pobierz - UTP, WTiE

advertisement
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia na kierunku
Informatyka stosowana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Struktury danych używane w programowaniu.
Relacyjne i obiektowe bazy danych.
Podstawowe mechanizmy działania systemów operacyjnych.
Systemy plików w różnych systemach operacyjnych.
Sztuczna inteligencja.
Sieci neuronowe.
Rodzaje struktur programowalnych.
Programowanie strukturalne i obiektowe.
Języki programowania.
Języki skryptowe.
Algorytmy sortowania i wyszukiwania danych.
Bezpieczeństwo w systemach informatycznych.
Zagrożenia w lokalnych sieciach komputerowych podłączonych do Internetu.
Podstawowe metody kompresji (w tym kompresji obrazu i dźwięku).
Sieci komputerowe – budowa, protokoły zastosowanie.
Media transmisyjne – typy, przepustowość, długości segmentu.
Model warstwowy OSI/ISO – rola każdej warstwy, przykłady protokołów i usług z nimi
związanych.
Analogowe i cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
Transformata Fouriera, widmo sygnału.
Synchroniczne układy cyfrowe.
Asynchroniczne układy cyfrowe.
Podstawowe elementy elektroniczne.
Download