KPF: Rynek kredytu konsumenckiego na dobra trwałe nadal

advertisement
Gdańsk, 12 kwietnia 2017 r.
KPF: Rynek kredytu konsumenckiego na dobra trwałe nadal mocny
W ostatnim badaniu sytuacji na rynku consumer finance, prowadzonym przez KPF i IRG SGH, odnotowano poprawę
klimatu do zakupu dóbr trwałych i skłonności do finansowania ich zakupu ze środków pochodzących z kredytu. Ta
pozytywna tendencja wskazuje na możliwość dalszej poprawy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych.
W bieżącym raporcie z badania, realizowanego w cyklu kwartalnym przez KPF i IRG SGH, odnotowano poprawę ocen
odnośnie klimatu do zakupu dóbr trwałych. Bieżąca wartość dopiero po raz trzeci od 2008 roku, czyli okresu sprzed
wybuchu kryzysu finansowego w gospodarce światowej, przekroczyła poziom neutralny, oznaczający, że liczba osób
uważających, że teraz jest dobry czas na zakup dóbr trwałych jest wyższa niż tych sądzących przeciwnie lub nie mających
w tej kwestii zdania.
BIEŻĄCY KLIMAT DO ZAKUPU DÓBR TRWAŁEGO UŻYTKU
15
10
5
1,1 1,3
3,1
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Źródło: KPF-IRG SGH.
Co piąty Polak wyda więcej
Pomimo poprawiającego się klimatu do zakupu dóbr trwałych, która zachowuje rosnący trend średniookresowy,
w styczniu 2017 roku prognoza w tym obszarze nieznacznie się pogorszyła. Nadal jednak co piąte gospodarstwo domowe
deklarowało, że ich wydatki na dobra trwałe będą na wyższym poziomie niż w ostatnich 12 miesiącach, a 55%
respondentów stwierdziło, że utrzymają się na podobnym poziomie.
PROGNOZA ZAKUPU DÓBR TRWAŁEGO UŻYTKOWANIA [SALDO]
40
30
20
10
0
-10
-6,2
-20
-30
-40
WSKAŹNIKI ODPOWIEDZI NA PYTANIE: Czy sądzą Państwo, że Wasze wydatki na zakupy dóbr trwałego użytku w
następnych 12 miesiącach będą w porównaniu z tego typu wydatkami w poprzednich 12 miesiącach:
Okres
badania
201601
201604
201607
201610
201701
Warianty odpowiedzi*
1
2
3
4
5
8,6
7,6
5,3
8,2
3,4
15,6
15,6
14,6
21,1
16,7
47,7
51,4
53,3
48,1
54,9
12,7
12,9
11,6
10,2
14,3
15,4
12,5
15,1
12,4
10,8
*) 1. dużo większe; 2. nieco większe; 3. podobne; 4. nieco mniejsze; 5.dużo mniejsze
Źródło: KPF-IRG.
Częściej na kredyt niż z oszczędności
Choć według szacunków ok. 1 mln gospodarstw domowych za cel odkładania środków finansowych stawia sobie zakup dóbr
trwałych, to oszczędności w coraz mniejszym stopniu stają się źródłem ich finansowania. Rosnące dochody w dyspozycji
gospodarstw domowych pozwalają ograniczać konieczność oszczędzania na sfinansowanie zakupu drobnych dóbr trwałych,
gdyż w oczywisty sposób możliwy staje się ich zakup z bieżących środków.
– Celem gromadzenia nadwyżek finansowych stają się poważniejsze wydatki. To może oznaczać, iż utrzyma się tendencja do
podnoszenia się przeciętnej kwoty kredytu konsumpcyjnego, zaciąganego przez gospodarstwa domowe w Polsce – wyjaśnia
dr hab. Piotr Białowolski z IRG SGH. – To kolejna, po podtrzymaniu pozytywnej prognozy odnośnie dynamiki rynku kredytu dla
gospodarstw domowych, dobra informacja dla specjalistów kredytu dla gospodarstw domowych, które będą poszukiwały
uzupełnienia zaoszczędzonych środków zewnętrznym finansowaniem.
CELE OSZCZĘDZANIA - zakup drobnych dóbr trwałych (np. sprzęt RTV-AGD)
18
16
14
12
10
8
7,8
6
4
2
0
Źródło: KPF-IRG.
Grupa gospodarstw domowych, rozważających wzięcie kredytu przynajmniej na częściowe sfinansowanie zakupu dóbr
trwałych, w tym drobnych dóbr trwałych, jak sprzęt RTV-AGD, jest jednak nadal liczna. W bieżącym badaniu skłonność do
finansowania takich zakupów ze środków obcych wykazało aż 42,5% ankietowanych planujących taki zakup – o prawie 5%
więcej niż w poprzednim kwartale.
– W obliczu systematycznej poprawy pozycji finansowej gospodarstw domowych nie dziwi obniżanie się obaw związanych
z ryzykiem nieradzenia sobie ze spłatą zobowiązań kredytowych. To zapewne jedna z pozytywnych przyczyn faktu, iż prawie co
piąte spośród wszystkich ankietowanych gospodarstw domowych deklaruje potrzebę finansowania wydatków na dobra
trwałe przynajmniej w części kredytem. O 1/4 wzrósł też odsetek gospodarstw domowych, których obecne zobowiązania służą
finansowaniu dóbr trwałych – komentuje Agnieszka Kozioł, Menedżer ds. Analiz i Projektów KPF.
FINANSOWANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA DOBRA TRWAŁEGO UŻYTKOWANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZA
KREDYT/POŻYCZKĘ
Warianty odpowiedzi*
Okres
badania
201601
201604
201607
201610
201701
Razem
1
2
3
4
5,8
14,2
6,4
14,5
6,0
13,6
8,2
17,5
5,4
13,3
12,6
31,3
11,4
26,0
9,9
22,5
10,8
23,0
11,8
29,2
22,0
54,5
26,1
59,5
28,3
63,9
27,9
59,5
23,3
57,5
59,6
56,2
55,8
53,2
59,5
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
*) 1. w całości za kredyt/pożyczkę; 2. w części za kredyt/pożyczkę; 3. z innych źródeł; 4. nie dotyczy / nie planuję
Źródło: KPF-IRG.
Ten pozytywny trend zauważają podmioty oferujące kredyty ratalne, sprzedawane poprzez sieci sklepów RTV-AGD, które
sukcesywnie nawiązują współpracę z kolejnymi partnerami biznesowymi w tym obszarze.
– Widzimy potencjał rynku kredytów ratalnych, a jako bank mamy kompetencje w tym zakresie. Stąd nasze
zainteresowanie powrotem na ten rynek. Obserwujemy zarówno tradycyjne sieci sprzedaży, jak i dynamicznie rosnący
rynek e-commerce w kontekście pozyskania nowych partnerów oraz elastycznego odpowiadania na potrzeby klientów –
mówi Wojciech Humiński, wiceprezes eurobanku.
Źródło: KPF
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia
ponad 80 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, instytucje
pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki
oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. KPF posiada bogaty dorobek samorządowy jako partner społeczny w procesie
legislacyjnym, polskim i europejskim. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS – European Federation of Finance House Associations, zrzeszającej osiemnaście
organizacji z krajów europejskich, reprezentujących bardzo poważną część europejskiego rynku kredytowego i ponad 1 200 instytucji
finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym już kilkaset raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards