B7 Serduszko puka w rytmie 72 na minutę

advertisement
1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Temat lekcji: Serduszko puka w rytmie…
72 razy na minutę
- budowa i rola serca.
2
Cele lekcji:
Uczeń:
pozna budowę, rolę i mechanizm działania serca;
rozwinie przekonanie o wpływie aktywności fizycznej na właściwe
funkcjonowanie układu krążenia.
NaCoBeZu:
poznam budowę i funkcje serca;
opiszę fazy pracy serca i wyjaśnię, jak powstaje tętno;
określę wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie układu
krwionośnego.
3
Zadanie 1
Na podstawie schematów:
a) Opisz elementy budujące
serce.
prawy
przedsionek
prawa
komora
lewy
przedsionek
lewa
komora
aorta
tętnica
płucna
Rys. 1
4
Zadanie 1
Na podstawie schematów:
b) Zamaluj część serca z krwią
utlenowaną na czerwono i na
niebiesko z nieutlenowaną.
Rys. 2
5
Zadanie 1
Na podstawie schematów:
c) Zaznacz strzałkami
kierunek przepływu krwi.
Rys. 3
6
Zadanie 2
Przeczytaj ze str. 92 w podręczniku o cyklu pracy serca i przeanalizuj schemat, a
następnie wpisz w komórki odpowiednio, czy zastawka jest otwarta czy też
zamknięta.
SKURCZ PRZEDSIONKÓW
SKURCZ KOMÓR
KRÓTKI ODPOCZYNEK SERCA
ZASTAWKA DWUDZIELNA
otwarta
zamknięta
zamknięta
ZASTAWKA TRÓJDZIELNA
otwarta
zamknięta
zamknięta
ZASTAWKA PÓŁKSIĘŻYCOWATA
zamknięta
otwarta
zamknięta
TĘTNO powstaje, gdy ściany tętnicy rozciągają się pod wpływem
ciśnienia przepływającej przez nie krwi.
7
Zadanie na podsumowanie
Zad. 3 Uzupełnij zdania:
Serce dziel się na ………………………………………………… i ………………………………………………….. Prawą
i lewą część serca oddziela ściana z mięśni zwana ………………………………………………………….
Krew w sercu płynie tylko w jednym kierunku. Dzieje się tak dzięki ……………………………
Znajdują się one pomiędzy ………………………… i ……………………………….. oraz na pograniczu
………………………… i ……………………… Serce pracuje w regularnych cyklach, w których
wyróżniamy trzy fazy - ………………………………, …………………………….. i
………………………………………………………….. Napór przepływającej krwi przez tętnicę powodujące
jej rozciąganie nazywamy ……………………………….. i u zdrowego, dorosłego człowieka wynosi
……………………………………….. uderzeń na minutę.
8
ŹRÓDŁA ILUSTRACJI
Numer
Autor
Tytuł
Rys. 1
josiño
Cykl pracy serca
josiño
Cykl pracy serca
josiño
Cykl pracy serca
Rys. 2
Rys. 3
Źródło
Licencja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_pracy_serca#
/media/File:Latidos.gif
Domena publiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_pracy_serca#
/media/File:Latidos.gif
Domena publiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_pracy_serca#
/media/File:Latidos.gif
Domena publiczna
9
Autorki: Renata Sawicka,
Małgorzata Kosiorek,
Marzanna Nąć
10
Download