Bazy danych sieci i systemy komputerowe

advertisement
Instytut Informatyki
Politechnika Śląska
Specjalność
Bazy danych,
sieci i systemy komputerowe
28.04.2009
1
Infrastruktura informatyczna przedsiębiorstw
i organizacji
 Sprzęt – systemy komputerowe i sieci komputerowe
 Systemy operacyjne i oprogramowanie narzędziowe
 Bazy danych i systemy zarządzania
 Hurtownie danych, systemy eksploracji danych, bazy
wiedzy - systemy wspomagania decyzji
2
Umiejętności absolwenta

Projektowanie i konfigurowanie sieci komputerowych,
administrowanie sieciami

Projektowanie i implementacja systemów
bazodanowych i systemów zarządzania,
administrowanie tymi systemami

Projektowanie i implementacja hurtowni danych,
systemów eksploracji danych, baz wiedzy - systemów
wspomagania decyzji, administrowanie tymi systemami
3
Przedmioty obowiązkowe

Bazy danych III

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych

Sieci komputerowe III

Projektowanie systemów komputerowych

Przemysłowe systemy komputerowe
4
Bazy danych III

Obiektowe bazy danych

Rozproszone bazy danych

Fizyczna organizacja danych

Optymalizacja zapytań

XML w bazach danych
5
Zaawansowane bazy danych
i hurtownie danych

Przestrzenne bazy danych

Przestrzenno-temporalne bazy i hurtownie danych

Strumieniowe bazy i hurtownie danych

Gridowo-agentowe systemy hurtowni danych

Bazy i hurtownie danych w przetwarzaniu mobilnym

Eksploracja danych z zachowaniem ochrony
prywatności danych
6
Sieci komputerowe III

Nowe technologie sieci szkieletowych i dostępowych

Zasady transportu danych w sieciach komputerowych

Wpływ nowych technologii na architekturę protokołów
sieci

Przykłady dominujących rozwiązań sieci (Ethernet,
ATM, Internet, sieci bezprzewodowe)

Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieciach
7
Projektowanie systemów komputerowych
•
Podstawowe pojęcia i elementy inżynierii systemów
komputerowych
•
Specyfikacja, dokumentacja, zarządzanie oraz
ocena projektu
•
Fazy realizacji projektu (model, prototyp, produkt)
•
Omówienie przykładowych projektów systemów:

system multimedialny VoD

system diagnostyki medycznej,
mechanoskopijnej (kryminalistyka)

system czasu rzeczywistego
8
Przemysłowe systemy komputerowe

Konfigurowanie informatycznych systemów
przemysłowych

Projektowanie i analiza przepływu informacji w
przemysłowych systemach komputerowych

Diagnostyka systemów komunikacyjnych
stosowanych w przemyśle
9
Przedmioty obieralne (1)
Sieci i systemy komputerowe





Bezprzewodowe sieci komputerowe
Budowa i konfiguracja sieci lokalnych
Bezpieczeństwo systemów komputerowych
Komputerowe systemy pomiarowe
Karty inteligentne
10
Przedmioty obieralne (2)
Systemy baz danych






System zarządzania bazą danych ORACLE
MS SQL Server
IBM DB2 - Uniwersalna platforma przetwarzania
danych
Systemy i narzędzia baz danych z dostępem przez
Internet
Systemy zarządzania przedsiębiorstwem
Zarządzanie projektami w biznesie
11
Przedmioty obieralne (3)
Hurtownie danych, eksploracja danych

Zaawansowane hurtownie danych i systemy
eksploracji danych

Odkrywanie wiedzy w bazach danych - metody,
programy, zastosowania

Bazy wiedzy

Gridy i systemy agentowe

Inteligentne systemy przetwarzania danych
12
Przedmioty obieralne (4)
Różne

Organizacja i zarządzanie projektem
informatycznym

Tworzenie programów dla platformy .NET

Technologia Java 2 Enterprise Edition

Bezpieczny serwer sieciowy Linux
13
Prace dyplomowe z zakresu baz danych
Około 90 prac z zakresu baz danych
prowadzonych w r. 2008 przez pracowników
Zakładu Teorii Informatyki
 Prace dyplomowe realizowane w wielu firmach:
WASKO, Comarch, Sygnity/ComputerLand,
LGBS/Sygnity, 2KMM , ING Bank, IBM Polska
 Praktyki i staże w firmach jako rozpoznanie rynku
pracy

14
Wspólne publikacje ze studentami

Gorawski M., Faruga M.: STAH-TREE: Hybrid index for spatio temporal aggregation; ICEIS
2007 - Proceedings of the Ninth International Conference on Enterprise Information Systems,
Volume DISI; 2007, Madeira, Portugal, (ISBN 978-972-8865-88-7)

Gorawski M., Bularz J.; Distribution-based methods of preserving data privacy in Distributed
Spatial Data Warehouse; International Journal of Business Intelligence and Data Mining; 2007,
vol.2, nr 4.

Gorawski M., Bularz J.; Protecting Private Information by Data Separation in Distributed Spatial
Data Warehouse; Workshop - Dependability Aspects on Data WArehousing and Mining
Applications (DAWAM 2007) International Conference on Availability, Reliability and Security
(ARES07) IEEE; 2007, Vienna, Austria, April, pp. 837-844

Gorawski M., Gębczyk W.; Distributed approach of continuous queries with knn join processing
in spatial data warehouse; - Ninth International Conference on Enterprise Information
Systems,;2007, Volume DISI, Funchal, Madeira, Portugal (ISBN 978-972-8865-88-7)

Gorawski M., Ciepluch M.; Przyrostowa ekstrakcja danych ETL: aspekty implementacyjnowydajnościowe ; Materiały III Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej "Bazy Danych: Aplikacje i
Systemy", Ustroń, maj-czerwiec 2007; w: Bazy Danych - Nowe Technologie, Tom1 Architektura,
Metody Formalne i Zaawansowana Analiza Danych, WKiŁ 2007, str. 115-124
15
Wspólne publikacje ze studentami




Gorawski M., Wolany P.; Integracja systemu rozproszonego
przetwarzania strumienia danych z systemem agentów
programowych- Materiały III Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej
"Bazy Danych: Aplikacje i Systemy", Ustroń, maj-czerwiec 2007; w:
Bazy Danych - Nowe Technologie, Tom1 Architektura, Metody
Formalne i Zaawansowana Analiza Danych, WKiŁ 2007,
Harężlak K., Budny M.; Usage of the universal object model in
database schemas comparison and integratio", Proceedings of ICMMI
Conf., 2009
Harężlak K., Budny M.; Comparison and synchronization of database
schemas. Proceedings of VLDB Conf., 2009
Harężlak K., Pilarczyk J.: Ocena możliwości zastosowania
technologii Entity Framework do budowy systemów opartych o
architekturę wielowarstwową. Materiały konferencji KKIO, 2009
16
Wspólne publikacje ze studentami

Augustyn D.R., Warchał Ł.: “ServeR - .NET infrastructure for remote
services of statistical computing with R-project”

Augustyn D.R., Wyciślik Ł., Warchał Ł.: „System monitorowania
zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na
mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation”

Augustyn D.R., Stanek I. „Zastosowanie modułu NUnit w testowaniu
jednostkowym aplikacji bazodanowych wytworzonych w technologii
.NET”

Mrozek, D., Małysiak, B., Augustyn W.; Agent-supported Protein
Structure Similarity Searching; 10th Pacific Rim International
Workshop on Multi-Agents, Bangkok, Thailand, 2007
17
Dziękuję za uwagę
18
Download