BUDOWA I ROLA SERCA Serce

advertisement
BUDOWA I ROLA SERCA
• Serce – zbudowany z
tkanki mięśniowej
centralny narząd układu
krwionośnego człowieka i
zwierząt pompujący krew.
Serce działa jako pompa
zalewowo-tłocząca i jego
zadaniem jest utrzymanie
przepływu krwi przez
tkanki.
POŁOŻENIE SERCA W ORGANIZMIE
Serce położone jest w klatce
piersiowej, nad przeponą,
zwracając się koniuszkiem w
lewą stronę. Umieszczone jest
w worku osierdziowym*.
*osierdzie - błona,
ochraniająca serce przed
urazami
SCHEMAT ZEWNĘTRZNEJ
BUDOWY SERCA
aorta
tętnica płucna lewa
tętnica płucna prawa
żyły płucne
tętnice
wieńcowe**
żyła główna
górna
żyła główna
dolna
worek
osierdziowy
• Budowa serca
• Serce składa się z czterech jam: dwóch
przedsionków i dwóch komór. Podłużna
przegroda dzieli serce na 2 części – prawą i
lewą. Każda z nich składa się z przedsionka i
komory, które oddzielone są poprzeczną
przegrodą zawierającą zastawki. Zastawki
znajdują się także na granicy komór i tętnic.
MODEL BUDOWY SERCA
lewy przedsionek
prawy przedsionek
zastawka
trójdzielna
prawa komora
zastawka
dwudzielna
lewa komora
DLACZEGO SERCE SIĘ NIE MĘCZY ?
• Wraz z jedzeniem do naszego organizmu
dostają się różne witaminy, węglowodany,
sole mineralne itp. , co przekształca się w
energię. Serce czerpie siłę z pożywienia i z
tlenu ,którym oddychamy na co dzień. Więc
póki się odżywiamy i oddychamy nasze serce
będzie funkcjonowało.
Naczynia wieńcowe
• naczynia krwionośne odżywiające i natleniające
mięsień sercowy. Naczynia wieńcowe są
odgałęzieniem aorty i oplatają serce na kształt
wieńca. Liczne ich odgałęzienia wnikają w głąb
mięśnia sercowego. Produkty przemiany materii są
odprowadzane żyłami wieńcowymi do prawego
przedsionka. Zmniejszenie światła naczyń
wieńcowych wskutek zmian arteriosklerotycznych
powoduje zmniejszenie przepływu krwi i gorsze
odżywianie mięśnia sercowego.
MECHANIZM DZIAŁANIA ZASTAWEK
aorta
tętnica
płucna
zastawka
trójdzielna
zastawka
dwudzielna
UKŁAD ZASTAWEK (SCHEMAT)
METODY
BADANIA TĘTNA
SERCA
STETOSKOP
• Bicie serca było już opisywane przez Hipokratesa,
który potrząsając chorym cierpiącym na „wodę w
boku”,usłyszał pluskanie w klatce piersiowej.
STETOSKOP
• W 1816 roku Rene Laennec, francuski lekarz
przypadkiem wymyślił przyrząd do obsłuchiwania
chorych.Lekarz podczas jednego z badań młodej
kobiety o obfitych kształtach zwinął zeszyt w trąbkę i
przyłożył do jej piersi, aby lepiej słyszeć bicie jej serca.
Tak powstał pierwszy stetoskop.
ELEKTROKARDIOGRAM
Elektrokardiogram (EKG) to
zarejestrowana elektryczna
aktywność serca przy pomocy
elektrod zamocowanych na skórze
klatki piersiowej.
CIŚNIENIOMIERZ
CIŚNIENIE SKURCZOWE,
czyli najniższe ciśnienie krwi
panujące w tętnicy podczas
skurczu lewej komory serca.
CIŚNIENIE
ROZKURCZOWE
czyli najniższe
ciśnienie krwi,
jakie występuje w
tętnicy podczas
rozkurczu komór
CHOROBY
SERCA
MIAŻDŻYCA
• Miażdżyca tętnic – przewlekła choroba,
polegająca na zmianach zwyrodnieniowowytwórczych w błonie wewnętrznej i
środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach
wieńcowych i mózgowych, rzadziej w
tętnicach kończyn. Miażdżyca jest
najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic.
ZAWAŁ SERCA
• To martwica mięśnia sercowego
spowodowana jego niedokrwieniem na
skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej
doprowadzającej krew do obszaru serca.
NADCIŚNIENIE
• Jest to przewlekła choroba układu krążenia,
która charakteryzuje się stale lub okresowo
podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi
zarówno skurczowym (górnym), jak i
rozkurczowym (dolnym).
CHOROBA WIEŃCOWA
• zespół objawów chorobowych będących następstwem
przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek
mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze.Zaburzenie
równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem a możliwością ich
dostarczenia, pomimo wykorzystania mechanizmów
autoregulacyjnych zwiększających przepływ przez mięsień
sercowy doprowadza do niedotlenienia zwanego również
niewydolnością wieńcową.
Download