Międzynarodowy Dzień Ziemi

advertisement
Międzynarodowy
Dzień Ziemi
W
tym
roku
realizujemy
projekt
‘’Szkoła
Dnia 22 marca obchodzony jest Światowy
Humanitarna’’
hasłem
‘’Woda
- pod
Obchody
Międzynarodowego
Dnia
Ziemi
co
Dzień
Wody.
W tympod
roku
odbywa
się
on
dobro
naszej
planety’’.
rokubezcenne
mają
miejsce
22
kwietnia.
Tematemna
hasłem
‘’Woda
dla
miast.
Odpowiadając
Od 2005 do 2015 roku trwa
Członkowie
Klubu
Szkoły
Humanitarnej
wiodącym
w
tym
roku
są
lasy.
Hasło
miejskie
wyzwania’’.
Temat
ten
ma
zwrócić
Międzynarodowa Dekada ‘’Woda dla
życia’’
zapoznają
z problemami
tegorocznego
Dnia
Ziemi wynikającymi
brzmi:
‘’Las z
uwagę
nasię
trudne
położenie
mieszkańców
niedoboru
wody
pitnej
na
świecie.
Projekt
całkiem
blisko
nas’’.
miast zagrożonych brakiem czystej wody
jest realizowany we
współpracy z Polską
pitnej.
Akcją Humanitarną.
W ramach projektu zorganizowaliśmy
zbiórkę pieniędzy na rzecz akcji ‘’Studnia
dla Południa’’ poprzez sprzedaż kropelek,
opasek i ciast. Dzięki Wam zebraliśmy 1100
zł. Biorąc udział w akcji wsparliśmy budowę
studni przy szkole podstawowej w Sudanie.
W ramach projektu prowadzimy blooga i
Uczestniczyliśmy
w
spotkaniu
z
facebooka,
przeprowadziliśmy
ankiety
Konkurs
na
ulotkę,
którego
zwycięzcą
Zorganizowaliśmy
konkursy
promujące
Konkurs
pracownikiem
na
logo,
Polskiej
którego
Akcji
zwycięzcą
Humanitarnej
został
wśród
mieszkańców
Skierniewic,
został Wojciech
Przybyszewski
z klasy I B.
oszczędzanie
wody
Panią
Dominiką
Jakub Danelski
Pomorską,
z klasy
która
II D.
pokazała
przygotowaliśmy
prezentacje
multimedialne
warunki
życia
w
Tanzanii.
o problemach wodnych na świecie.
Badania naukowe
dowodzą,
że w Polsce
Przeciętny
Polak zużywa
ok. 400-900
litrów
problem
wody istnieje.
Opada
poziom
wód
wody dziennie!
W wielu
krajach
wysoko
gruntowych.
Prawie
używa
sięjest
rozwiniętych
duża
częśćnie
wody
pitnej
Już dziś
na pewne
braki
cierpią
systemów
reutylizacji
wody.wody
Wszystko
idzie
tracona
przez nieoszczędne
niektóre
regiony
takie
jak:
Wielkopolska,
do
ścieków,
które
przedostają
sięWdo
wód
gospodarowanie nią na co dzień.
Polsce
Górny
Kraków,
Kilce
Szczecin.
gruntowych
sprawiając,
żeczy
nie
ma skąd
nie
ma Śląsk,
większych
problemów
z dostępem
wody pitnej.
Nie stosujemy
też
do czerpać
wody. Rosnącym
problemem
jest jednak
obiegów
i nadmiernie
corazzamkniętych
większe jej zużycie.
wykorzystujemy zbiorniki podziemne.
Co ósmy człowiek na świecie cierpi z powodu
pragnienia i chorób spowodowanych
Problemzanieczyszczonej
wody dotyczy całego
spożyciem
wody.świata,
Mimo, że
jednak
w głównej
dotyka
zbiorniki
wodne
zajmująmierze
71% powierzchni
mieszkańców
krajów
biednych
tzw.
globu,
jedynie 2,5%
światowych
zasobów
Sudanki
wracające
Mężczyzna
czerpiący
wodę
ze a mniej
wody
to
woda
słodka,
niż 1% toAfryki
woda
Globalnego
Południa,
a zwłaszcza
zdla
wodą
do
wioski
Obóz
uchodźców
w Darfurze
studni
pitna.
3,5 miliona
ludzi umiera co roku na
Subsaharyjskiej.
choroby powstałe w wyniku użycia
zanieczyszczonej wody.
Sudanki odpoczywające po
przyniesieniu wody
Ludzie
się przy
Dziecko z kubkiem
wodyzbierający
wracające
Ludzie
schodzący
na szukają
brzeg
wodę
Dzieci
wody
pod
ziemią
rzece
okresowej
Sudanie
Kopanie
Kobiety
Codzienna
studni
Zbieranie
wychodzące
głębinowej
wyprawa
wody
zw
zwioski
sudańskiej
kałuż
porzeki
wodę
powpo
wodę
wiosce
przez
pustynię
do
wioski
Ludzie przy studni głębinowej
Powinniśmy się solidaryzować i
podejmować wspólne działania na rzecz
rozwiązywania globalnych problemów. Tylko
od nas zależy jak w przyszłości będzie
wyglądał nasz świat, a wspólnie można
bardzo wiele zdziałać. Możemy pomagać w
usuwaniu tych problemów np.
Kupując butelki Cisowianki dedykowane
Kupując
Wpłacając
kropelki
pieniądze
i opaski
bezpośrednio
w Kampaniina
Wodnej
konto PAH
PAH
Kampanii Wodnej
A oto kilka sposobów na
skuteczne oszczędzanie
wody…
Jeżeli kąpiesz się w wannie nie nalewaj wody do
pełna.
Napełniaj
wannę
wza1/3
pojemności.
Pamiętaj,
że
nie
musisz
każdym
razem
Bierz
szybki
prysznic
zamiast
kąpać
się w
Nie
myj
naczyń
pod
bieżącą
wodą.
Kiedy
zmywasz
Zmień
wszystkie
krany
na
takie,
które
będą
oszczędzać
Używaj
jednouchwytowych
baterii
–
dzięki
nim
Napraw
kapiące
krany.
Jeżeli
kran
kapie
z
Kiedy
myjesz
zęby,
do
płukania
ust
używaj
Pamiętaj,
żeby
najpierw
zatkać
odpływ
korkiem.
Toza
spuszczać
całej
wody
ze
spłuczki
w
toalecie.
Kiedy
myjesz
ręce
strumień
wody
nie
wannie!
Pełna
wanna
to
około
180
litrów
wody,
Używaj
zmywarki
i
pralki
tylko
wtedy,
Do
mycia
samochodu
używaj
wody
z
wiadra,
Nie
wylewaj
wody,
jeśli
możesz
jej
użyć
np.
do
ręcznie
napełnij
jedną
komorę
zlewu
lub
miskę
wodą
wodę.
Wystarczy
zainstalować
perlatory,
czyli
siatki
o
Kiedy
myjesz
zęby
lub
twarz
zwracaj
uwagę,
Unikaj
zbędnego
spłukiwania
toalety.
szybciej
uregulujesz
temperaturę
i
zmarnujesz
częstotliwością
1 kropli
na
sekundę
tomniejszy
rocznie
nic,
że
przez
pierwsze
kilka
sekund
leci
zimna
woda:
kubka
zamiast
bieżącej
wody!
Zużyjesz
tylko
0,5
Zazwyczaj
spłuczka
ma
dwa
przyciski
i
drobnych
oczkach,
które
napowietrzają
wypływającą
płynem.
Spłukuj
szybko
pod
niewielkim
strumieniem
podczas
gdy
jedna
minuta
kąpieli
pod
podlewania
kwiatów,
ogrodu
czy
sprzątania.
nie
z
węża.
musi
wypływać
maksymalną
siłą.
żeby
woda
nie
była
cały
czas
odkręcona.
Chusteczki
itp.
wrzucaj
do
kosza,
nie
do
toalety.
kiedy
są
już
pełne.
mniej
wody
niż
kręcąc
dwoma
kurkami.
może
wykapać
11935
litrów
wody!
ogrzeje
się
gdy
dodasz
gorącej.
litra
zamiast
16
litrów!
wodę.
Dzięki
temu
strumień
będzie
silniejszy.
większy.
Zawsze
mniejszego.
bieżącej
wody.
prysznicem
tonajpierw
około
10użyj
litrów
wody.
Międzynarodowy
Dzień Ziemi
Download