WYBORY DO PARLAMENTU DOKTORANTÓW PAM W dniu 12

advertisement
WYBORY DO PARLAMENTU DOKTORANTÓW PAM
W dniu 12 marca 2009 r. Doktorancka Komisja Wyborcza w składzie: mgr inż. Dominika
Jamioł – przewodnicząca, lek. dent. Kinga Noga, lek. dent. Krzysztof Kałużyński, przeprowadziła
wybory przedstawicieli doktorantów do Parlamentu Doktorantów PAM na nową kadencję.
W głosowaniu wzięło udział 21 doktorantów spośród 124 uprawnionych. Wyborowi podlegały
po trzy mandaty z Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
Na Wydziale Lekarskim wybrano: lek. Annę Żakowską (8 głosów), lek. Hannę Marciniak
(7 głosów) oraz mgr inż. Agnieszkę Szynkowską (7 głosów). Natomiast na Wydziale LekarskoStomatologicznym mandaty uzyskali wszyscy kandydaci startujący w wyborach: lek. Dariusz
Kotlęga (11 głosów), lek. dent. Pavel Tsynkel (10 głosów) oraz lek. dent. Marcin Post (10 głosów).
Wszystkim przyszłym parlamentarzystom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych obrad
przez najbliższe dwa lata.
Dominika Jamioł
Przewodnicząca Doktoranckiej Komisji Wyborczej
Download