KAMNET Kamil Turoń 59-335 Lubin, Obora ul. Szafirowa 19 email

advertisement
KAMNET Kamil Turoń 59-335 Lubin, Obora ul. Szafirowa 19 email: [email protected] Tel. (76) 740 00 00, Fax. (76) 745 44 50
Regulamin promocji „Lato Świetlne – pakiety”
1.
Podane ceny obowiązują wszystkich klientów, którzy podpiszą umowę od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 roku.
2.
Z oferty mogą skorzystać pełnoletnie osoby, zamieszkałe w zasięgu Sieci na obszarach, których ze względów
technicznych, możliwe jest korzystanie z usług.
3.
Z oferty mogą skorzystać zarówno Nowi jak i Obecni Abonenci.
4.
Każdy abonent ma możliwość skorzystania z rabatu do 4 miesięcy gratis na nową usługę telewizyjną.
5.
W przypadku skorzystania z niniejszej oferty przez Obecnego Abonenta w okresie zobowiązania suma
miesięcznych opłat naliczanych w ramach skorzystania z niniejszej promocji nie może być mniejsza niż
w ostatnim okresie rozliczeniowym.
6.
Obecny Abonent może zmniejszyć opłatę abonamentową jedynie przed końcem zobowiązania, za koniec
rozumie się 6 pełnych miesięcy rozliczeniowych, które pozostałe do końca umowy.
7.
Wymieniona opłata uwzględnia rabat za e-fakturę.
8.
Zarówno w trakcie Umowy, jak i po jej zakończeniu, każdy Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę. Okres
wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po
złożeniu wypowiedzenia.
9.
Rezygnacja z usług przed zakończeniem Umowy jest równoznaczna z koniecznością zwrotu przyznanych ulg, za
miesiące które pozostały klientowi do końca zobowiązania oraz opłaty wyrównującej za ulgę w opłacie
aktywacyjnej.
Jednorazowe opłaty aktywacyjne wynoszą odpowiednio:
Nazwa usługi
Opłata cennikowa w
PLN
Opłata po rabacie w PLN
Dostęp do usługi przy umowie na 24 miesięcy
Dostęp do usługi przy umowie na 12 miesiące
Dostęp do usługi przy umowie na 6 miesiące
449,00
649,00
949,00
49,00
99,00
199,00
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23%
Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę:
Nazwa
START 10
START 50
START 100
EXTRA 50
EXTRA 100
EXTRA 150
FULL 150
Pakiet
telewizyjny
Start
Start
Start
Extra
Extra
Extra
Extra +
pakiety
tematyczne
Max
prędkość
pobierania
10:00-23:00
Max
prędkość
pobierania
23:00-10:00
Max
prędkość
wysyłania
Pakiet
telefoniczny
Opłata
cennikowa
Opłata
promocyjna
10 Mb/s
50 Mb/s
100 Mb/s
50 Mb/s
100 Mb/s
150 Mb/s
20 Mb/s
100 Mb/s
200 Mb/s
100 Mb/s
200 Mb/s
300 Mb/s
1 Mb/s
5 Mb/s
10 Mb/s
5 Mb/s
10 Mb/s
15 Mb/s
60 minut
60 minut
60 minut
60 minut
60 minut
60 minut
149,90
159,90
169,90
179,90
189,00
199,90
74,90
89,90
99,90
119,90
129,90
139,90
150 Mb/s
300 Mb/s
15 Mb/s
60 minut
294,90
234,80
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23%
Pozostałe opłaty:
Lp.
Nazwa usługi
Opłata w PLN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opłata miesięczna za fakturę papierową
Książeczka abonamentowa (jednorazowo)
Opłata miesięczna za stały adres IP
Zawieszenie usług na życzenie klienta
Instalacja sterowników dla poprawnej pracy usługi
Zmiana usługi na wyższą
Rozpoczęta godzina pracy serwisanta (rozliczanie
minutowe od drugiej godziny)
Przeniesienie gniazda w obrębie mieszkania/domu
Opłata miesięczna za pomoc informatyka
Pisemne wezwanie do zapłaty
Miesięczna dzierżawa routera WIFI
Opłata za przeniesienie łącza
Opata za budowę przyłącza
Konfiguracja sprzętu Abonenta
Opłata za sprzęt zwrócony po terminie
Opłata za niezwrócony, uszkodzony sprzęt
4,00
5,00
10,00
50% wysokości miesięcznego abonamentu
30,00
Bezpłatnie
60,00 zł
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
19.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23%
99,00
5,00
23,00
6,00
149,00
Indywidualnie
50,00
60,00
600,00
Download