Jakie są pierwsze objawy i poszczególne etapy rozwoju choroby

advertisement
Obraz kliniczny choroby
Alzheimeracharakterystyka trzech
stadiów choroby
Maria Barcikowska
IMDiK PAN
<24
Testy
przesiewowe
MMSE
Test
zegara
Kryteria diagnostyczne
ICD 10,
DSM IV,
IGERO
Pierwsze stadium choroby
Alzheimera
Trwa od 2 do 5 lat
Problemy z zapamiętywaniem /uczeniem
się informacji sprzed chwili , godziny lub
roku
Pamięć wydarzeń sprzed lat pozostaje
niezmienna
Trudności wykonywania codziennych
aktywności
Zaburzenia wyważonej oceny zdarzeń
Pani Agnieszka Z. lat 67
Mieszka z mężem, ma dzieci
Skargi u lekarza POZ na męczące objawy
zaburzeń pamięci
Zapomniała o urodzinach jedynego wnuczka
Zaczęła gorzej gotować, mieszkanie nie
wygląda już tak jak dawniej
Zgubiła się po drodze do siostry, która
zmieniła miejsce zamieszkania w tym samym
mieście
Przestala przyjmować leki na nadciśnienie- bo
nie kupiła nowych
Zaczęła unikać życia towarzyskiego
Zagrożenia pierwszego stadium
Tylko 20% chorych ma postawioną
właściwą diagnozę i jest leczonych
Większość nie znajduje zrozumienia dla
swoich objawów, wśród najbliższych i
pracowników ochrony zdrowia
W tym okresie wielu chorych chudnie z
powodu „niedojadania”
Część chorych doświadcza problemów
finansowych, prawnych i zdrowotnych z
powodu zaburzeń pamięci i niepełnego osądu
sytuacji
Drugie stadium choroby
Alzheimera
Trwa od 2 do 12 lat
Przyspieszone narastanie zaburzeń
pamięci
Narastanie trudności funkcjonowania
codziennego
Brak albo bardzo ubogie możliwości
oceny sytuacji
Problemy językowe
Zaburzenia nastroju i zachowania
Pani Agnieszka Z. lat 70
Leczy się- już nie ma efektów, choroba
postępuje
Nie pamięta imion swoich synowych, zapomina
imiona wnuczków
Nie gotuje, lubi sprzątać – bez efektu
Panicznie boi się samotności, uważa, że rodzina
chce ją oddać do domu opieki
Bywa agresywna także fizycznie wobec
opiekującego się nią męża, konsultowana przez
psychiatrę
Nie potrafi odgrzać sobie posiłku, nie dba o
higienę własną
Zagrożenia drugiego stadium
Leczenie na tym etapie włączane jest w
„ostatniej chwili”
Występują konflikty wewnątrzrodzinne i ze
współmałżonkiem
Często w tym okresie chory ma zaburzenia
depresyjne, urojeniowe, bywa pobudzony,
agresywny, wymaga opieki psychiatry i leczenia
obciążonego poważnymi objawami ubocznym
Dramatyczna sytuacja chorych samotnych!!!
Trzecie stadium choroby
Alzheimera
Trwa od 1 do 3 lat
Brak pamięci krótkotrwałej
Chory całkowicie uzależniony od osób
drugich w aktywnościach codziennych
Chory nie ma żadnej możliwości oceny
sytuacji
Nie mówi, nie je samodzielnie, nie
porusza się aż do pozostawania na stale
w łóżku
Pani Agnieszka lat 74
Prawie nie chodzi, większość dnia
przebywa na fotelu przy łóżku,
Nie kontroluje zwieraczy, pampersy
Poznaje wyłącznie męża , czasami
myli go z ojcem
Bardzo wychudzona, niechętnie je
karmiona
Zagrożenia trzeciego stadium
Chory przebywa w domu opieki,
albo opieka nad nim w domu
musi być wspomagana przez
opiekuna profesjonalnego i
lekarza pierwszego kontaktu
Download