LZ - lek rezerwowy zastrzeżony, zarejestrowany i dopuszczony do

advertisement
LZ -
lek
rezerwowy
zastrzeżony,
zarejestrowany i dopuszczony do
obrotu w Polsce,objęty receptariuszem
szpitalnym, szczególnie drogi, zlecany
tylko w uzasadnionych przypadkach,
zamawiany
na
formularzu
F4/PS/PSJ/14
na
zlecenie
Koordynatora Oddziału Klinicznego
(lub jego zastępcy) i przez niego
podpisanym oraz zatwierdzonym przez
Zespół.
LS -
lek
sprowadzany,
lek
nie
zarejestrowany w Polsce, dopuszczony
do obrotu, objęty receptariuszem
szpitalnym, sprowadzany w trybie
importu docelowego, zamawiany na
formularzuF5/PS/PSJ/14, podpisanym
przez Dyrektora szpitala.
LD - lek z darów, zarejestrowany w Polsce,
otrzymany w formie darowizny
lub bezpłatnej próbki, zgodnie
z
Prawem
Farmaceutycznym
wprowadzony do Apteki Szpitalnej po
potwierdzeniu zapotrzebowania na lek
przez
Kierownika
Oddziału
Klinicznego lub Przewodniczącego
Zespołu. Zamawiany na formularzu
F1/PS/PSJ/16.
Ceny leków podane w spisie są orientacyjne,
aktualne w dniu publikacji receptariusza
i dotyczą tylko Śląskiego Centrum Chorób
Serca (nie są cenami handlowymi)
-6 -
Download