Sztuka romańska

advertisement
SZTUKA ROMAŃSKA
Za okres rozwoju romanizmu przyjmuje się X-XII wiek,
chociaż na terenie Niemiec trwał on znacznie dłużej przyjmując
formę tzw. późnego romanizmu, panującego na tych terenach do
połowy wieku XIII.
Styl romański osiągnął dojrzałość:
we Francji ok. 1000 r.,
w Niemczech ok. 1020/1030 r.,
w Polsce za panowania Kazimierza Odnowiciela 1038-58.
ARCHITEKTURA



ARCHITEKTURA SAKRALNA (KOŚCIOŁY
WZNOSZONE PRZEZ BENEDYKTYNÓW I
CYSTERSÓW)
PRYMAT ARCHITEKTURY NAD INNYMI DZIEDZINAMI
SZTUK PLASTYCZNYCH
FUNKCJE: RELIGIJNA I OBRONNA
ARCHITEKTURA

KOMPOZYCJA BRYŁY
CLUNY – monumentalny, reprezentacyjny, bogato zdobiony
ARCHITEKTURA



masywne ściany z kamienia
niewielkie otwory
addytywność brył
polegająca na tym, że
budynek składał się z
czytelnie wyodrębnionych
brył poszczególnych
pomieszczeń
TUM
ARCHITEKTURA
GURT


łuk półokrągły
jako schemat przesklepienia otworów i pomieszczeń
sklepienie kolebkowe
zastępowane stopniowo przez sklepienia krzyżowe i żebrowe
ARCHITEKTURA
SKLEPIENIE KOLEBKOWE NA
GURTACH
SKLEPIENIE RZYŻOWE
ARCHITEKTURA
System wiązany – kwadratowi nawy głównej odpowiadają dwa, o połowę
mniejsze kwadraty nawy bocznej
AMBIT
TRANSEPT
RZUT POZIOMY KOŚCIOŁA ROMAŃSKIEGO
ARCHITEKTURA - FRANCJA
POITIERS - NOTRE-DAME-LA-GRANDE - 1100/1150
ARCHITEKTURA - FRANCJA
AUTUN – KATEDRA SAINT-LAZARE 1100
ARCHITEKTURA - FRANCJA
VEZELAY
ARCHITEKTURA - FRANCJA
ARLES - ST TROPHIME - XII W.
ARCHITEKTURA - NIEMCY
MARIA LAACH
ARCHITEKTURA - NIEMCY
HILDSHEIM
ARCHITEKTURA - NIEMCY
WORMACJA
ARCHITEKTURA - NIEMCY
WESTWERK
SPIR – KATEDRA -1050
ARCHITEKTURA - NIEMCY
MOGUNCJA 1081-1239
ARCHITEKTURA - WŁOCHY
FLORENCJA
Bazylika San Miniato al Monte - 1018
ARCHITEKTURA - WŁOCHY
PIZA - KATEDRA - XI W., KRZYWA WIEŻA - 1063/1120
ARCHITEKTURA - WŁOCHY
KATEDRA W MONREALE
ARCHITEKTURA - HISZPANIA
Miejsce spoczynku Św. Jakuba Starszego
jednego z dwunastu apostołów.
SANTIAGO DE COMPOSTELLA – KOŚCIÓŁ PIELGRZYMKOWY.
ARCHITEKTURA - HISZPANIA
KOŚCIÓŁ W TOLEDO
ARCHITEKTURA - HISZPANIA
KATEDRA W ZAMORA
ARCHITEKTURA - ANGLIA
KATEDRA W PETERBOROUGHT ELY
ARCHITEKTURA - ANGLIA
KATEDRA W CANTERBURY I NORWICH
ARCHITEKTURA - POLSKA
Rotunda Najświętszej Marii Panny, nosząca od
XIV wieku także wezwanie św. Feliksa i Adaukta
– rotunda znajdująca się na wzgórzu wawelskim
w Krakowie. Powstała prawdopodobnie na
przełomie X i XI wieku (według metody
datowania izotopem węgla14C w 970 r., czyli
najprawdopodobniej w okresie panowania
czeskiego w Małopolsce), jest być może
najstarszym kościołem na Wawelu.
Jest to tzw. tetrakonchos - budowla na planie czworoliścia (koła, do którego przylegają cztery apsydy).
ARCHITEKTURA - POLSKA
Archikolegiata NMP
i św. Aleksego w Tumie.
ARCHITEKTURA - POLSKA
Kościół ś. Andrzeja w Krakowie
zbudowano w latach 1079-1098, z
fundacji palatyna Sieciecha. Był główną
świątynią osady Okół. Znajdował się
początkowo pod patronatem
benedyktynów z opactwa w Sieciechowie,
a potem z Tyńca. Być może początkowo
nosił wezwanie św. Idziego. Według
Długosza broniła się tutaj ludność Okołu
przed Mongołami w 1241. W 1243 Konrad
Mazowiecki podczas walk o tron
krakowski otoczył kościół fosą i wałem.
Ponowny najazd tatarski z 1260
spowodował prawdopodobnie częściowe
zniszczenie świątyni.
ARCHITEKTURA - POLSKA
Kościół św. Jakuba Apostoła
w Sandomierzu
ARCHITEKTURA - POLSKA
Klasztor w Tyńcu
Klasztor w Sulejowie
ARCHITEKTURA - POLSKA
Klasztor w Koprzywnicy
Klasztor w Wąchocku
ARCHITEKTURA - POLSKA
Kaplica zamkowa św. Mikołaja w
Cieszynie datowana na XI w.
Zbudowana z wapiennej kostki na
planie koła z podkowiastą absydą od
wschodu. W części zachodniej mieściła
się empora, zrekonstruowana na
podstawie zachowanych fragmentów w
latach 1947-55. Budowla przekryta
została kopułą, a absyda półkopułą.
PREZENTACJA WYKONANA PODCZAS
FAKULTETU HISTORII SZTUKI
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
TOW. SZK. IM. M. REJA
W BIELSKU-BIAŁEJ
pod kierunkiem
Grzegorza Dymarskiego
Download