Wydatki_kwalfikowalne__do_stypendium-2016-2017

advertisement
WYDATKI KWALFIKOWANE
DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
_____________________________________________________________________________
1. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne itd.
2. Tornister (plecak szkolny).
3. Artykuły szkolne (np. piórnik, blok, flamastry, kredki, pędzle, klej, papier, ołówek, długopis, pióro, gumka,
temperówka, kalkulator, bibuła, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, plastelina,
modelina itd.)
4. Strój sportowy na w-f (raz na semestr), obuwie sportowe typu tenisówki na w-f (raz na semestr), strój na
basen (w ramach w-f), w tym np. okulary, klapki, stój galowy na akademie szkolne(po uprzednim
uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym).
5. Strój sportowy oraz sprzęt sportowy (w przypadku uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych).
6. Przybory do nauki zawodu, niezbędne w procesie edukacji.
7. Obuwie szkolne tzw. zamienne(do chodzenia po szkole).
8. Pomoce edukacyjne (np. instrumenty muzyczne, multimedialne programy edukacyjne, sprzęt edukacyjny).
9. Komputer/laptop, w tym myszka, klawiatura, monitor, drukarka, tusz do drukarki, papier do drukarki.
10. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego.
11. Biurko, krzesło do biurka, lampka biurowa.
12. Opłata za udział w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych, sportowych, muzycznych,
tanecznych).
13. Opłata za wyjazd na zajęcia realizowane w ramach „Zielonej Szkoły”, potwierdzone przez szkołę.
14. Opłata za udział w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, potwierdzone przez szkołę.
15. Okulary korekcyjne.
16. Opłata za internat/bursę, koszt dojazdu do szkoły.
17. Inne niewymienione w pkt. 1-16, niezbędne w procesie edukacji.
W każdym roku szkolnym refundowane są koszty zakupu:
1. Zakup podręczników i artykułów szkolnych od lipca do czerwca danego roku.
2. Zakup abonamentu Internetu od września do czerwca danego roku.




Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie (wraz z adresem) na wnioskodawcę.
W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot
poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.
Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne
z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów. Istotne jest by np. obuwie miało adnotacje „szkolne” lub
„sportowe”. W przypadku braku takiej adnotacji, upoważniony sprzedawca może potwierdzić fakt zakupu art.
sportowego na odwrocie faktury/rachunku wraz z pieczątką sklepu i czytelnym podpisem.
Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty) należy do
zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne ma na
celu pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych.
Download