lek. Aleksandra Mazur - Samorząd Województwa Podkarpackiego

advertisement
Wykaz lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii upoważnionych przez
Marszałka Województwa Podkarpackiego do oceny zasadności stosowania
przymusu bezpośredniego na podstawie art. 18 ust. 3 oraz ust. 10 pkt 2 ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.
546 z późn.zm.):
1. lek. Teresa Adamczyk – zatrudniona w Specjalistycznym Psychiatrycznym
Zespole Opieki Zdrowotnej im Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
tel. 16 621 46 11(centrala Szpitala);
2. lek. Joanna Jamroś – Kiebała – zatrudniona w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Dębicy –Szpital Psychiatryczny w Straszęcinie tel. 14 680 36 36;
3. lek. Aleksandra Mazur – zatrudniona w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Lesku – Poradnia Zdrowia Psychicznego, 38-600 Lesko
ul. Kazimierza Wielkiego 4 tel.: 13 469 80 71 wew. 38 lub 602 733 424.
W celu usprawnienia wydawania opinii o zasadności zastosowania
przymusu bezpośredniego upoważnieni lekarze będą przyjmować wnioski
z poszczególnych powiatów:
lek. Teresa Adamczyk - z powiatu jarosławskiego, leżajskiego, lubaczowskiego,
łańcuckiego, przemyskiego, przeworskiego, rzeszowskiego.
lek. Joanna Jamroś – Kiebała – z powiatu dębickiego, kolbuszowskiego,
niżańskiego, mieleckiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, ropczyckosędziszowskiego;
lek. Aleksandra Mazur- z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego,
krośnieńskiego, leskiego, sanockiego, strzyżowskiego.
Download