Wyk 5 Przestrzenne systemy inform

advertisement
1
Procesy informacyjne w
zarządzaniu
Wykład 5. Przestrzenne
systemy informacyjne
Wykładowca:
Prof. Anatoly Sachenko
2
Przegląd wykładu
baza danych – definicja
Cechy przestrzennych baz danych
Przestrzenne systemy bazodanowe –
przykłady
Przestrzenna
3
Przestrzenne systemy bazodanowe
- definicja
 Przestrzenne
systemy informacyjne jest budowane na
przestrzenna baza danych
 Przestrzenna baza danych (ang. spatial database) - jest bazą
danych zoptymalizowaną do składowania i odpytywania danych
powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak:
 punkty, linie i wielokąty
 Tradycyjne bazy danych mogą przyjmować dane w postaci
liczbowej i znakowej,
 natomiast do przetwarzania przestrzennych typów danych
potrzebują dodatkowej funkcjonalności
 Open Geospatial Consortium [1],
 to jest dziedzina Geographic Information Systems (GIS),
 stworzył specyfikację i zbiór standardów dodawania
przestrzennych funkcjonalności do systemów bazodanowych
4
Cechy przestrzennych baz danych
Do szybkiego wyszukiwania wartości systemy bazodanowe używają
indeksów.
 Sposób indeksowania danych w większości baz danych nie jest optymalny
z punktu widzenia zapytań przestrzennych
 Zapytanie przestrzenne (ang. spatial query) - jest specjalnym typem
zapytania bazodanowego obsługiwane przez geograficzne bazy danych
 Zapytania takie różnią się od zapytań SQL kilkoma ważnymi rzeczami
 Dwa najważniejsze rzeczy to:
 używanie geometrycznych typów danych, takich jak: punkty, linie,
wielokąty,
 zapytania przestrzenne uwzględniają przestrzenne relacje pomiędzy
obiektami geometrycznymi (reprezentowanymi przez powyższe
geometryczne typy danych).
 Zamiast zwykłego indeksowania, w przestrzennych bazach danych używa
się indeksów przestrzennych.
 Indeksy przestrzenne (ang. spatial index) są używane przez przestrzenne
bazy danych w celu optymalizacji zapytań przestrzennych
 Indeksy używane przez bazy danych innych typów nie nadają się do
efektywnej obsługi dodatkowych, geometrycznych typów danych

5
Cechy przestrzennych baz danych-c.d.
 Oprócz
typowych zapytań SQL takich jak wyrażenie SELECT,
przestrzenne BD mogę wykonać jeszcze wiele operacji
 Open Geospatial Consortium obsługuje między innymi
następujące typy zapytań:
 Pomiary przestrzenne - znajdowanie odległości pomiędzy
punktami, obszarami wielokątów, itd.,
 Funkcje przestrzenne - modyfikacja istniejących obiektów
geometrycznych w celu stworzenia nowych,
 Przestrzenne predykaty - dopuszcza zapytania typu
prawda/fałsz,
 Funkcje konstrukcyjne - Tworzą nowe obiekty geometryczne za
pomocą zapytań SQL przez określanie wierzchołków, które
mogą określać linie.
 Funkcje obserwatora - Zapytania, które zwracają szczególną
informację, np. położenie środka okręgu.
 Nie wszystkie przestrzenne BD obsługują powyższe typy zapytań
6
Przestrzenne systemy bazodanowe – Spatial
Query Server
 Spatial
Query Server (SQS), is a spatial data management tool
that unlocks and exploits the spatial information that is
available in captured data sources.
 SQS spatially empowers Sybase® Adaptive Server®
Enterprise (ASE) DB and results in location-based,
geographically relevant information to support decision
making, thereby providing a competitive advantage to an
enterprise.
 The power of SQS can be leveraged for both commercial and
military applications.
 Applicable to telecommunications, market analysis,
environmental, business and defense intelligence, the
information provided by an SQS-enhanced database supports
decisions related to issues of market, enemy concentration and
location, network and resource requirements, inventory
availability, or property assessments.
7
Przestrzenne systemy bazodanowe – Spatial
Query Server
SQS
offers the capability to easily
retrieve, organize, and analyze geographic
data that is fully integrated with existing
data types
SQS allows you to build high performance
spatial data access applications with minimal
expense and effort,
while handling spatial data processing,
database access, and networking
8
Spatial Query Server provides:
 Support
for a number of operating environments including
Windows, Solaris™, SGI® IRIX® and Linux.
 Support for latest versions of Sybase ASE and Open Client™.
 Seamless View of Data - Spatial data is stored in tables
alongside traditional, relational data types.
 Spatial SQL provides the capability to quickly build complex
queries combining both spatial and relational constraints in
the same query.
 Performance - One-of-a-kind spatial indexing allows for rapid
searches of large data stores: ideal for large warehouse and
data management applications.
 Easy to Learn and Use - SQS comes with Spatial SQL, a
geographically enhanced SQL that makes building geographic
data queries intuitive, while reducing development cost and
time.
9
Spatial Query Server provides:
 Scalability
- SQS is a true multi-threaded engine, permitting
large numbers of simultaneous queries without lag times.
 Single Data Store - All SQS data is stored in your data
warehouse, which automatically executes complex queries with
spatial and relational constraints, handles database security
and concurrency control, and coordinates backup and
recovery of both spatial and relational data.
 Ease of Database Design - SQS does not interfere with existing
DB schema; there are no mandatory tables to create for the
storage of spatial data.
 Transparent Spatial Data Management - All spatial data
management operations (e.g., creating/updating SQS system
tables) are accomplished behind the scenes, invisible to the
user, including the dynamic calculation of spatial indexes
whenever spatial data is inserted, updated or loaded.
10
Bibliografia
Spatial
Databases: A Tour. Shashi Shekhar and
Sanjay Chawla, Prentice Hall, 2003
http://pl.wikipedia.org/wiki
Download
Random flashcards
Create flashcards