Konkurs internetowy dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

advertisement
Konkurs internetowy dla mieszkańców powiatu wołomińskiego: „Dom ekologiczny i ekonomiczny”
– ankieta
1. Rozwój zrównoważony, to:
a. Rozwój osobisty polegający na zbilansowaniu potrzeb rozwoju społecznego,
zawodowego i osobistego
b. To rozwój ekonomiczny i społeczno-gospodarczy, przy jednoczesnej ochronie
zasobów środowiskowych, tak aby zapewnić ich dostępność dla obecnego i
przyszłych pokoleń
2. Czy pojęcie „ochrona środowiska” jest równoznaczne z pojęciem „ekologia”?
a. Tak
b. Nie
c. Można je stosować zamiennie
3. „Footprint”, to:
a.
Sposób mierzenia odległości za pomocą nowoczesnej aparatury satelitarnej
b.
Tzw. wywoływanie zdjęć „od ręki” w specjalnych stoiskach, które można spotkać w
centrach handlowych
c.
Tzw. „ekologiczny odcisk stopy”
4. Ile kilogramów śmieci (około) wytwarza w ciągu roku przeciętny Polak?
a. 150
b. 205
c. 290
5. Ile litrów wody zużywa w ciągu doby przeciętny Polak?
a. 200-300
b. 150-200
c. 100-120
6. Recykling, to:
a. Powtórne przetworzenie materiałów zawartych w odpadach, mające na celu uzyskanie
substancji albo materiału o przeznaczeniu takim samym jak pierwotne lub podobnym
b. Zbieranie odpadów do odpowiednio oznakowanych (kolorowych) pojemników
c. Odzysk odpadów opakowaniowych, tj. aluminium, plastiku, szkła i papieru
7. Opłata depozytowa, to:
a. Opłata pobierana przy sprzedaży akumulatorów kwasowych
b. Opłata za wywożenie z kraju zwierząt egzotycznych
c. Opłata pobierana przez Urząd Skarbowy za sprowadzenie do kraju samochodu z
zagranicy, pobierana jednorazowo, w momencie jego pierwszej rejestracji w Polsce
8. Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest:
a. 13 kwietnia
b. 21 czerwca
c. 22 kwietnia
9. „Czysty biznes”, to:
a. Działalność gospodarcza posiadająca certyfikat „Nie daję, nie biorę” przyznawany rok
rocznie przez Ministra Sprawiedliwości tym podmiotom gospodarczym, zgłaszanym
przez członków społeczeństwa.
1
b. Działalność gospodarcza „przyjazna środowisku”, tj. ograniczająca zużycie: wody,
energii.
c. Odznaczenie przyznawane podmiotom gospodarczym przez Prezydenta RP w okresie
bożonarodzeniowym, za wspieranie walki z korupcją w państwie.
10. Efekt cieplarniany, to:
a. Inaczej energetyczny bilans cieplny kuli ziemskiej
b. Ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi ze Słońca
c. Zjawisko polegające na podwyższeniu temperatury na powierzchni Ziemi na skutek
emisji gazów cieplarnianych
11. Kalkulator emisji CO2 pozwala obliczyć:
a. Ile CO2 jest co roku emitowane na Ziemi
b. Ile CO2 dociera do powierzchni Ziemi ze Słońca i z Kosmosu
c. Ile CO2 zużywa przeciętny mieszkaniec naszego globu.
12. Alternatywne źródła energii to: (proszę podać min. 3 przykłady)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
13. Ze 100 Ton makulatury można wytworzyć ……. ton papieru z odzysku:
a. 25
b. 75
c. 90
14. Natura 2000, to:
a. Obszar utworzony z okazji obchodów końca 2 tysiąclecia
b. Obszar na którym chronionych jest 2000 gatunków, obejmującym swym zasięgiem kraje
członkowskie Unii Europejskiej
c. System obszarów chronionych, siedlisk przyrodniczych i gatunków, obejmującym swym
zasięgiem kraje członkowskie Unii Europejskiej
15. Czego nie wrzucamy do pojemnika z makulaturą? (Proszę podać min. 3 rodzaje odpadów)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
16. Co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i/lub elektronicznym?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
17. Jakie odpady mogą być kompostowane (Proszę podać przynajmniej 3 przykłady)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
18. Jaka jest rola Banków Żywności?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
19. Proszę podać co najmniej 3 przykłady oszczędzania energii elektrycznej:
2
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………….
20. Proszę podać co najmniej 3 zasady racjonalnego zużycia wody:
1.
………………………………………………………………………………………..
2.
………………………………………………………………………………………..
3.
………………………………………………………………………………………..
21. Która szkoła zajęła I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Zespół Edukacji Ekologicznej
na najbardziej aktywną szkołę prowadzącą działania z zakresu edukacji ekologicznej?
…………………………………………………………………………………………………...
22. Co należy zrobić z przeterminowanymi lekarstwami?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards