Nowy obiecujący lek w terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C

advertisement
Nowy obiecujący lek w terapii
wirusowego zapalenia wątroby
typu C
Wirusem typu C może być zarażonych 200 milionów ludzi na świecie. Jest on
jedną z przyczyn marskości i raka wątrobowokomórkowego. Obecnie terapia
WZWC oparta o interferon alfa i rybawirynę związana jest z odsetkiem odpowiedzi
poniżej 50%. Dotychczasowe próby opracowania skutecznych inhibitorów
enzymów wirusa (proteaza NS3 i polimeraza RNA NS5B) okazały się
nieskuteczne. Nadzieję daje nowy lek o roboczej nazwie BMS-790052 będący
inhibitorem wirusowego białka NS5A o nieznanej funkcji enzymatycznej. W
badaniu klinicznym I fazy efekt przeciwwirusowy utrzymany był do 144 godzin po
podaniu.
Nature 465, 96–100
Data publikacji: 18.06.2010r.
Download