Prezentacja 6

advertisement
Woda – cennym
dobrem i prawem
człowieka
„Dostęp do czystej wody jest
podstawową ludzką potrzebą, a co za
tym idzie, fundamentalnym prawem
człowieka. Skażona woda zagraża
zdrowiu wszystkich ludzi, wywiera
destrukcyjny wpływ na życie
społeczeństw. To uwłacza ludzkiej
godności”
Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ
Według danych Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO)
około 1,1 miliarda ludzi nie ma
dostępu do wody spełniającej
podstawowe normy czystości
– oznacza to, że jedna szósta
mieszkańców Ziemi cierpi z
powodu pragnienia i chorób
wywołanych spożywaniem
zanieczyszczonej wody.
Jedynie 2% z nich żyje w
Europie; 65% pochodzi z Azji,
27% z Afryki.
Mapa pokazująca problem dostępu do wody
pitnej na świecie
Omawiany kryzys ma
wiele oblicz. Dla wielu
społeczności Afryki
oznacza wysiłek
codziennego
pokonywania wielkich
odległości aby zdobyć
wystarczającą ilość
wody – czystej lub
zanieczyszczonej. Dla
innych, oznacza
cierpienie z pragnienia,
niedożywienia i chorób.
Zapewne wiele osób widziało jak
w krajach afrykańskich ludzie
transportują wodę na swoich
głowach. Bardzo często masa
takich baniaków przekracza 20 kg,
co dla młodego organizmu bywa
bardzo niszczące. Skrzywienia
kręgosłupa, garb, płaskostopie, a
nawet śmierć nie są odosobnione.
Myśl techniczna całego świata
wspiera jednak mieszkańców
Afryki

Brak dostępu do wody pitnej nie
uśmierca w sposób spektakularny i
czytelny dla opinii publicznej jak
powodzie, trzęsienia ziemi i wojny. Jego
ofiary odchodzą w ciszy – są to przede
wszystkim noworodki i dzieci
zamieszkujące zarówno obszary
rolnicze, jak i slumsy wielkich miast.
Według szacunków WHO każdego dnia
około 6 tysięcy dzieci umiera z powodu
chorób związanych z niedostatkiem
czystej wody. Oznacza to, że co 15
sekund umiera jedno dziecko.

Współczesny świat przez wielu
nazywany jest globalną wioską.
Gospodarki wszystkich państw
stają się coraz bardziej
współzależne, zanikają kolejne
bariery komunikacyjne. Jednakże
problemy społeczne i ekologiczne
nabierają globalnego charakteru.
Kryzys wodny jest wymownym
świadectwem tego faktu. Zmiany
klimatyczne, katastrofy naturalne,
ubóstwo, konflikty zbrojne, wzrost
populacji i urbanizacja –
wszystkie te czynniki wpływają
bezpośrednio na dostęp do wody.
Brak dostępu do wody może
dotknąć każdego mieszkańca
Ziemi.
Susza w Afryce
Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do
zmniejszania zasobów wody pitnej. W XXI w. konflikty o
wodę mogą być powszechne, gdyż będzie ona warta tyle co
złoto. Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw,
rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu tego
kryzysu.

Polska Akcja Humanitarna już po raz czwarty prowadzi kampanię
„Zbieram wodę”, dzięki której powstają studnie w Afryce i
Afganistanie, by jak najwięcej osób miało dostęp do wody pitnej. Do
tej pory dzięki akcji powstało 8 studni, z których korzysta każdego
dnia 7500 mieszkańców.

Uczniowie naszego gimnazjum przyłączyli się do akcji „Zbieram
wodę”. Na terenie szkoły sprzedawane są breloczki i krople Polskiej
Akcji Humanitarnej. Gorąco zachęcamy wszystkich do kupowania
gadżetów. W ten sposób i my możemy pomóc Afryce.
EWALUACJA PROJEKTU
Największym problemem na Ziemi
jest brak słodkiej wody. Bez wody nie
ma życia. Czysta woda = zdrowie
roślin i ludzi. Dzięki wodzie mamy
energię alternatywną. Woda to też
zabawa i sport.
Download