Oczekiwania rynku pracy

advertisement
Już dawno minęły te czasy, kiedy od pracownika
wymagano głównie wykształcenia
kierunkowego, a dodatkowe umiejętności
odgrywały znikomą lub prawie żadną rolę w
chwili jego oceny pod kątem przydatności do
pracy.
Dzisiaj spotykamy się z inną sytuacją - w
ogłoszeniach o wolnych miejscach pracy, a
nawet w ofertach praktyk i staży zawodowych
długa jest lista wymagań stawianych
potencjalnym kandydatom.
Następuje w tej chwili względny spadek
kwalifikacji akademickich,
encyklopedycznych, samej wiedzy na rzecz
umiejętności przenośnych, takich
umiejętności które są możliwe do
zastosowania w różnych sytuacjach
zawodowych.
Zestaw najważniejszych cech pracowników
poszukiwanych przez pracodawców:
 Elastyczność, adaptacyjność i mobilność
zawodowa;
 Kreatywność, wola i umiejętność wprowadzania
innowacji;
 Umiejętność podejmowania ryzyka;
 Zainteresowanie i przygotowanie do kształcenia
ustawicznego;
 Umiejętność komunikowania się oraz wrażliwość
społeczna (umiejętność zrozumienia sytuacji
innych osób);
 Skłonność
do brania odpowiedzialności;
 Umiejętności pracy zespołowej;
 Zmysł przedsiębiorczości;
 Zrozumienie wielokulturowości, niezbędne
na międzynarodowym rynku pracy;
 Uzdolnienia i umiejętności ogólne,
przekraczające granice dyscyplinarne;
 Umiejętność zarządzania ludźmi;
 Otwartość.
Są kwalifikacje i umiejętności, które
niezależnie od profilu firmy, czy
opisu stanowiska będą zawsze
cenione przez pracodawców.
Posiadanie ich, a także sama
świadomość licznych zalet
zwiększają szanse każdej osoby na
pozyskanie pracy.
Oczekiwania pracodawców wobec
potencjalnych pracowników:
 Najwyżej
punktowanym językiem jest język
angielski, a następnie język niemiecki. Coraz
częściej przez pracodawców jest także
wymieniana znajomość j. francuskiego. Od
paru lat zaczyna się także zauważać
tendencję rosnącą w kierunku poszukiwania
pracowników z biegłą lub dobrą znajomością
języka rosyjskiego.
 Znajomość
obsługi komputera jest w
dzisiejszych czasach absolutnie niezbędna.
Im lepsze stanowisko, wynagrodzenie, tym
bardziej zaawansowany stopień umiejętności
komputerowych.
 Posiadanie
prawa jazdy stanowi często
warunek konieczny przy podejmowaniu
pracy.
Najbardziej pożądane cechy kandydata i jego
umiejętności interpersonalne:
1. Odpowiedzialność
2. Systematyczność
3. Komunikatywność
4. Lojalność/ uczciwość
- Umiejętność pracy w zespole
- Kreatywność
- Umiejętność radzenia sobie w warunkach stresu
- Dyspozycyjność
- Motywacja do pracy/ zaangażowanie

- Wysoka kultura osobista
- Samodzielność (rozwiązywania problemów,
podejmowania decyzji)
- Zdolności organizacyjne
- Otwartość na ciągłe doskonalenie
- Zdolności analityczne
- Otwartość na potrzeby klienta
- Dynamika i energia w działaniu
- Zdolności przywódcze.
Pomimo wysokiego bezrobocia pracodawcy
wciąż mają problemy ze znalezieniem
odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników.
Na rynku pracy istnieje niedopasowanie
kwalifikacji bezrobotnych do
zapotrzebowania pracodawców. Dwie trzecie
bezskutecznie poszukujących pracy ma
wykształcenie podstawowe lub zawodowe.
Wobec powyższego zachodzi z jednej strony
konieczność odpowiedniego doboru i
dopasowania rodzaju i kierunków szkoleń czy
kształcenia w szkołach w tych zawodach, na
które istnieje zapotrzebowanie na rynku
pracy, a z drugiej strony od osób
posiadających zbyt niskie kwalifikacje, ale
poszukujących zatrudnienia, dużej
elastyczności edukacyjnej i mobilności
zawodowej.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards