nut - biblioteka.chopin.edu.pl

advertisement
JAK ODNALEŹĆ SIĘ
W SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM
W SIEDMIU PUNKTACH
1. Ustalenia ogólne
• Warunkiem korzystania ze zbiorów wypożyczalni
i fonoteki UMFC jest posiadanie aktywnego konta czytelnika
w systemie ALEPH.
• W celu założenia lub aktywacji konta w Bibliotece Głównej
w Warszawie, należy zgłosić się do czytelni, wypożyczalni
lub fonoteki.
• Studenci warszawscy chcący dodatkowo aktywować konto
w bibliotece wydziałowej w Białymstoku, powinni osobiście
zgłosić się do bibliotekarzy w Białymstoku.
• Aktywacja konta w danym roku akademickim jest możliwa
jedynie pod warunkiem rozliczenia się z biblioteką w roku
poprzednim.
2. Karta biblioteczna
• Rolę karty bibliotecznej pełni identyfikator z kodem
kreskowym na rewersie, który każdy otrzymuje
w chwili podjęcia studiów na UMFC.
• Kartę należy okazywać za każdym razem,
w chwili wypożyczania materiału
bibliotecznego.
3. Przeszukiwanie katalogu Aleph
• W pierwszej kolejności należy szukać potrzebnych
materiałów w katalogu Aleph pod adresem:
www.opac.chopin.edu.pl .
• W celu zamówienia wybranych pozycji, należy
zalogować się na swoje konto.
• Informacja o gotowości zamówienia do odbioru jest
widoczna na koncie czytelnika – po odbiór należy się
zgłosić w ciągu 3 dni roboczych.
Szczegółowe instrukcje przeszukiwania katalogu i zamawiania materiałów
znajdują się na stronie: http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/szkolenia.html
4. Brak pozycji w katalogu Aleph
• Jeśli w katalogu Aleph nie ma poszukiwanych nut,
należy przeszukać zeskanowany katalog nut dostępny na stronie:
http://www.katalog-kartkowy.chopin.edu.pl/
• Pozycje, których nie ma w Katalogu Aleph, a są w katalogu
zeskanowanym, można zamawiać pisząc e-mail na adres:
[email protected]
• Jeśli w katalogu Aleph nie ma poszukiwanych nagrań, należy
przeszukać cyfrowe katalogi fonoteczne dostępne na stronie:
http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/katalogi/kartkowy.html
• Pozycje, których nie ma w Katalogu Aleph, a są w katalogu
cyfrowym można zamawiać pisząc mail na adres:
[email protected]
5. Odbiór zamówień
• Po odbiór zamówień należy się zgłaszać do wypożyczalni,
fonoteki lub czytelni w godzinach ich otwarcia.
• Zamówienia realizowane są w następującej kolejności:
• zamówienia z systemu Aleph,
• zamówienia mailowe,
• inne zamówienia.
Ta sama kolejność obowiązuje przy obsłudze czytelników
w wypożyczalni i fonotece.
Tym bardziej zachęcamy do korzystania
z zamówień elektronicznych!
6. Ile czego i na jak długo można wypożyczyć?
Ilość możliwych do wypożyczenia
pozycji oraz dozwolony okres
wypożyczenia są uzależnione
od statusu materiału oraz typu
czytelnika.
Szczegółową regulację zawiera Zarządzenie
nr 1 dyrektora biblioteki dostępne na stronie:
http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/obibliotece/regulaminy.html
WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA NR 1 DYREKTORA BIBLIOTEKI:
STATUS: WYPOŻYCZA SIĘ
WYPOŻYCZALNIA
TYP CZYTELNIKA
LICZBA
(VOL.)
OKRES
WYPOŻYCZENIA
(DNI)
K*
N*
K
N
studenci
6
14
30
studenci zaoczni,
doktoranci
6
14
podyplomowi,
stażyści
5
pracownicy
konto kaucyjne
FONOTEKA
LICZBA
PROLONGAT
LICZBA (VOL.)
OKRES
WYPOŻYCZENIA (DNI)
LICZBA
PROLONGAT
90
2
10
8
2
30
90
2
10
15
2
5
30
30
2
10
15
2
10
20
30
90
2
10
15
2
1
2
30
30
-
3
15
-
STATUS WYKŁ.
• materiały nie podlegające prolongacie, wypożyczane studentom
na 7 dni, a wykładowcom na 15 dni
STATUS UDOST. NA MIEJSCU
• materiały udostępniane tylko do czytelni, na zajęcia lub do pracowni
kserograficznej; muszą być zwrócone w dniu wypożyczenia
* K – książki
* N – nuty
7. Zwroty i przetrzymania
• Zwrotów dokonuje się w miejscu wypożyczenia
(wypożyczalnia lub fonoteka).
• Jeśli wypożyczalnia jest zamknięta, zwrotów książek
i nut można dokonywać w czytelni.
• W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu, konto
czytelnika zostaje zablokowane do momentu rozliczenia
się z zaległości, a następnie jeszcze dodatkowo przez tyle
dni, przez ile przetrzymywany był dokument.
NALEŻY PILNOWAĆ STANU KONTA ORAZ KORZYSTAĆ
Z MOŻLIWOŚCI PROLONGATY (przed upływem terminu zwrotu)!
E-MAILE
• Biblioteka wysyła e-maile:
• informujące o gotowości zamówienia do odbioru;
• przypominające o zbliżającym się terminie zwrotu;
• upominające, że termin minął;
• i inne. 
• Mimo powyższych udogodnień, czytelnicy są zobowiązani
do samodzielnej kontroli stanu swojego konta.
BRAK E-MAILA PRZYPOMINAJĄCEGO/UPOMINAJĄCEGO
NIE ZWALNIA Z TERMINOWEGO ZWROTU
MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH.
Download