Wymagania

advertisement
Materiał wymagany do egzaminu z przedmiotu historia architektury
Średniowiecze
Architektura wczesnego chrześcijaństwa, architektura
Bizancjum, preromańska, romańska, gotycka, architektura
islamu
------------------------------------------------------------------------------------------Część rysunkowa :
Architektura wczesnochrześcijańska :
- wczesnochrześcijański kościół bazylikowy; rzut, przekrój poprzeczny, bryła
z zewnątrz : do wyboru bazylika św. Piotra w Rzymie, i kościół S. Apollinare
in Classe w Rawennie,
- wczesnochrześcijańskie baptysterium San Giovanni in Fonte ( Ortodoksów )
w Rawennie; rzut, przekrój bryła,
- mauzoleum Galli Placydii w Rawennie schemat przestrzenny sklepień ( bryła
obiektu po zdjęciu dachu ),
- kościół San Stefano Rotondo w Rzymie – rzut, przekrój, bryła z zewnątrz,
- mauzoleum Konstancji ( kościół Santa Constanza ) w Rzymie – rzut, przekrój,
Architektura Bizancjum:
-
-
kościół Hagia Sophia w Konstantynopolu; rzut, przekrój, bryła, schemat
przestrzenny sklepień kościoła,
kościół krzyżowo-kopułowy (układ typu quincunx, układy na krzyżu łacińskim
i greckim ) – schematy rzutów, układ przestrzenny sklepień i kopuł z zewnątrz,
bryła.
ewolucja kształtu kopuł bizantyjskich – bryła z zewnątrz
Konstrukcje sklepienne:
-
sklepienia : żagielkowe na kwadracie i ośmioboku, kopuła na pendentywach
oraz na trompach, umiejętność narysowania schematu przestrzennego oraz
rzutów i przekrojów poszczególnych sklepień.
-
Preromanizm:
zrekonstruowana bryła kościoła opactwa w Saint-Riquier lub bryła kościoła
klasztornego w Corvey z zewnątrz.
Romanizm:
-
wybrany kościół pielgrzymkowy z terenów Francji – rzut do osi symetrii,
wybrany kościół zakonu cystersów – rzut do osi symetrii,
- romański kościół francuski – perspektywa wnętrza ( półtora przęsła ) do wyboru
kościoły :
układ bazylikowy : Notre-Dame w Paray-le-Monial lub Saint Lazare w Autun,
układ półhalowy : Notre-Dame-La Grande w Poitiers lub Saint-Savin-surGartempe,
kościół z emporą: Notre-Dame-du-Port w Clermont-Ferrand lub SaintAustremoine w Issoire.
- romańskie kościoły włoskie – rzut, przekrój lub rysunek przestrzenny części
wnętrza - do wyboru kościoły :San Miniato al Monte we Florencji lub katedra w
Monreale na Sycylii
-
-
schematy przestrzenne sklepień średniowiecznych oraz umiejętność
narysowania rzutów i przekrojów niżej wymienionych sklepień: kolebkowego
z gurtami, kolebki zaostrzonej, sklepienie krzyżowe na kwadracie
i prostokącie, sklepienie klasztorne, kopuła na pendentywach i trompach.
schematy przestrzenne systemów sklepiennych w katedrach i kościołach
romańskich oraz relacje między nawą główną i nawami bocznymi oglądane
z zewnątrz i wewnątrz. Rysunki przestrzenne kościołów bazylikowych,
półhalowych, halowych, system wiązany sklepień, alternacja podpór.
Gotyk:
- XII wieczna katedra francuska – rzut , przekrój podłużny, poprzeczny jednego
przęsła oraz rysunek przestrzenny w/w przęsła. Do wyboru katedry : w Laon, Noyon
i Notre-Dame w Paryżu ( przed przebudową ),
- XIII wieczna katedra francuska – rzut, przekrój podłużny, poprzeczny jednego
przęsła oraz rysunek przestrzenny w/w przęsła. Do wyboru katedry : w Amiens lub
Chartres.
- gotycki kościół halowy – przekrój poprzeczny i rzut jednego przęsła kościoła
św. Elżbiety w Marburgu.
- kościoły zakonów żebraczych : rzut całego kościoła, przekrój lub rysunek
przestrzenny wnętrza. Do wyboru kościoły : Santa Croce we Florencji lub Santa
Maria dei Frari lub Santi Giovanni e Paolo ( obydwa kościoły w Wenecji ).
- schematy przestrzenne dachów mad kościołami halowymi : wspólny dach, trzy
dachy w układzie podłużnym, dach podłużny i dachy poprzeczne.
-
gotyckie sklepienia żebrowe : sklepienia sześciodzielne na kwadracie,
sklepienie czterodzielne na prostokącie i trójkącie. Rzuty, przekroje, schematy
przestrzenne.
- schematy przestrzenne systemów sklepiennych w katedrach gotyckich (
relacje między sklepieniami w nawie głównej i nawach bocznych z zewnątrz
i wewnątrz.
-
detal architektoniczny : głowice bizantyjskie, romańskie, gotyckie, okna
i detale gotyckie, kształty filarów romańskich i gotyckich
Islam:
-
rzut wybranego meczetu, typy minaretów, kształty łuków arabskich, detale
architektoniczne.
Część pisemna:
- architektura wczesnochrześcijańska – typy budowli : kościoły podłużne i centralne,
baptysteria, grobowce, konstrukcje sklepienne, terytorium, daty historyczne,
panujący cesarze architektura, katakumb ( nazewnictwo, najważniejsze katakumby
w Rzymie ), nazewnictwo dotyczące architektury wczesnochrześcijańskiej.
- Bazyliki „konstantyńskie” w Rzymie,
- Bazyliki poza Rzymem : Grobu Chrystusa w Jerozolimie, Narodzenia Chrystusa w Betlejem, bazyliki syryjskie,
- architektura bizantyjska – Hagia Sophia i inne kościoły Konstanynopola z VI w. ,
typy kościołów bizantyjskich z VI i IX wieku ( Rawenna, Saloniki ). Konstrukcje
sklepienne, techniki budowania, materiały budowlane. Terytorium ,daty historyczne,
władcy, zasięg oddziaływania Bizancjum, nazewnictwo związane z architekturą
tego państwa.
- Ruch monastyczny w okresie IV – VI wieku,
- Architektura romańska XI i XII wieku – technika budowania konstrukcje sklepienne
ruch monastyczny, architektura zakonów benedyktynów i cystersów; pielgrzymki
i kościoły pielgrzymkowe, tendencje uniwersalne a cechy regionalne w architekturach
narodowych. Wpływ kultu relikwii i zwyczaju pielgrzymowania na architekturę
sakralną. Kościoły Francji, Włoch, Niemiec, Anglii i Hiszpanii.
- Architektura gotyku : rozwój miast; program i konstrukcje gotyckich katedr ; formy
uniwersalne a architektura narodowa. Kościoły i klasztory zakonów żebraczych;
kościoły bazylikowe i halowe, sklepienia krzyżowo-żebrowe i ozdobne
późnogotyckie. Znaczenie treści symbolicznych w architekturze sakralnej. Kościoły
Francji, Niemiec, Anglii, Włoch i Hiszpanii. Ratusze w miastach włoskich ( Florencja,
Siena, Wenecja ).
- Architektura islamu : typy budowli, charakterystyka form typowych dla architektury
arabskiej, zasięg terytorialny, podstawowe daty związane z architekturą arabską,
znajomość podstawowych wymiarów najważniejszych budowli, znajomość
nazewnictwa.
Wymagane są także : znajomość podstawowych dat i nazwisk architektów,
podstawowych wymiarów pomnikowych kościołów, a także rozpoznawania obiektów
na rysunkach i zdjęciach.
Egzamin składać się będzie z dwóch części :
- pisemnej – cztery pytania z wymienionego wyżej materiału
- rysunkowej – według podanego spisu obiektów i rysunków.
Aby uzyskać notę pozytywną należy wyczerpująco !!! odpowiedzieć
na jedno pytanie i poprawnie!!! wykonać rysunek. Dodatkowo oceniana też będzie forma estetyczna pracy ( kompozycja arkusza, czytelnośc pisma ).
Przypominany także, że do egzaminu obowiązuje
format arkuszy brystolu ( nie cienkiego papieru do ksera ) 29x40cm.
W prawym górnym rogu należy arkusz podpisać. W skład podpisu
wchodzą : imię, nazwisko, rok akademicki 2009/10,
egzamin i data ( dzień wykonywania pracy ). Podpis winien być
wykonany czytelnie i literami drukowanymi.
ZAKRES RYSUNKÓW WYMAGANYCH DO SZKICOWNIKÓW
POKRYWAĆ SIĘ BĘDZIE Z WYMIENIONYMI WYŻEJ TEMATAMI
RYSUNKOWYMI DO KLAUZURY I EGZAMINU.
Wymagania dotyczące zaliczenia semestru drugiego :
Zaliczenie będzie średnią ocen z kursu w drugim semestrze.
Ostateczna nota składać się będzie z następujących składników :
a/. nota z ćwiczeń - zaliczenie semestru 2 ( prace w sali ),
b./ nota z egzaminu.
Aby przystąpić do egzaminu końcowego konieczne jest uzyskanie zaliczenia
z notą średnią ze wszystkich prac = 3.0.
Osoby, które otrzymają notę średnią z wszystkich prac w semestrze równą lub
wyższą od 4.5 będą zwolnione z egzaminu.
Download