APwS Automatyczna stacja pomiaru opadów

advertisement
APwS
Automatyczna stacja pomiaru opadów
wyposażona w system wysyłania ostrzeżeń
 Pomiary:
Opadów atmosfrycznych stałych i ciekłych
Czasu trwania opadów
Temperatury powietrza
 Wyposażenie:
Deszczomierz
Rejestrator
Modem do komunikacji
Moduł zarządzania zasilaniem
Żródło zasilania
 Prosta oraz zdalna obsługa
 Stabilność długookresowa
 Wszystkie parametry ustawiane przez użytkownika
 Wytrzymała przemysłowa obudowa
 Małe zużycie energii
 Ogrzewany wlot
Specyfikacja:
Deszczomierz
Komunikacja
Mierzone dane
Alarmy
Zapisywanie danych
Opcje zasilania
Zużycie energii
Warunki eksploatacji
Zastosowanie:








Meteorologia
Klimatologia
Systemy ostrzegania powodziowego
Gospodarka wodna
Infrastruktura miejska
Kanalizacja
Kalibracja radarów meteorologicznych
Rolnictwo
Deszczomierz wagowyTRwS 500, TRwS 200, lub
deszczomierz łyżeczkowy
GPRS, TCP/IP, GSM-CSD, GSM-SMS, przesył
satelitarny ORBCOMM, linia PSTN, RS485,
RS232
Suma opadów w ciągu 1 min, masa całkowita,
zasilanie, czas trwania opadów, temperatura
Ustawiany przez użytkownika próg alarmu
intensywności opadu, napięcia, generowanie
SMS, wiadomość do centrali
Min. 40 000 rekordów
Panel słoneczny, 9-15 VDC, 230 VAC
Średnio 0.3 W, 15 W przy włączonym ogrzewaniu
Temperatura: -35°C÷+70°C,
wilgotność: 0 ÷100%
Jednostka centralna dla ApwS
Zbieranie danych
Przechowywanie danych w bazie SQL oraz wizualizacja
Przetwarzanie danych oraz wysyłanie alarmów
24-godzinny histogram – suma
opadów w ciągu minuty
BMsonic Biotechnika s.c.
tel. +48 22 666 96 80
ul. Krzywa 30
fax. +48 22 751 37 37
05-092 Łomianki
mob. +48 662 699 887
www.bmsonic.waw.pl
email: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards