Metodologia tworzenia hurtowni danych

advertisement
Metodologia tworzenia hurtowni danych-SAS
Nr przedmiotu: 136010-0131- Studia stacjonarne II poziom
Wykład: dr Sebastian Zając
Ćwiczenia: dr Sebastian Zając
Harmonogram zajęć w semestrze letnim - rok akademicki 2015/2016
Zajęcia
Grupy
10 100
11 110
12 120
13 130
Zajęcia
nr
1-W
Data
Wtorek Sala C - 5d
Godziny zajęć
08.00
9:40
09:50
11:30
11:40
13:20
13:30
15:10
Treść
15.02.16 Wprowadzenie – informacje ogólne – zakres - zasady zaliczania.
Informacje do przygotowania referatu.
2-W
22.02.16 Geneza Hurtowni danych, podstawowe pojęcia, Historia, cele biznesowe tworzenia i
3-W
29.02.16 Architektura relacyjna i wielowymiarowa. Model pojęciowy, logiczny i fizyczny.
używania hurtowni w przedsiębiorstwach. OLAP vs OLTP
4-W
07.03.16
5-W
14.03.15
6-W
21.03.16
7-W
1-Ć
04.04.16
12.04.16
2-Ć
19.04.16
3-Ć
26.04.16
4-Ć
5-Ć
6-Ć
7-Ć
10.05.16
17.05.16
24.05.16
31.05.16
Implementacja hurtowni danych.
Modelowanie wielowymiarowe, modele logiczne hurtowni danych, schematy
gwiazdy, płatka śniegu, konstelacyjny .
Relacyjne bazy danych, modelowanie danych, klucze, indeksy, agregacja danych.
Złączenia tabel, zaawansowane zapytania SQL
nierelacyjne bazy danych, JSON, MongoDB, grafowe bazy danych, Big Data.
Prezentacja referatów cz.1
Prezentacja referatów cz. 2. Test
SAS Przygotowanie i obróbka danych, do analizy biznesowych cz.1. Pozyskiwanie
danych
SAS Przygotowanie i obróbka danych, do analizy biznesowych cz.2 Transformacja
danych
SAS Przygotowanie i obróbka danych, do analizy biznesowych cz. 3. Ładowanie
danych
Optymalizacja procesów do przygotowania danych cz. 1
Optymalizacja procesów do przygotowania danych cz. 2
Prezentacja danych, raportowanie. JSON, dane w nierelacyjnych bazach danych
Repetytorium
Zasady zaliczania: 1 referat za 20pkt; 1 test za 30pkt. ; egzamin teoretyczno-praktyczny 50pkt.
Łączna liczba punktów 100. Zalicza na ocenę dostateczną 60% punktów.
1
Literatura podstawowa:
1. Agnieszka Chodkowska-Gyurics „Hurtownie danych” Teoria i praktyka, PWN 2014
2. Chris Todman “Projektowanie hurtowni danych, Wspomaganie zarządzania relacji z klientami”, Helion 2011
3. W.H. Inmon “Building The Data Warehouse” John Wiley & Sons, 2002
4. V. Poe, P. Klauer, S. Brobst “Tworzenie hurtowni danych, WNT, 2002
Literatura uzupełniająca:
5. A R. Simon, S L. Shaffer, Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, 2002
http://www.kimballgroup.com
2
Download