Karta pracy nr 1

advertisement
1. Czym charakteryzuje się tekst epicki? – przypomnienie cech epiki i środków artystycznego wyrazu.
Na co zwracać uwagę, analizując i interpretując tekst epicki?
2. D. Masłowska – fragm. utworu „ Wojna polsko – ruska pod flaga biało – czerwoną” – próba
ukierunkowanej interpretacji, omówienie środków artystycznych wprowadzonych do utworu.
3. I. Amiel „ Zemsta niedokonana”- ukierunkowana interpretacja opowiadania, omówienie sposobu
ukształtowania wypowiedzi (środki artystycznego wyrazu wprowadzone do opowiadania)
4.. Jak analizować i interpretować dzieło malarskie? Środki języka malarskiego. Gromadzenie
słownictwa, redagowanie planu wypowiedzi w oparciu o obrazy nawiązujące do tematyki
mitologicznej, np. Uczta bogów G. Belliniego, Pejzaż z Orfeuszem i Eurydyką N. Poussina, Orfeusz na
grobie Eurydyki G. Moreau, Prometeusz Rubensa
5. Czytanie ze zrozumieniem tekstu wskazanego przez nauczyciela. Omówienie efektów pracy.
6. Czym charakteryzują się teksty liryczne - środki wyrazu charakterystyczne dla liryki .Na co zwrócić
uwagę, analizując i interpretując tekst liryczny?
7. W. Szymborska „ Kot w pustym mieszkaniu”- wspólna interpretacja wiersza.
8. Obejrzenie filmu zaproponowanego przez nauczyciela lub uczniów, np, Coppola „Czas Apokalipsy”
9. Interpretacja obejrzanego przez młodzież filmu oraz omówienie jego tworzywa.
10. Środki języka malarskiego . Analiza i interpretacja średniowiecznych dzieł sztuki, np.: Madonna z
Dzieciątkiem i sześcioma aniołami - D. di Bouninsegna, Deesis z Węglówki koło Krosna, Ukrzyżowanie
– malarz małopolski, Pieta – malarz małopolski. Muzyka średniowieczna – wybrane przez uczniów
przykłady.
11. Jak skomponować i wygłosić dobre przemówienie?- zasady retoryki.
12. Kto zostanie klasowym mistrzem retoryki? - wygłaszanie przygotowanych przez uczniów
przemówień.
13. Środki języka malarskiego. Analiza i interpretacja wybranych obrazów renesansu np.: Siedem faz
życia kobiety – Han Baldung Grien, Stworzenie Adama – Michał Anioł, Dwór księcia Mantui – Andrea
Mantegna, Wiosna – S. Boticelli. Muzyka renesansu – wysłuchanie i próba interpretacji wybranych
przez uczniów przykładów muzycznych.
14. Mój ulubiony wiersz – analiza i interpretacja wybranego tekstu.
15. Analiza i interpretacja wybranych obrazów barokowych, np.: Młodzieniec trzymający czaszkę –
Frans Hals, Martwa natura vanitas – P. Claesz, Maria Magdalena – Georges de la Tour. Muzyka
baroku – wysłuchanie i próba interpretacji wybranych przez uczniów przykładów muzycznych.Moda
baroku.
16. Obejrzenie inscenizacji Hamleta
17.Interpretacja obejrzanej inscenizacji oraz omówienie tworzywa teatru.
18. Analiza i interpretacja obrazów oświeceniowych np.: Wzlot na balonie – Julius Caesar Ibbetson,
Modne małżeństwo. Śniadanie – W. Hoggarth, Ruiny łuku triumfalnego – H. Robert, Spotkanie – JeanHonore Fragonard. Muzyka oświeceniowa - omówienie przygotowanych przez uczniów przykładów
muzycznych. Moda oświecenia.
19. Czytanie ze zrozumieniem tekstu wskazanego przez nauczyciela. Omówienie wyników pracy.
20. Interpretacja wskazanego obrazu i omówienie go w kontekście wybranych tekstów literackich.
21. Interpretacja wskazanego tekstu literackiego i omówienie go w kontekście wybranych tekstów
kultury
Download