Z badań archeologów i antropologów wynika, że człowiek pierwotny

advertisement
SPRAWNOŚĆ BIBLIJNA
ODKRYWCA PRZESZŁOŚCI
BIBLIA
Rdz 2-3
(7) ... wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek
czego stał się człowiek istotą żywą. (8) A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam
człowieka, którego ulepił.
... w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. (18) Cierń i oset
będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. (19) W pocie więc oblicza twego będziesz
musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty...
Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty.
Z badań archeologów i antropologów wynika, że człowiek pierwotny pojawił się na Ziemi ok. 4 miliony lat temu.
1A.
Narzędzia wyrabiano głównie z kości zabitych zwierząt, drewna i kamienia. Kamienne pięściaki, drewniane piki, dzidy i
maczugi były pierwszymi narzędziami człowieka. (Epoka kamienia – 2,6 mln lat temu)
1B.
Początek epoki brązu przyjmuje się umownie rok 3400 p.n.e., w Europie Południowej
2800 p.n.e., na terenach dzisiejszych wschodnich Niemiec i zachodniej Polski 2200
p.n.e.
Nazwa epoki pochodzi od używanych wówczas powszechnie narzędzi z nowo
wprowadzonego surowca – brązu, czyli stopu miedzi z cyną o stosunku 9:1 (Brąz
antyczny był stopem miedzi z cynkiem – mosiądzem). Przykładem przedmiotów z brązu
są: siekiery, dłuta, młoty, motyki, sierpy, noże, ozdoby, broń (miecze, topory, ostrza do
włóczni, groty, części pancerzy). Brąz pojawił się w Egipcie i Mezopotamii około 3500
p.n.e. Czasem zamiast cyny do produkcji stopu stosowano ołów lub antymon (Węgry).
1C.
Epoka żelaza – okres dziejów ludzkości następujący po epoce brązu, w której żelazo stało się głównym surowcem w
wytwarzaniu narzędzi.
Najstarsze wyroby z kutego żelaza (głównie pochodzenia meteorytowego), pochodzą z XV i XIV wieku p.n.e. z terenów
gdzie ludność zamieszkiwała państwo Hetytów (Azja Mniejsza), gdzie po roku 1180 p.n.e. żelazo przez Palestynę
dotarło do Egiptu, i dalej do Mezopotamii i Iranu. Następnie na Kaukaz, w XII w p.n.e. do Grecji oraz w XI-X w. p.n.e.
do Italii. Do Europy żelazo dotarło już w epoce brązu przez Półwysep Bałkański oraz Kaukaz.
1D.
I. Narzędzia rolnicze
Biblia
Ap. 14,18
(18) I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: Zapuść
twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały! (19) I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał
z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu - ogromnej. (20) I wydeptano tłocznię poza miastem, a z
tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów.
"Cep – narzędzie służące do młócenia zboża.
Zbudowany jest z dwóch kijów, długiego zwanego dzierżakiem
i krótkiego, zwykle dębowego, bijaka.”
Sierp - używano głównie do żęcia zbóż, choć
Biblia mówi też o zapuszczaniu sierpa
podczas winobrania.
Sierpy odnalezione w Palestynie są lekko
zakrzywione. Niektóre wykonano z ostrych
kawałków krzemienia, osadzonych za
pomocą asfaltu w ramce z drewna lub kości.
Znaleziono również żelazne ostrza sierpów,
które mocowano w uchwycie przy użyciu
nitów, trzpieni lub tulei.
1E.
Pwt 16,9-10
Odliczysz sobie siedem tygodni. Gdy zacznie sierp żąć zboże, rozpoczniesz liczyć te siedem tygodni. I będziesz
obchodził Święto Tygodni ku czci Pana, Boga twego, z ofiarą według wspaniałomyślności twej ręki, złożoną stosownie
do tego, jak ci pobłogosławi Pan, Bóg twój.
Zadania na sprawność
Polski kosiarz ostrzący kosę
z okresu Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.
Punktacja
1- 5
1. Umie odróżnić trzy rodzaje nasion
2. Do czego służył cep ?
Co dzisiaj zastępuje to narzędzie ?
3. Co miało wpływ na powstawanie epok,
w których następował rozwój narzędzi ?
Ćwiczenia
4. kozłowanie piłki z podrzutem (15 m)
Cztery kozły – jeden podrzut ...
Punktacja
1 - 3
2.
Narzędzia ogrodnicze
-
szufla, łopatka
Biblia
Wj 27,1-3
(1) I zbudujesz ołtarz z drzewa akacjowego, mający pięć łokci długości i pięć łokci szerokości. Ołtarz będzie więc kwadratowy, a wysoki
na trzy łokcie. (2) I uczynisz rogi w czterech narożnikach ołtarza, a będą wystawały z niego wzwyż, i pokryjesz go brązem. (3) I zrobisz
popielnice do zsypywania zatłuszczonego popiołu oraz łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice. Wszystkie te przybory wykonasz z
brązu.
Lb 4,14
(14) Położą na nim wszystkie naczynia używane do służby przy ołtarzu: popielnice, widełki, łopatki, kropielnice; wszystkie te sprzęty
ołtarza okryją pokrowcem ze skór delfinów i założą drążki.
Narzędzie o długim trzonku służące do przerzucania lub zgarniania. W przybytku
za pomocą miedzianych łopatek usuwano popiół z ołtarza całopalne. Szufli,
prawdopodobnie drewnianych, używano do odwiewania ziarna . Szeroką szuflą
zgarniano z klepiska wymłócone ziarno i podrzucano je w górę, a wiatr odwiewał
odpadki, m.in. plewy, natomiast ziarno spadało na ziemię. Jan Chrzciciel proroczo
opisał, że Mesjasz ma w ręku obrazową szuflę do odwiewania, za pomocą której
oddzieli symboliczną „pszenicę” od „plew”.
2A.
Iz 30,24;
(23) On użyczy deszczu na twoje zboże, którym obsiejesz rolę, a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja trzoda
będzie się pasła w owym czasie na rozległych łąkach. (24) Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która
została przewiana opałką i siedlaczką.
Widły służyły do odwiewania ziarna i podobnie jak w nowszych czasach zapewne były wykonane
z drewna i miały kilka zagiętych zębów.
3. Praca człowieka - młotek, siekiera, gwoździe
3A.
Biblia
Mt 3
10
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień
wrzucone. 11 Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić
2 Krl 6,1-7
(2) Chcemy iść nad Jordan, i niech każdy stamtąd weźmie jedną belkę, abyśmy urządzili sobie schronienie, gdzie moglibyśmy
zamieszkać! Odpowiedział: Idźcie! (3) Ktoś odezwał się: Racz - proszę - iść razem ze sługami twoimi. Odpowiedział: Pójdę, (4) i poszedł z
nimi. Przyszedłszy nad Jordan, ścinali drzewa. (5) Wówczas jednemu przy ścinaniu pnia siekiera wpadła do wody i on zawołał: Ach,
panie! - i to jeszcze pożyczona. (6) Lecz mąż Boży zapytał: Gdzie upadła? On zaś wskazał mu miejsce. Wtedy odłupał kawał drewna,
wrzucił tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. (7) I powiedział: Wyjmij [ją] sobie! On zaś wyciągnąwszy rękę, chwycił ją.
Zadania na sprawność
8. Posiada umiejętność
wbicia gwoździa
9. Potrafi wyciągnąć z
deski gwóźdź
10.Posiada umiejętność
wyprostowania
krzywego gwoździa
Ćwiczenia
11. Ma umiejętność
przebiec na jednej
nodze 10 m.
Punktacja
1 - 5
Punktacja
1-3
4. Narzędzia domowe - Motyka, piła, sznur
Motyka służyła do usuwania chwastów
i zapewne także do rozbijania grud ziemi.
W niektórych proroctwach nawiązano
do okopywania motyką winnicy
4A.
Dz 9,22
22 A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że Ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w
Damaszku. 23 Po upływie dłuższego czasu3 Żydzi postanowili go zgładzić. 24 Szaweł dowiedział się o ich zamiarach. A strzegli bram we
dnie i w nocy, aby go zgładzić. 25 Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. 26 Kiedy przybył do
Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem.
Zadania na sprawność
Punkty
1 - 5
12. posiada umiejętność
naśladowania św. Józefa (w czym ?)
.................................
13. zna dwa sposoby wiązania
sznurem
Ćwiczenia
14. Rzut piłką do kosza (na ziemi)
Punkty
1 - 3
Download