IMT STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE

advertisement
Wydział :
Studia :
Kierunek :
Specjalność :
Uchwała z dnia:
Obowiązuje od: 01.10.2017
Elektroniki
Stacjonarne I stopnia
Informatyka
Systemy informatyki w medycynie (IMT)
IMT
STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE GODZINOWYM
h\sem.
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
I
II
III
IV
Struktury danych
i złożoność obliczeniowa
12010
INEK00026
Logika układów cyfrowych
10200 E
Podstawy AIR
INEK00001
Kursy wybieralne
Kursy wybieralne
20000 AREW00002
Teoria systemów
grupa A
grupa B
11000 ETEW00008
3h INEK00001BK
5h E
Programowanie
Języki programowania
INEK00002BK
N.i d.u.c. 2 00010 INEK00025
obiektowe
10100 INEK00004
20020
N.i d.u.c. 1 **
Bazy danych 1
INEW00003
20000 INEK00024
20110 E
Alg. Lin.2 10000 MAT001401 Podstawy telekomunikacji
INEK00027
Fizyka 1.1A
20000
ETEW00004
Podstawy przetwarzania
Sieci
21000 E
sygnałów
komputerowe
FZP004001
Rach.pr. 10000 MAT00….
20100
ETEW00010
20200 E
Matematyka
Inżynierskie zastosowania
INEK00029
dyskretna
statystyki
Podstawy techniki
22000
mikroprocesorowej 1
21000
ETEW00014
Fizyka 3.1 00100 FZP002079 20100 ETEW00006
MAT001445
Analiza matematyczna 2.3A
Język obcy
Język obcy
Blok 1/Blok 2
Blok 3/Blok 4
11000 E
MAT001428
Zajecia sportowe
4h
4h
2h
Miernictwo 2 00100 ETEW00002
Miernictwo 1
20000
ETEW00001
Podstawy
programowania
21100
INEW00001
Technologie informacyjne
10100
ETEW00007
*Wł. 10000 PREW00002
Etyka inż.10000 PSEW00001
Algebra liniowa
z geometrią analityczną A
22000 E
MAT00….
Analiza matematyczna
1.2 A
22000 E
MAT00….
Filozofia
20000
FLEW12001
*Własność intelektualna i prawo autorskie PREW00002
** Niezawodność i diagnostyka układów cyfrowych
*** Podstawy zarządzania jakością z elementami przedsiębiorczości
Grupa A:
1. INEK00002 Architektura komputerów 1 12000
2. INEK00023 Arytmetyka komputerów 12000
V
Projektowanie
efektywnych algorytmów
20020
INEK00032
Inżynieria
oprogramowania
20200 E
INEK00011
Grafika komputerowa
i komunikacja
człowiek – komputer
20200 INEK00012
Bazy danych 2 00020
INEK00028
Technologie sieciowe
10110
INEK00030
Urządzenia peryferyjne
10200
INEK00015
Systemy operacyjne 1
20000 INEK00016
Układy cyfrowe
i systemy wbudowane 1
20200
INEK00031
VI
VII
Informatyka medyczna
20001 E INES00116
Cyfrowe przetwarzanie
sygnałów i obrazów
20100 INES00117
Zarządzanie projektem
informatycznym
20001 INES00118
Praca dyplomowa
INES17111
Praktyka zawodowa
10001 INES00105
INEP12001Q
Kursy wybieralne
grupa C
Hurtownie i eksploracja
danych
3h INEK00003BK
Systemy operacyjne 2
20010 INES00120
Proj.tele.syst.int.i mob.
00110 E
INEK00033
Układy cyfrowe
10010 INES17115
i systemy wbudowane 2 Met.t.s.w m. 2 00010 INES00114
Seminarium dyplomowe
10020 E INEK00020
Projekt zespołowy
00002
INES17110
***Podst. zarządz. j. z e. przeds.
00030
INES00119
20000 ZMZ00….
Metody techn. syst. w med.. 1
* Praktyki zawodowe po II lub III roku
ZMZ00….
Grupa B:
1. INEK00003 Architektura komputerów 2 20210 E
2. INEK00022 Organizacja i architektura komputerów 20210 E
Grupa C:
1. INEK00018 Sztuczna inteligencja 21000
2. INEK00021 Metody sztucznej inteligencji 21000
Przewodniczący Komisji
Programowej Specjalności
Przewodniczący Komisji
Programowej Kierunku
Dziekan
..................................................................
...................................................................
...............................................................
prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński
prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak
prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki
Wydział :
Studia :
Kierunek :
Specjalność :
Uchwała z dnia:
Obowiązuje od: 01.10.2017
Elektroniki
Stacjonarne I stopnia
Informatyka
Systemy informatyki w medycynie (IMT)
IMT
STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE PUNKTOWYM
ECTS\
sem.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
I
Miernictwo 1
4
Podstawy
programowania
4
Technologie informacyjne
2
Własn. int.i praw. aut. 1
Etyka inżynierska 1
II
III
IV
Podstawy automatyki
i robotyki
2
Miernictwo 2
2
Teoria
systemów
3
Logika układów
cyfrowych
4
Struktury danych
i złożoność obliczeniowa
4
Kursy wybieralne
grupa A
5
Kursy wybieralne
grupa B
Programowanie
obiektowe
Języki programowania
3
6
Niez. i diagn. ukł. cyfr. 1
2
Algebra liniowa 2
Algebra liniowa
z geometrią analityczną A
6
1
Analiza
matematyczna 1.2A
Rachunek
prawdopodobieństwa 2
Inżynierskie
zastosowania statystyki
5
10
Analiza
matematyczna 2.3A
5
Filozofia
Niezawod.i i diagnostyka
układów cyfrowych 2
3
Grafika komputerowa
i komunikacja
człowiek – komputer
4
Bazy danych 2
2
Technologie
sieciowe
4
5
Matematyka
dyskretna
4
2
Grupa A:
1. Architektura komputerów 1 5
2. Arytmetyka komputerów 5
Fizyka 3.1
2
Język obcy
Blok 1/Blok 2 2
Informatyka medyczna
3
Sieci
komputerowe
6
Grupa B:
1. Architektura komputerów 2 6
2. Organizacja i architektura komputerów 6
Praca
dyplomowa
12
Zarządzanie projektem
informatycznym
4
Met.techn.syst. w med.1
2
Kursy wybieralne
grupa C
3
Systemy
operacyjne 2
4
Urządzenia
peryferyjne
3
Systemy
operacyjne 1
3
Układy cyfrowe
i systemy wbudowane 1
3
Podstawy techniki
mikroprocesorowej 1
3
Język obcy
Blok 3/Blok 4
3
VII
Cyfrowe przetwarzanie
sygnałów i obrazów
5
6
Bazy danych 1
Podstawy przetwarzania
sygnałów
5
Projektowanie
efektywnych
algorytmów
5
6
Fizyka 1.1 A
5
VI
Inżynieria
oprogramowania
Podstawy telekomunikacji
2
V
Układy cyfrowe
i systemy
wbudowane
5
Projekt zespołowy
4
Praktyka
zawodowa
6
Hurtownie i eksploracja
danych
3
Met.techn.syst. w med.2
2
Projekt.telemed.syst.
internet. i mobilnych 2
Seminarium
dyplomowe
3
Podstawy zarządzania
jakością
2
Grupa C:
1. Sztuczna inteligencja 3
2. Metody sztucznej inteligencji 3
Przewodniczący Komisji
Programowej Specjalności
Przewodniczący Komisji
Programowej Kierunku
Dziekan
..................................................................
...................................................................
...............................................................
prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński
prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak
prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki
Download