Strona tytułowa

advertisement
1
PROJEKT
WYKONAWCZY
BUDYNEK
Inwestor:
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
UL. Wieniawskiego 1
Nazwa
inwestycji:
61-712 Poznań
COLLEGIUM MAIUS UAM :
ROZBUDOWA BUDYNKU O BIBLIOTEKĘ
WYDZIAŁU FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU PIWNIC
Kod
KOD CPV 45214400-4
Adres
inwestycji
UL. FREDRY 10
Biuro
Projektów
CONSULTOR SP. Z O.O.
ul. Pietrusińskiego 19 61-418 Poznań
Gł. projektant
mgr inż. arch.
61-712 POZNAŃ
działka nr 11 , ark 22, obręb Poznań
Jacek BUŁAT
upr. Nr 47/85/Pw specjal; architektura
Projektował :
mgr inż. arch.
Paweł ŚWIERKOWSKI
mgr inż. arch.
Bartosz Dawid JAROSZ
Treść:
PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNEK – ARCHITEKTURA
Treść składnika
dokumentacji :
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY TECHNOLOGIA BIBLIOTEKI
Nr egzemplarza:
5+1
branża : budowlana
Pozycja umowy :
POZNAŃ MARZEC 2007
PW-A/Tbiblio
2
I CZĘŚĆ OPISOWA
1.0 Dane ogólne
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Program usług gastronomiczny
 Sala konsumentów
2.0 Zatrudnienie
3.0 Dane do wytycznych branżowych
 Obliczenie zapotrzebowania wody
4.0 Odpady
5.0 Energia elektryczna
6.0 Wymagania BHP
II CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Rzut przyziemia
skala 1: 50
I CZĘŚĆ OPISOWA
1.0 DANE OGÓLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny baru, bistro w budynku biblioteki
UAM w Poznaniu przy ulicy A. Fredry
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
 zlecenie inwestora
 uzgodnienia
 podkład budowlany

obowiązujące normy i przepisy
ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie polega na wykonaniu części rysunkowej zawierającej rzut
pomieszczeń, opracowaniu technologii z naniesieniem urządzeń technologicznych,
sanitarnych oraz wykonaniu specyfikacji urządzeń technologicznych wytycznych do inst.
wentylacyjnej, oświetlenia i temperatury.
3
1.2 PROGRAM USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Lokal będzie działał w oparciu o półprodukty oraz produkty wymagające obróbki
termicznej. Towary wymagające obniżonej temperatury umieszczane w urządzeniach
chłodniczych oraz zamrażarkach. Proponuje się dania gorące: mięsne np. kotlety, golonki,
flaki, dania z grila oraz zupy, dodatki jak gotowe surówki i sałatki (dostawa z przetwórni
warzywno – owocowych). W barze przygotowane i podawane będą napoje jak: kawa,
herbata oraz napoje chłodzące. W kuchni, przygotowywane będą zupy, potrawy mączne,
mięsne. Wszystkie przygotowane dania wydawane będą w bufecie.
ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH
Brudne naczynia z sali konsumentów, dostarczane będą do zmywalni naczyń stołowych.
Wymyte naczynia dostają się szafą przelotową do kuchni, odpady wynoszone w zamkniętym
hermetycznie pojemniku.
KUCHNIA
W kuchni będzie odbywało się końcowe przygotowanie potraw do obróbki termicznej,
doprawianie, przygotowanie potraw mącznych, mięsnych (opisana deseczka „do potraw
mącznych”, „do potraw mięsnych”), obróbka termiczna, wykończanie i porcjowanie oraz
dostarczenie gotowych dań do baru. W pomieszczeni przewidziano umywalkę,
zlewozmywak oraz aneks do mycia sprzętu kuchennego.
Lokal przygotowany jest na przyjęcie 60 osób.
2.0 ZATRUDNIENIE
Zakładana liczba zatrudnionych pracowników na jednej zmianie, wynosi 3 osoby. Dla
obsługi przewidziano szatnię, pom. socjalne oraz pom. wc z przedsionkiem. Szatnię
wyposażyć należy w szafki dwudzielne na odzież wierzchnią i roboczą.
3.0 DANE DO WYTYCZNYCH BRANŻOWYCH:

ściany w pomieszczeniu w-c, zmywalni, przygotowalni, kuchni w miejscu
przygotowywania potraw - łatwo zmywalne, wymalowane do wys. 2,0m farbą
olejną ewentualnie wyłożone płytkami ceramicznymi (gładkie)

ściany korytarza, szatni, wymalowane farbą emulsyjną (gładkie)

posadzki we wszystkich pomieszczeniach gładkie łatwo zmywalne odporne na
działanie wilgoci

drzwi zewnętrzne zaplecza i magazynu powinny być gładkie , twarde lub obite
blachą na całej wysokości. Progi powinny być metalowe lub obite, blachą.

powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie w jasnych kolorach, bez
uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem
pleśni.

posadzki w zakładzie powinny być gładkie, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne,
4
niepylące, nieśliskie oraz odporne na ścieranie i uderzenia mechaniczne.

podłogi nie mogą być uszkodzone.

połączenie podłóg ze ścianami, słupami i filarami powinny być wyokrąglone.

drzwi prowadzące do przedsionka w-c powinny zamykać się samoczynnie.

węzeł sanitarny przeznaczony wyłącznie dla pracowników.

w zakładzie nie przewiduje się zatrudnienia osób palących.

umywalki zamontowane w pomieszczeniach produkcyjnych należy wyposażyć w
baterie bezdotykowe
Wytyczne do wentylacji w tabeli zbiorczej
OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

ilość miejsc
60

zapotrzebowanie wody na jedno miejsce
150 dm3

rotacja na jedno miejsce
7

ilość wody na cele porządkowe
2 dm3/m2
 ilość zmywań w ciągu doby
2

117,54 m2
powierzchnia
Q = 2 x 2 x 117,54 + 150 x 60 x 7 = 63,47 m3/dobę w tym 31,74 m3/dobę wody ciepłe
ilość ścieków q = 63,47 x 0,90 = 57,12 m3/dobę
4.0 ODPADY
Odpady pokonsumpcyjne wynoszone będą w zamkniętym worku foliowym lub poj.
hermetycznych do wydzielonego pojemnika na odpady części gastronomicznej (wywożone
na bieżąco).
5.0 ENERGIA ELEKTRYCZNA
Należy zapewnić dobre oświetlenie zaplecza kuchennego bufetu nie powodujące zmiany
koloru przygotowywanych potraw. Wymagane oświetlenie przy stanowisku pracy około 300
lux.
6.0 Wymagania BHP
W ramach BHP należy:

przeszkolić pracowników w zakresie BHP i wyposażyć w odzież ochronną

wszystkie urządzenia muszą mieć instrukcję obsługi
 zakład powinien być wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy
 wszystkie urządzenia należy montować i obsługiwać zgodnie z instrukcją
użytkownika.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards