praca bezpieczenstwo i ochrona danych w systemach

advertisement
INFORMATYKA
Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach komputerowych
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. CHARAKTERYSTYKA INFORMACJI PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH
KOMPUTEROWYCH
2.1 PROGRAMY SYSTEMOWE I UŻYTKOWE
2.2 BAZY DANYCH
2.3 SYSTEMY ROZPROSZONE
3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W SIECIACH
KOMPUTEROWYCH
3.1 PRZECHWYCENIE DANYCH
3.1.1 Próba odczytu zawartych informacji
3.1.2 Phishing
3.1.3 Kryptoanaliza
3.2 NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO INFORMACJI
3.2.1 Wirusy i konie trojańskie
3.2.2 Robaki
3.2.3 Hacking i cracking
3.2.4 Rootkity
3.2.5 Ataki socjotechniczne
3.3 SIECI KOMPUTEROWE
3.3.1 Poczta e – mail
3.3.2 Internet
3.3.3 Spyware i adware
3.3.4 Sieci bezprzewodowe
4. OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH KOMPUTEROWYCH
4.1 OGÓLNE METODY OCHRONY DANYCH
4.2 REDUNDANCJA
4.3 OCHRONA DOSTĘPU Z ZEWNĄTRZ
4.3.1 Firewall
4.4 MONITOROWANIE PLIKÓW
4.4.1 Programy antywirusowe
4.5 AUTORYZACJA DOSTĘPU
4.5.1 Kryptografia
4.5.2 Podpis elektroniczny
4.6 POUFNOŚĆ INFORMACJI
4.6.1 Różne poziomy dostępu
5. REALIZACJA W TYPOWYCH SYSTEMACH KOMPUTEROWYCH
6. PODSUMOWANIE
7. LITERATURA
×
Download