PROJEKT EDUKACYJNY

advertisement
PROJEKT EDUKACYJNY
TEMATY Z MUZYKI I PLASTYKI
Temat
Cele
Muzyka filmowa.
Uczeń:
- zna twórców muzyki filmowej,
- wie jaką rolę pełni muzyka w filmie,
- zna przykłady muzyki filmowej,
- rozwija umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
Działania
Wyszukanie w literaturze i Internecie informacji na temat muzyki filmowej.
Wyszukanie filmów z charakterystyczną muzyką filmową.
Wyszukanie muzyki filmowej znanych kompozytorów.
Przygotowanie prezentacji, przedstawienia, gazetki, plakatów.
Prezentacja Wystawa plakatów, prezentacja multimedialna, film, gazetka.
Temat
Cele
Folklor źródłem inspiracji w muzyce współczesnej.
Uczeń:
- zna pojęcie folkloru i sposoby jego wskrzeszenia,
- zna twórczość zespołów ispirowanych folklorem,
- rozwija umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
Działania
Wyszukanie w literaturze i Internecie informacji na temat folkloru muzycznego.
Wyszukanie nagrań zespołów folklorystycznych i zespołów współczesnych inspirowanych
folklorem. .
Przygotowanie prezentacji, przedstawienia, gazetki, plakatów.
Prezentacja Prezentacja multimedialna.
Temat
Cele
Historia musicalu.
Uczeń:
- zna słynne musicale,
- zna twórców musicali,
- wie jaką rolę pełni muzyka w widowisku musicalowym,
- zna przykłady muzyki musicalowej,
- rozwija umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
Działania
Wyszukanie w literaturze i Internecie informacji na temat musicali.
Wyszukanie filmów z charakterystyczną muzyką musicalową.
Przygotowanie prezentacji, przedstawienia, gazetki, plakatów.
Prezentacja Wystawa plakatów, prezentacja multimedialna, film, gazetka.
Temat
Cele
Polska scena rockowa.
Uczeń:
- zna historię polskiego rocka,
- zna solistów i zespoły polskiej sceny rockowej lat 80-tych,
- zna repertuar zespołów rockowych,
Działania
Wyszukanie w literaturze i Internecie informacji na temat historii polskiego rocka.
Zebranie informacji i nagrań polskich twórców rocka.
Przygotowanie prezentacji, gazetki plakatów.
Prezentacja Wystawa plakatów, prezentacja multimedialna, film, gazetka.
Temat
Cele
Sztuka origami.
Uczeń:
- zapoznaje się ze sztuką składania papieru,
- zna pochodzenie sztuki origami,
- kształci umiejętność czytania instrukcji,
Działania
Samodzielne wykonanie figur origami.
Tworzenie autorskiej wystawy na wybrany temat.
Dokumentacja działań w postaci zdjęć i filmu.
Prezentacja Prace origami, wystawa, prezentacja.
Temat
Cele
Co to jest komiks?
Uczeń:
- zna historię powstania komiksu,
- zna polskich autorów komiksów,
- zapoznaje się z techniką tworzenia sekwencyjnych opowiadań obrazkowych,
Działania
Tworzenie samodzielnego komiksu na wybrany temat.
Samodzielne wykonanie „comic booka”.
Dokumentacja działań w postaci zdjęć i filmu.
Prezentacja Prezentacja, wystawa, film.
Temat
Cele
Ekspresja kubizmu.
Uczeń:
- wie czym charakteryzuje się portret,
- wie w jaki sposób dokonać deformacji rzeczywistych kształtów,
- wie czym charakteryzuje się kubizm analityczny,
- zna przedstawicieli kubizmu.
Tworzy portret analityczny, posługuje się deformacją podkreślającą jego cechy szczególne.
Omawia i analizuje prace kubistów.
Dokumentuje dzieła Picassa i Braqua w postaci zdjęć i filmu.
Prezentacja Prezentacja, wystawa.
Działania
Download