INS STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE

advertisement
Wydział : Elektroniki
Studia : Stacjonarne I stopnia
Kierunek : Informatyka
Specjalność : Inżynieria systemów informatycznych (INS)
Uchwała z dnia :
Obowiązuje od : 01.10.2017
INS
STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE GODZINOWYM
h\sem.
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
Miernictwo 1
20000
ETEW00001
Podstawy
programowania
21100
INEW00001
Technologie informacyjne
10100
ETEW00007
*Wł. 10000 PREW00002
Etyka inż.10000 PSEW00001
Algebra liniowa
z geometrią analityczną A
22000 E
MAT00….
Analiza matematyczna
1.2 A
22000 E
3
2
1
MAT00….
Filozofia
20000
FLEW12001
I
II
III
IV
Struktury danych
i złożoność obliczeniowa
12010
INEK00026
Logika układów cyfrowych
10200 E
Podstawy AIR
INEK00001
Kursy wybieralne
Kursy wybieralne
20000 AREW00002
Teoria systemów
grupa A
grupa B
11000 ETEW00008
3h INEK00001BK
5h E
Programowanie
Języki programowania
INEK00002BK
N.i d.u.c. 2 00010 INEK00025
obiektowe
10100 INEK00004
20020
N.i d.u.c. 1 **
Bazy danych 1
INEW00003
20000 INEK00024
20110 E
A. L.2 10000 MAT001401
Podstawy telekomunikacji
INEK00027
Fizyka 1.1A
20000
ETEW00004
Podstawy przetwarzania
Sieci
21000 E
sygnałów
komputerowe
FZP004001
Rach.pr. 10000 MAT00….
20100 ETEW00010
20200 E
Matematyka
Inżynierskie zastosowania
INEK00029
dyskretna
statystyki
Podstawy techniki
22000
mikroprocesorowej 1
21000
ETEW00014
Fiz 3.1 00100 FZP002079
MAT001445
20100 ETEW00006
Analiza matematyczna 2.3A
Język obcy
Język obcy
Miernictwo 2 00100
ETEW00002
11000 E MAT001428
Zajecia sportowe
2h
Blok 1/Blok 2
4h
*Własność intelektualna i prawo autorskie PREW00002
** Niezawodność i diagnostyka układów cyfrowych INEK00024
*** Podstawy zarządzania jakością z elementami przedsiębiorczości ZMZ00….
Grupa A:
1. INEK00002 Architektura komputerów 1 12000
2. INEK00023 Arytmetyka komputerów 12000
V
Projektowanie
efektywnych algorytmów
20020
INEK00032
Inżynieria
oprogramowania
20200 E
INEK00011
Grafika komputerowa
i komunikacja
człowiek – komputer
20200 INEK00012
Bazy danych 2 00020
INEK00028
Technologie sieciowe
10110
INEK00030
Urządzenia peryferyjne
10200
INEK00015
Systemy operacyjne 1
20000 INEK00016
Układy cyfrowe
Blok 3/Blok 4
4h
i systemy wbudowane 1
20200
INEK00031
VI
VII
Programowanie w języku
Praca dyplomowa
JAVA - techniki
INES17210
zaawansowane
10h
20200 E INES17207
Adm. Siec. Sys. Op.
10100 INES00216
Dobre praktyki
Praktyka zawodowa *
programowania
INEP12001Q
10200 INES17214
Bezp.usł. i syst.inf. 1
20000 INES00204
Kursy wybieralne
Zarządz. w syst. i siec. komp.
grupa C
3h INEK00003BK
10010
INES00213
Systemy operacyjne 2
Internetowe bazy danych
00110 E
INEK00033
10100 INES17208
Układy cyfrowe
Bezp. usł. i syst. informat. 2
i systemy wbudowane 2
00200 INES00205
Seminarium dyplomowe
10020 E INEK00020
Projekt zespołowy
00030
INES00217
00002 INES17209
***Podst. zarządz. j. z e. przeds.
20000
ZMZ00….
* Praktyki zawodowe po II lub III roku
Grupa B:
1. INEK00003 Architektura komputerów 2 20210 E
2. INEK00022 Organizacja i architektura komputerów 20210 E
Grupa C:
1. INEK00018 Sztuczna inteligencja 21000
2. INEK00021 Metody sztucznej inteligencji 21000
Przewodniczący Komisji
Programowej Specjalności
Przewodniczący Komisji
Programowej Kierunku
Dziekan
..................................................................
...................................................................
...............................................................
prof. dr hab. inż. Jan Magott
prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak
prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki
Wydział : Elektroniki
Studia : Stacjonarne I stopnia
Kierunek : Informatyka
Specjalność :
Uchwała z dnia :
Obowiązuje od : 01.10.2017
INS
STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE PUNKTOWYM
ECTS\
I
sem.
30
29
Miernictwo 1
28
4
27
26
25
Podstawy
24
programowania
23
4
22
Technologie informacyjne
21
2
20
Własn. int.i praw. aut. 1
19
Etyka inżynierska 1
18
17
16
Algebra liniowa
15
z geometrią analityczną A
14
6
13
12
11
10
9
8
Analiza
7
matematyczna 1.2A
6
5
10
4
3
2
1
Filozofia 2
II
III
IV
Podstawy automatyki
i robotyki
2
Miernictwo 2
2
Teoria
systemów
3
Logika układów
cyfrowych
4
Struktury danych
i złożoność obliczeniowa
4
Kursy wybieralne
grupa A
5
Kursy wybieralne
grupa B
Programowanie
obiektowe
Języki programowania
3
Niez. i diagn. ukł. cyfr. 1
2
6
Algebra liniowa 2
1
V
Projektowanie
efektywnych
algorytmów
5
Inżynieria
oprogramowania
6
6
Niezawod.i i diagnostyka
układów cyfrowych 2
3
Bazy danych 1
Fizyka 1.1 A
5
5
Matematyka
dyskretna
4
Rachunek
prawdopodobieństwa 2
Analiza
matematyczna 2.3A
5
Grupa A:
1. Architektura komputerów 1 5
2. Arytmetyka komputerów 5
Podstawy przetwarzania
sygnałów
5
Inżynierskie
zastosowania statystyki
5
Fizyka 3.1
2
Język obcy
Blok 1/Blok 2 2
Sieci
komputerowe
6
Grupa B:
1. Architektura komputerów 2 6
2. Organizacja i architektura komputerów 6
Administrowanie sieciowymi
systemami operacyjnymi
3
Dobre praktyki
programowania
4
Urządzenia
peryferyjne
3
Systemy
operacyjne 1
3
Układy cyfrowe
i systemy wbudowane 1
3
Podstawy techniki
mikroprocesorowej 1
3
Język obcy
Blok 3/Blok 4
3
VII
Programowanie w języku
Java-techniki zaawansowane
5
Grafika komputerowa
i komunikacja
człowiek – komputer
4
Bazy danych 2
2
Technologie
sieciowe
4
Podstawy telekomunikacji
2
VI
Bezp. usług i systemów
informatycznych 1 2
Kursy wybieralne
grupa C
3
Systemy
operacyjne 2
4
Układy cyfrowe
i systemy
wbudowane
5
Projekt zespołowy
4
Praca
dyplomowa
12
Praktyka
zawodowa
6
Zarządzanie w syst.
i sieciach komp.
3
Internetowe B.D.
2
Bezp. usług i systemów
informatycznych 2 2
Seminarium dyplomowe
3
Podstawy zarządzania
jakością
2
Grupa C:
1. Sztuczna inteligencja 3
2. Metody sztucznej inteligencji 3
Przewodniczący Komisji
Programowej Specjalności
Przewodniczący Komisji
Programowej Kierunku
Dziekan
..................................................................
...................................................................
...............................................................
prof. dr hab. inż. Jan Magott
prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak
prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki
Download