Poszukiwania książki rozpoczynamy zawsze od

advertisement
KATALOG ELEKTRONICZNY BG UP WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW
Poszukiwania książki rozpoczynamy zawsze od katalogu elektronicznego. Jeżeli nie znajdziemy
w nim książki, a jest to pozycja wydana przed 1991 rokiem, należy sprawdzić w katalogu kartkowym
alfabetycznym i zamówić ją na rewersie tradycyjnym.
Gdy w katalogu elektronicznym nie ma szukanej książki, a jest to książka wydana po 1991 roku
oznacza to, że w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego nie ma danej pozycji.
Katalog elektroniczny można przeglądać bez logowania. Logowanie jest konieczne jeśli chcemy
zamówić książkę. Aby zalogować się należy kliknąć zakładkę logowanie (w lewym górnym rogu
strony) i wpisać numer czytelnika, którym jest numer elektronicznej legitymacji studenckiej oraz hasło
– seria (dużymi literami) i numer dowodu osobistego (bez spacji).
Katalog elektroniczny można przeglądać według kilku kryteriów: autor, tytuł, hasło przedmiotowe,
sygnatura lub tytuł czasopisma.
Wybieramy zakładkę proste (druga zakładka na czarnym pasku). Rozwijamy typ wyszukiwania
i wybieramy kryterium np. autor. W polu terminy wpisujemy autora: Wiśniewski Janusz Leon
i klikamy szukaj.
Pojawia się lista nazwisk autorów (gdybyśmy szukali przez tytuł uzyskalibyśmy listę tytułów, a jeśli
przez hasło przedmiotowe to listę haseł przedmiotowych). Z podanej listy należy wybrać
poszukiwane nazwisko. Cyfry przed nazwiskiem oznaczają ile tytułów książek danego autora
dostępnych jest zbiorach Biblioteki Głównej i w bibliotekach instytutowych.
Po kliknięciu w nazwisko pojawia się lista tytułów książek danego autora wraz z informacją, w której
z bibliotek dostępne są książki.
Elektronicznie można zamówić wyłącznie książkę, która ma lokalizację BG Magazyn Główny
i status Dostępny.
Szukamy książki z lokalizacją BG Magazyn Główny, a następnie klikamy w egzemplarze (zakładka po
lewej stronie). Po zalogowaniu się obok tytułu książki, która ma status dostępny i lokalizację BG
Magazyn Główny pojawia się zakładka zamówienie.
Klikając w zakładkę zamówienie otwiera się ekran z możliwością wyboru miejsca odbioru książki.
Możliwości są następujące: BG Wypożyczalnia oraz BG Czytelnia Główna. Jeżeli zamawiamy książkę
z zamiarem wypożyczenia do domu, zostawiamy BG Wypożyczalnia, natomiast jeśli chcemy
skorzystać z książki w Czytelni Głównej, wybieramy BG Czytelnia Główna i klikamy wyślij.
Kolejny ekran to typ zamówienia – zaznaczamy Standardowe zamówienie i klikamy wyślij.
Następny ekran: Twoje zamówienie magazynowe jest realizowane – jest to elektroniczny rewers
zamawianej książki. Klikamy OK, aby zamówić książkę. Realizacja zamówienia trwa około 1 godzinie.
Zamówiona książka ma status w przetwarzaniu, jeżeli status zmieni się na do odbioru, książkę można
odebrać w Wypożyczalni po przedstawieniu aktualnej karty bibliotecznej. Warto zwrócić uwagę na
datę wygaśnięcia zamówienia, które ważne jest trzy dni i w tym czasie można odebrać książkę
w Wypożyczalni w godzinach otwarcia biblioteki. Książek nie zamawia się przez schowek, gdyż
funkcja ta ma inne przeznaczenie.
Książki w katalogu elektronicznym mogą posiadać także inne lokalizacje niż BG Magazyn Główny
np. : BG Czytelnia Główna, BG Kolekcja KW, IFP Biblioteka.
Wszystkie książki znajdujące się w Czytelni Głównej można znaleźć w katalogu elektronicznym. Po
wyszukaniu książki z lokalizacją BG Czytelnia Główna wypełniamy rewers do Czytelni Głównej, na
którym wpisujemy sygnaturę Czytelni (np. 17-B). W Czytelni jest wolny dostęp do półek, więc po
zostawieniu dokumentu dyżurującemu bibliotekarzowi i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin Czytelni
podchodzimy do działu 17 (etyka) i wśród książek oznaczonych literą B szukamy danej książki. Rewers
należy pozostawić na półce w miejscu książki.
Jeśli chcemy skorzystać z egzemplarza książki z lokalizacją Kolekcja KW (Kolekcja
Krótkoterminowego Wypożyczania) należy odpisać sygnaturę z katalogu elektronicznego i podać ją
w Wypożyczalni. Zamówienie zostanie natychmiast zrealizowane. Książki z Kolekcji KW wypożyczane
są tylko na 5 dni, bez możliwości prolongaty. Książek z Kolekcji KW nie zamawiamy elektronicznie.
Jeżeli książka posiada lokalizację BG OIN (Oddział Informacji Naukowej) należy przyjść do Oddziału
Informacji Naukowej (pok. 71) i tam można z niej skorzystać.
Wyszukiwanie tytułów czasopism w katalogu elektronicznym.
W wyszukiwaniu prostym wybieramy typ tytuł czasopisma i wpisujemy poszukiwany tytuł. Pojawia
się lista tytułów czasopism. Z podanej listy należy wybrać poszukiwane czasopismo. W polu Zasoby
biblioteki sprawdzamy czy interesujący nas rocznik i numer jest w posiadaniu Biblioteki.
Czasopism nie zamawiamy elektronicznie. Aby z nich skorzystać udajemy się do Czytelni Czasopism,
wypełniamy rewers wpisując tytuł czasopisma oraz poszukiwany rok i numer.
Jeżeli książka posiada lokalizację Biblioteki Instytutowej to nie zamawia się jej elektronicznie.
W katalogu elektronicznym książki z bibliotek instytutowych zawsze mają status dostępny, ale
dopiero w danej bibliotece można uzyskać informację czy książka jest wypożyczona czy dostępna
(biblioteki instytutowe nie posiadają modułu wypożyczeni elektronicznych). Wyjątek stanowi
Biblioteka Instytutu Historii, która udostępnia swe zbiory drogą elektroniczną). Biblioteki instytutowe
(oprócz Biblioteki IH) wypożyczają książki tylko na rewersach papierowych.
Lokalizacja egzemplarzy książek znajdujących się w bibliotekach instytutowych - rozwiązanie skrótów:
IB Biblioteka - Biblioteka Instytutu Biologii
IFP Biblioteka ; IFP Czytelnia BIFP - Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej
IG Biblioteka ; IG Biblioteka BIG - Biblioteka Instytutu Geografii
IH Biblioteka ; IH Czytelnia BIH - Biblioteka Instytutu Historii
IINiB Biblioteka - Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
IN Biblioteka/Ang. - Biblioteka Instytutu Neofilologii - Sekcja Angielska
IN Biblioteka/Rom. - Biblioteka Instytutu Neofilologii - Sekcja Romańska
IN Biblioteka/Ros., Ger. - Biblioteka Instytutu Neofilologii - Sekcja Rosyjska i Germańska
IP i FiS Biblioteka - Biblioteka Instytutu Politologii, Instytutu Filozofii i Socjologii
WSz Biblioteka - Biblioteka Wydziału Sztuki
WMFT Biblioteka - Biblioteka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego
WP Biblioteka ; WP Biblioteka os. Stalowe - Biblioteka Wydziału Pedagogicznego
Prolongata
Książki wypożyczone elektronicznie można prolongować przez Internet. Przy prolongacie należy
pamiętać o dacie i godzinie zwrotu. Książki można także prolongować w Wypożyczalni – osobiście,
telefonicznie lub przez GG.
Aby prolongować książkę należy zalogować się, a następnie wybrać zakładkę konto (Logowanie 
Stan konta). Z ekranu konto należy zaznaczyć pozycję, którą chcemy prolongować, klikając w polu
Zaznacz do prolongaty. Należy wybrać zamieszczony u dołu ekranu przycisk prolongata, aby ją
zatwierdzić. Na ekranie wyświetli się informacja, czy wybrane książki zostały prolongowane. Po
zalogowaniu się w zakładce stan konta lub podsumowanie (zalecamy zakładkę podsumowanie)
można uzyskać informacje na temat własnego konta (ilość wypożyczonych książek, termin zwrotu,
ilość prolongat, opłaty za przetrzymanie).
Rezerwacja
Jeśli poszukiwana przez nas książka jest wypożyczona i nie ma innego egzemplarza tego tytułu
w katalogu kartkowym ani w Kolekcji Krótkoterminowego Wypożyczania studenci Uniwersytetu
Pedagogicznego mogą dokonać jej rezerwacji. W tym celu udajemy się osobiście do Wypożyczalni
i podajemy dane bibliograficzne poszukiwanej przez nas pozycji (autor, tytuł, rok wydania).
Dyżurujący bibliotekarz dokona jej rezerwacji. Gdy zarezerwowana przez nas pozycja zostanie
zwrócona otrzymamy maila z informacją, że książkę możemy odebrać w Wypożyczalni w terminie do
pięciu dni od otrzymania powiadomienia.
Download