Lek. stom. Sławomir Błażejewski - Super

advertisement
REGULAMIN SZKOLENIA
1. Organizatorem szkolenia jest firma Super Dent z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Pocztowej
1/1.
2. Współorganizatorem jest firma Dentsply DeTrey GmbH, Przedstawicielstwo w Polsce
producenta materiałów stomatologicznych z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kolistej 46/2.
3. Szkolenie jednodniowe (7 godzinne) teoretyczno-praktyczne (praktyka na fantomach)
odbędzie się w dniach 21 i 22 listopada 2008 r. w godz. 9.00-16.00 w sali konferencyjnej
firmy Super Dent w Szczecinie, przy ul. Pocztowej 1/1.
4. Uczestnicy szkolenia powiadamiani są przez bezpośrednią wysyłkę zaproszeń oraz informacje
przesyłane przez Internet.
5. Temat szkolenia: „Praktyczne rozwiązania w trudnych przypadkach klinicznych” (plan
szkolenia: załącznik nr 1).
6. Wykładowca zobowiązany jest do rzetelnego przekazania wiedzy z zakresu tematyki
szkolenia.
7. Celem szkolenia jest zapoznania lekarza z technikami zamykania perforacji kanału
korzeniowego, stosowania włókna szklanego do wykonywania uzupełnień bezpośrednich
- most jednopunktowy, techniką anatomicznej odbudowy punktów stycznych przy pomocy
częściowych formówek Palodent oraz techniką wykonania preparacji pod most trzypunktowy
dwubrzeżny wsparty na inleyu i pełnej koronie wraz z wykonaniem prowizorium.
8. Kierownik naukowy szkolenia:
Dr Rainer Seemann
Miejsce pracy: Dentsply DeTrey GmbH, Dyrektor Działu Medycznego, stomatolog,
wykładowca uniwersytetów w Bernie oraz w Berlinie.
Nr prawa do wykonywania zawodu: Ges 125 – Aprobation als Zahnarzt (2.87),
Mat.3150.A4.098765432.
Dołączona kopia prawa do wykonywania zawodu.
9. Prowadzący szkolenie (wykładowca):
Lek. stom. Sławomir Błażejewski
Były pracownik Zakładu Protetyki AM w Gdańsku.
Obecnie: Doktorant Pana prof. Jerzego Sokołowskiego.
Otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Zakładzie Profilaktyki i
Propedeutyki Stomatologii.
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, ul. Suwalska 2,
80-175 Gdańsk.
Nr prawa do wykonywania zawodu 1480392.
Załącznik nr 1
Plan szkolenia: „Praktyczne rozwiązania w trudnych przypadkach klinicznych”.
Szkolenie odbywa się w godz. 9.00 – 16.00.
AKT I (45 min)
Standardy postępowania w przypadku wystąpienia perforacji korzenia zęba. Zamknięcie perforacji w
obrębie korzenia – ćwieczenie praktyczne.
AKT II (1,5 godz.)
Bezpośrednie uzupełnienie protetyczne z wykorzystaniem włókna szklanego. Wykonanie mostu
dwubrzeżnego uzupełniającego pojedyńczy brak zębowy – ćwicznie praktyczne.
ANTRAKT KAWOWY
AKT III (2,5 godz.)
Preparacja pod most trzypunktowy dwubrzeżny wsparty na inleyu i pełnej koronie.
Rola prowizorium w protetyce. Wykonanie prowizorium uzupełniającego brak zębowy – planowanie,
wzmacnianie, opracowanie.
AKT IV (30 min)
Anatomiczna odbudowa punktów stycznych warunkiem sukcesu w leczeniu zachowawczym.
Technika odbudowy punktu stycznego przy użyciu systemu formówek częściowych Palodent –
ćwiczenie praktyczne.
Uczestnikom kursu zapewniamy indywidualne stanowiska pracy, bieżące indywidualne konsultacje
z prowadzącym oraz przewodnik kliniczny do ćwiczeń.
Download