KARTA PYTAŃ

advertisement
KARTA PYTAŃ
ra
2013
his ia
gimnazjum kl. 2
Drogi Uczniu! Na poniższej karcie znajduje się test składający się z 30 pytań. Do każdego z tych pytań podane są 4
odpowiedzi, z których tylko 1 jest poprawna. Pamiętaj, aby ostateczne odpowiedzi zaznaczyć na Karcie Odpowiedzi.
Powodzenia!
1. Megalityczne grobowce składające się z olbrzymich bloków to:
a) teokracja
b) dolmeny
c) zikkuraty
d) sarkofagi
c) Ramzes II
d) Sargon
c) XXVI wieku p.n.e.
d) XXIX wieku p.n.e.
c) Ateny
d) Macedonię
2. Przywódcą państwa Akad był:
a) Hammurabi
b) Cyrus
3. Piramida Chefrena została ukończona w:
a) XXV wieku p.n.e.
b) XXI wieku p.n.e.
4. Na zdjęciu obok przedstawiono:
a) menorę
b) prezbiterium
c) transept
d) paschał
5. Związek Morski kierowany był przez:
a) Spartę
b) Milet
6. Spośród niżej podanych zdań zaznacz prawdziwe.
a) Bitwę pod Maratonem wygrali Persowie.
b) Hannibal pokonał Rzymian w bitwie pod Zamą.
c) Aleksander Macedoński pokonał pod Issos wojska Dariusza III.
d) Asurbanipal był przywódcą Egiptu.
7. Centuria to:
a) pododdział w rzymskim legionie
b) oddział w rzymskim legionie
c) podbity teren przez Rzymian
d) grecka osada
8. Kogo przedstawia widoczny obok posąg?
a) Dioklecjana
b) Oktawiana Augusta
c) Juliusza Cezara
d) Teodozjusza Wielkiego
9. Chrześcijaństwo uznano za religię państwową w roku:
a) 476
b) 245
c) 392
d) 313
c) na Kosowym Polu
d) na Kulikowym Polu
c) Rurykowiczów
d) Kapetyngów
10. Przedstawiona świątynia została zbudowana za czasów:
a) Karola Wielkiego
b) Justyniana I Wielkiego
c) Ottona I
d) Ottona III
11. Otton I pokonał Węgrów:
a) pod Poitiers
b) na Lechowym Polu
12. Od X wieku w Czechach rządziła dynastia:
a) Przemyślidów
b) Andegawenów
13. W którym mieście znajduje się zabytek widoczny na zdjęciu obok?
a) w Lublinie
b) w Krakowie
c) we Wrocławiu
d) w Cieszynie
14. Podczas zjazdu w Gnieźnie Otton III wręczył Bolesławowi Chrobremu:
a) włócznię św. Maurycego
b) ramię św. Wojciecha
c) włócznię św. Pawła
d) 1000 pancernych
15. Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytanie. Kto zlecił sporządzenie testamentu?
Fragment Kroniki polskiej Wincentego Kadłubka.
Gdy poczuł, że [los] żąda już od niego śmiertelnej powinności, poleca spisać dokumenty testamentowe.
Przekazuje w nich w spadku czterem synom i to, co osiągnięte zasługami przodków, i następstwo w królestwie,
wyznaczając stałe granice czterech dzielnic w ten sposób, że w ręku najstarszego miało pozostać i księstwo
dzielnicy krakowskiej, i władza zwierzchnia.
d) Kazimierz Odnowiciel
a) Władysław Herman
c) Władysław Wygnaniec
b) Bolesław III Krzywousty
16. Który ze średniowiecznych zakonów był zakonem rycerskim?
a) cystersi
b) dominikanie
c) joannici
d) benedyktyni
c) Konrad Mazowiecki
d) Henryk Brodaty
c) Władysław Łokietek
d) Wacław II
17. Podczas zjazdu w Gąsawie zabity został:
a) Władysław Laskonogi
b) Leszek Biały
18. Urząd starosty w Polsce wprowadził:
a) Przemysł II
b) Kazimierz Wielki
19. Trzecia krucjata prowadzona była pod przywództwem:
a) papieża Grzegorza VII
b) cesarza Fryderyka I Barbarossy
c) króla Ludwika IX
d) cesarza Fryderyka II
20. Podczas bitwy pod Legnicą zginął polski książę:
a) Henryk Pobożny
b) Henryk Sandomierski
c) Henryk Probus
d) Henryk Brodaty
c) Marco Polo
d) Baldwin
21. Wenecki podróżnik, który dotarł do Chin w XIII wieku to:
a) Pajdar
b) Bartłomiej Diaz
22. Który z arcybiskupów koronował Władysława Łokietka na króla?
a) Jakub Świnka
b) Janisław
c) Radzim Gaudenty
d) Stanisław
23. Podczas wojny polsko-krzyżackiej za panowania Władysława Łokietka, król Polski utracił ostatecznie:
a) Kujawy
b) Śląsk
c) Mazowsze
d) ziemię chełmińską
24. Pokój polsko-czeski w Namysłowie został podpisany w roku:
a) 1347
b) 1348
c) 1343
d) 1335
c) monarchia konstytucyjna
d) monarchia patrymonialna
c) Hugo Kapet
d) Jarosław Mądry
25. Polska we wczesnym średniowieczu to:
a) monarchia stanowa
b) monarchia absolutna
26. Wielką Kartę Swobód wydał król:
a) Jan bez Ziemi
b) Ryszard Lwie Serce
27. Średniowieczne organizacje skupiające ludzi wykonujących podobny zawód to:
a) manufaktury
b) cechy
c) waldensi
d) pospólstwo
28. Na zdjęciu obok przedstawiono zabytek. Określ z którego wieku pochodzi.
a) z XIII w.
b) z X w.
c) z XI w.
d) z XII w.
29. Które z wymienionych miast stało się siedzibą papieży w XIV wieku?
a) Wenecja
b) Rawenna
c) Awinion
d) Lyon
30. Stały podatek od dóbr ziemskich wprowadzony przez Kazimierza Wielkiego to:
a) poradlne
b) pogłówne
c) stan
d) przewóz
Download