KAMNET Kamil Turoń 59-335 Lubin, Obora ul. Szafirowa 19 email

advertisement
KAMNET Kamil Turoń 59-335 Lubin, Obora ul. Szafirowa 19 email: [email protected] Tel. (76) 740 00 00, Fax. (76) 745 44 50
Regulamin promocji „Lato świetlne - multiroom”
1.
Podane ceny obowiązują wszystkich klientów, którzy podpiszą umowę od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 roku.
2.
Z oferty mogą skorzystać pełnoletnie osoby, zamieszkałe w zasięgu Sieci na obszarach, których ze względów
technicznych, możliwe jest korzystanie z usług.
3.
Z oferty mogą skorzystać zarówno Nowi jak i Obecni Abonenci.
4.
Obecny Abonent może zmniejszyć opłatę abonamentową jedynie przed końcem zobowiązania, za koniec
rozumie się 6 pełnych miesięcy rozliczeniowych, które pozostałe do końca umowy.
5.
Zarówno w trakcie Umowy, jak i po jej zakończeniu, każdy Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę. Okres
wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po
złożeniu wypowiedzenia.
6.
Rezygnacja z usług przed zakończeniem Umowy jest równoznaczna z koniecznością zwrotu przyznanych ulg, za
miesiące które pozostały klientowi do końca zobowiązania oraz opłaty wyrównującej za ulgę w opłacie
aktywacyjnej.
7.
Ilość dodatkowych dekoderów dla jednego abonenta jest ograniczona do 3 sztuk.
8.
Dodatkowy dekoder może być wykupiony jedynie do aktywnej usługi telewizyjnej.
Jednorazowe opłaty aktywacyjne wynoszą odpowiednio:
Nazwa usługi
Opłata cennikowa w PLN
Opłata po rabacie w PLN
Aktywacja kolejnego dekodera
149,90
49,90
Nazwa
Opłata cennikowa
Opłata po rabacie
Multiroom
30,50
10,50
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23%
Stała miesięczna opłata abonamentowa za usługę:
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23%
Download