Aneks 4. Schemat serca - Fundacja Serce Dziecka

advertisement
Aneks 4. Schemat serca
Dla ułatwienia zrozumienia wady serca konkretnego dziecka zamieszczamy na
kolejnych stronach schemat zdrowego serca oraz obrys pozwalający na naszkicowanie wady.
W naszym opracowaniu przedstawiliśmy bowiem najbardziej typowe wady
oraz metody ich leczenia. Należy pamiętać, że wada serca danego dziecka może
mieć jednak charakter nietypowy, dlatego też podjęte metody leczenia mogą się
różnić od opisanych.
W przypadku wątpliwości lub trudności ze zrozumieniem, warto skorzystać
z tych schematów, prosząc kardiologa o dokładny szkic i wyjaśnienia zarówno
samej wady serca dziecka, jak i proponowanych metod postępowania.
Aneks 4. Schemat serca
331
19
21
20
13
16
15
17
6
17
18
3
18
5
11
1
9
10
8
12
7
4
2
14
Schemat zdrowego serca
1 – prawy przedsionek – RA
12 – przegroda międzykomorowa – IVS
2 – prawa komora – RV
13 – żyła główna górna – SVC
3 – lewy przedsionek – LA
14 – żyła główna dolna – IVC
4 – lewa komora – LV
15 – prawa tętnica płucna – RPA
5 – pień płucny – MPA
16 – lewa tętnica płucna – LPA
6 – aorta – Ao
17 – prawe żyły płucne – RPV
7 – zastawka trójdzielna – TV
18 – lewe żyły płucne – LPV
8 – zastawka tętnicy płucnej – PV
19 – pień ramienno-głowowy – InnA
9 – zastawka aorty – AV
20 – lewa tętnica szyjna wspólna – LCC
10 – zastawka mitralna (dwudzielna) – MV
21 – lewa tętnica podobojczykowa – LSCA
11 – przegroda międzyprzedsionkowa – IAS
332
Dziecko z wadą serca
Schemat wady serca Twojego dziecka
Opis wady:
Aneks 4. Schemat serca
333
Download