Skierowanie na badanie do celów sanitarno

advertisement
..........................., dnia .....................
........................................................
..........................., dnia .....................
........................................................
(Pieczęć przedsiębiorcy)
(Pieczęć przedsiębiorcy)
Skierowanie na badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych
Skierowanie na badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych
do MEC MEDYCYNA CZŁOWIEK Poradnia Medycyny Pracy
15-483 Białystok ul. Fabryczna 4 lok. 1B, tel. 535 305 103 lub 535 305 501
do MEC MEDYCYNA CZŁOWIEK Poradnia Medycyny Pracy
15-483 Białystok ul. Fabryczna 4 lok. 1B, tel. 535 305 103 lub 535 305 501
Stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarnoepidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) oraz Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 234 poz. 1570, z późn. zm.), proszę o przeprowadzenie badania
Stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarnoepidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) oraz Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 234 poz. 1570, z późn. zm.), proszę o przeprowadzenie badania
Pani/Pan...............................................................................................................................
Pani/Pan.............................................................................................................................. .
(imię i nazwisko)
(imię i nazwisko)
PESEL...................................................................................................................................
PESEL...................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania..................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania..................................................................................................................................
zatrudniony(a) jest/będzie na stanowisku.............................................................................................
zatrudniony(a) jest/będzie na stanowisku.............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
Osoba poddawana badaniu wykonuje lub wykonywać będzie czynności zaznaczone
przekreślonymi kwadratami poniżej:
Osoba poddawana badaniu wykonuje lub wykonywać będzie czynności zaznaczone
przekreślonymi kwadratami poniżej:
 praca w ciągłym kontakcie z ludźmi, stwarzająca zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-
 praca w ciągłym kontakcie z ludźmi stwarzająca zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-
 praca związana z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem
 praca związana z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem
 praca związana z przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia
 praca związana z przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia
 praca związana z myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę
 praca związana z myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę
 praca w kontakcie z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych
 praca w kontakcie z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych
kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby
nieopanowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych,
stwarzająca zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby
przez ludzi i leków, stwarzająca zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne
osoby
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzająca zagrożenie przeniesienia drogą
pokarmową zakażenia na inne osoby
osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby
.
kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby
nieopanowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych,
stwarzająca zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby
przez ludzi i leków, stwarzająca zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne
osoby
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzająca zagrożenie przeniesienia drogą
pokarmową zakażenia na inne osoby
osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby
.
..............................................................
(podpis osoby kierującej)
..............................................................
(podpis osoby kierującej)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards