Opłaty abonamentowe

advertisement
Opłaty abonamentowe
Lp. Usługa / pakiet Internetowy
Prędkość
1
2
3
4
9216/512 kbit/sek
6144/384 kbit/sek
3072/256 kbit/sek
1024/192 kbit/sek
Miesięczna opłata
abonamentowa (brutto)
110,00 zł
85,00 zł
60,00 zł
35,00 zł
-
12,20 zł
-
30,50 zł
5
6
glob
speed
dom
mini
Drugie stanowisko komputerowe
(wykorzystanie jednego modemu kablowego)
Drugie stanowisko komputerowe
(dodatkowy modem kablowy)




w cenie abonamentu PUBLICZNY adres IP
nieograniczona ilość pobieranych danych
opłaty dotyczą komputerów stacjonarnych
NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA SPRZĘTU TYPU ROUTER
Przyłączenie do sieci – modem bez usługi WiFi
(w ramach sieci operatora)
Lp. Usługa
Zabudowa wielorodzinna
1
Nowa instalacja
2
3
Przeniesienie do innego lokalu
Uruchomienie dostępu do Internetu
Zabudowa jednorodzinna
1
Nowa instalacja
2
3
Przeniesienie do innego budynku
Uruchomienie dostępu do Internetu




Opłata jednorazowa
249,00 zł**
99,00 zł*
w zależności od warunków technicznych
w kosztach podłączenia
249,00 zł**
99,00 zł*
w zależności od warunków technicznych
w kosztach podłączenia
nie mniej niż kwota podana w cenniku
** przy zawarciu umowy na czas nieokreślony
* przy zawarciu umowy na czas 24 miesięcy
Przy zabudowie wielorodzinnej oraz przy zamieszkiwaniu dwóch lub więcej rodzin
w jednym budynku to przyłączenie do każdej rodziny wykonujemy osobno.
Przyłączenie do sieci – modem z usługą telefoniczną
(w ramach sieci operatora)
Lp. Usługa
Zabudowa wielorodzinna
1
Nowa instalacja
2
3
Przeniesienie do innego lokalu
Uruchomienie dostępu do Internetu
Zabudowa jednorodzinna
1
Nowa instalacja
2
3
Przeniesienie do innego budynku
Uruchomienie dostępu do Internetu
Opłata jednorazowa
000,00 zł**
000,00 zł*
w zależności od warunków technicznych
w kosztach podłączenia
000,00 zł**
000,00 zł*
w zależności od warunków technicznych
w kosztach podłączenia




nie mniej niż kwota podana w cenniku
** przy zawarciu umowy na czas nieokreślony
* przy zawarciu umowy na czas 24 miesięcy
Przy zabudowie wielorodzinnej oraz przy zamieszkiwaniu dwóch lub więcej rodzin
w jednym budynku to przyłączenie do każdej rodziny wykonujemy osobno.

Usługa telefoniczna VOiP poprzez sieć TKS świadczona (sprzedawana) jest przez
TKTelekom, z którą to firmą klient zobowiązany jest zawrzeć osobną umowę.
Opłaty
za utratę lub uszkodzenie sprzętu operatora
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa
Modem kablowy
Zasilacz
Kabel USB
Kabel LAN
Sterowniki (płyta CD)
Opakowanie terminala (pudełko)
Opłata częściowa za uszkodzenie sprzętu operatora
Opłata jednorazowa
615,00 zł
123,00 zł
12,30 zł
12,30 zł
6,15 zł
24,60 zł
od 6,15 zł do 615,00 zł
Opłaty manipulacyjne
Opłata
jednorazowa
Zmiana pakietu na wyższy
bezpłatnie
Zmiana pakietu na niższy
18,45 zł
Zawieszenie świadczenia usług
36,90 zł
Bezpodstawne wezwanie operatora, konserwatora, administratora
60,00 zł
Montaż dodatkowego gniazda multimedialnego
36,90 zł
Wymiana uszkodzonego gniazda multimedialnego z winy abonenta 60,00 zł
Opłata za wezwanie do zapłaty
6,15 zł
Opłata za upomnienie telefoniczne
6,15 zł
Opłata za wezwanie do zapłaty przedsądowe
12,30 zł
Wymiana kabla lub przedłużenie kabla (bez prac instalacyjnych)
36,90 zł
Odszkodowanie za udostępnianie usługi Internetu innej osobie bez
615,00 zł
zgody TKS
Opłata za zwłokę w zwrocie modemu powyżej 3 dni
61,00 zł
Opłata za zwłokę w zwrocie modemu pow. 1 m-ca
123,00 zł
Odbiór sprzętu na życzenie abonenta/klienta
61,00 zł.
Duplikat faktury
1,23 zł
Lp. Usługa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



powyższe ceny są cenami brutto
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
Cennik usług obowiązuje od dnia 01.01.2011 r.
Download