Zadanie polega na stworzeniu Bazy Danych zawierającej minimum

advertisement
ZADANIA – ACCESS
Zadanie polega na stworzeniu Bazy Danych zawierającej
minimum 3 tabele połączone relacjami 1:N lub N:N.
Można zrobić bazę dotyczącą hobby lub pracy. Dodatkowo
każda baza powinna zawierać kwerendę pytającą, pozwalającą
odszukać rekordy wg wskazanej wartości pola, np. wyszukiwanie po
nazwisku w bazie danych adresów. Należy stworzyć formularz, za
pomocą którego możliwe będzie przeglądanie bazy w przyjaznej
użytkownikowi postaci. Proszę także generować jeden raport
zbiorczy, np. ile płyt danego wykonawcy jest w bazie.
Przykładowe zadania:
- Baza danych kaset wideo (kasety, znajomi, wypożyczenia)
- katalog komputerów (zestawy komputerowe (dysk, monitor,
pamięć, myszki itp.)
- sklep internetowy (klienci, faktury, produkty)
- baza danych studentów (studenci, przedmioty, oceny),
- biblioteka (książki, czytelnicy, wypożyczenia)
Download