZJOLOGIA
CZŁOWIEKA (cd.)
Download