Prowadzisz firmę? Chcesz zatrudnić nowych pracowników

advertisement
Prowadzisz firmę?
Chcesz zatrudnić nowych pracowników?
Dowiedz się jak skorzystać ze wsparcia finansowego?
Przyjdź na spotkanie
„Dzień Otwarty Urzędu Pracy dla Pracodawców”
27 lutego 2015 roku
10.00 – 13.00
w POSiR Hala Arkadia w Górze, ul. Szkolna 2a
Dowiesz się m.in. jak:
ź uzyskać dofinansowanie do zatrudnienia pracownika,
ź bezpłatnie przeszkolić kandydata do pracy,
ź uzyskać zwrot środków na wyposażenie nowego stanowiska pracy,
ź zorganizować miejsce stażu dla skierowanego przez urząd bezrobotnego.
Ponadto uzyskasz informację o nowych:
ź systemach pomocy finansowej kierowanej do pracodawców zatrudniających
młodych do 30 roku życia,
ź metodach wspierania zatrudnienia osób w wieku 50+ poprzez dofinansowanie do
wynagrodzenia,
ź sposobach wspierania pracodawców zatrudniających w formie telepracy rodziców
powracających na rynek pracy,
ź możliwościach finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego
pracodawców i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Pracownicy urzędu będą udzielali indywidualnych konsultacji
w zakresie możliwości skorzystania z w/w form wsparcia.
Zapraszamy !!!
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards