VII Konferencja Psychologiczna w Koluszkach " Psychoterapia dnia

advertisement
Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii
95-040 Koluszki, ul. Staszica 34
tel. (0-44) 714 67 67
__________________________________________________________________________________________
HARMONOGRAM KONFERENCJI:
VII Konferencja Psychologiczna w Koluszkach
" Psychoterapia dnia codziennego "
Organizator: Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii, Urząd Miejski w Koluszkach
oraz RCPS przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
Miejsce: Koluszki, Kino „Odeon" ul. 3 Maja 2
Czas: 5 czerwiec 2013: środa
8.00 - 9.00 - Rejestracja
9.00 - 9.15 Otwarcie konferencji, wprowadzenie
wystąpienie Zastępcy Burmistrza Koluszek Krystyny Lewandowskiej
wystąpienie Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia
wystąpienie Anny Mroczek Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
9.15 - 9.50 Tomasz Sadowski - Fundacja „Barka” w Poznaniu
„Terapia i rehabilitacja w otwartych środowiskach”
9.50 - 10.25 prof. dr hab. n.med. Bogdan de Barbaro – Zakład Terapii Rodzin w Klinice
Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum UJ
w Krakowie
„Varius znaczy inny"
10.25 - 11.00 Zofia Milska – Wrzosińska - Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
„Jak pomagać, by nie urażać"
11.00 - 11.30 przerwa (poczęstunek)
11.30 - 12.05 Wojciech Eichelberger – Instytut Psychoimmunologii w Warszawie
„Integralny model kompetencji i proces ich nabywania.”
12.05 - 12.40 Krzysztof Klajs – Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi
„ Wykluczenie, wspólnota, odpowiedzialność – refleksje terapeuty"
12.40 - 13.15 Marzenna Kucińska – psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii
Poznawczej i Behawioralnej, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
„Inny uzależniony”
13.15 - 14.00 Dyskusja
14.00 podsumowanie - Anna Szostak – Radna, przewodnicząca Komisji Zdrowia
w Radzie Miejskiej
Małgorzata Szyszka - Nowak – Kierownik Ośrodka Psychoedukacji i Psychoterapii
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards