Do wszystkich Wykonawców - Szpital Uniwersytecki w Krakowie

advertisement
DZP-AB-271-151/2013
Kraków, dnia 29.07.2013 r.
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
opatrunków specjalistycznych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający zmienił treść specyfikacji.
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
1. Pytanie:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pozycji 1, 2, 3 wymaga potwierdzenia bariery
folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań
na statystycznie znamiennej ilości próbek (zgodnie z wymogami ISO PB70:2003
- min. 32)? Bariera taka daje 100%-ową pewność zapewnienia szczelności
opatrunku dla wirusów przenoszonych drogą krwi, takich jak HBV, HBC i HIV?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
2. Pytanie:
Czy Zamawiający w części 10 dopuszcza: Poz. 1 opatrunek z pianki
poliuretanowej nieprzylepny o rozmiarze 10x10cm (pakowany po 10 sztuk
w opakowaniu handlowym), jałowy, stosowany jest w przypadku występowania
ran trudno gojących z dużym wysiękiem typu: - owrzodzenia podudzi,
- odleżyny, - owrzodzenia stopy cukrzycowej, - powierzchowne oparzenia,
- miesca po pobraniu tkanki do przeszczepów, - rany pooperacyjne, otarcia
naskórka; Poz. 2 opatrunek z pianki poliuretanowej nieprzylepny o rozmiarze
15x15cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym), jałowy, stosowany
jest w przypadku występowania ran trudno gojących z dużym wysiękiem typu:
- owrzodzenia podudzi, - odleżyny, - owrzodzenia stopy cukrzycowej,
- powierzchowne oparzenia, - miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepów,
- rany pooperacyjne, otarcia naskórka?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Pytanie:
Czy Zamawiający w części 15 dopuszcza: Poz. 1 Opatrunek z pianki
poliuretanowej nieprzylepny rozmiar 10x10cm zawierający kompleks srebra,
który jest równomiernie rozmieszczony w piance i działa antybakteryjnie.
Opatrunek jest wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej. Maja działanie
przeciwbakteryjne także w przypadku MRSA i VRE, pakowany po 5 sztuk
w opakowaniu handlowym. Działanie: - Opatrunki są przeznaczone do ran
o średniej lub dużej ilości wysięku. Dodatkowo opatrunki mogą być stosowane
do leczenia ran wykazujących spowolnione gojenie z powodu bakterii lub ran
z dużym ryzykiem zakażenia. - Opatrunki zalecane są w przypadkach owrzodzeń
goleni, odleżyn, w leczeniu stopy cukrzycowej. Mogą być też stosowane
na oparzenia, w miejsca pobrania tkanek do przeszczepu i powikłanych ranach
pooperacyjnych. - Opatrunki minimalizują nieprzyjemny zapach wywołany przez
mikroorganizmy znajdujące się w ranie. - Opatrunki mogą być wykorzystywane
przez pacjentów z owrzodzeniem, stosujących kompesjoterapię. Poz.2
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
1
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
Opatrunek z pianki poliuretanowej nieprzylepny rozmiar 15x15cm zawierający
kompleks srebra, który jest równomiernie rozmieszczony w piance i działa
antybakteryjnie. Opatrunek jest wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary
wodnej. Maja działanie przeciwbakteryjne także w przypadku MRSA i VRE,
pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym. Działanie: - Opatrunki
są przeznaczone do ran o średniej lub dużej ilości wysięku. Dodatkowo opatrunki
mogą być stosowane do leczenia ran wykazujących spowolnione gojenie
z powodu bakterii lub ran z dużym ryzykiem zakażenia. - Opatrunki zalecane
są w przypadkach owrzodzeń goleni , odleżyn, w leczeniu stopy cukrzycowej.
Mogą być też stosowane na oparzenia, w miejsca pobrania tkanek
do przeszczepu i powikłanych ranach pooperacyjnych. - Opatrunki minimalizują
nieprzyjemny zapach wywołany przez mikroorganizmy znajdujące się w ranie.
- Opatrunki mogą być wykorzystywane przez pacjentów z owrzodzeniem,
stosujących kompesjoterapię. Poz. 3 Opatrunek hydrokoloidowy z alginianem,
samoprzylepny, jałowy rozmiary 10x10cm (pakowany po 10 sztuk
w opakowaniu handlowym), 15x15cm (pakowany po 5 sztuk w opakowaniu
handlowym) oraz 20x02cm pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym).
Cechy opatrunku: 1/Półprzepuszczalna błona poliuretanowa, 2/Elastyczność,
3/Formowanie żelu pod opatrunkiem, 4/System „sygnalizacji świetlnej”,
5/Cienkie brzegi, 6/System osłon do bezdotykowej aplikacji, 7/Kwadratowa
podziałka na opatrunku; Stosowany na: - owrzodzenia podudzi, - odleżyny,
- powierzchowne oparzenia, - miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu, otarcia i inne mniejsze uszkodzenia skóry, - rany pooperacyjne; Poz. 4 Opatrunek
hydrokoloidowy z alginianem, samoprzylepny, jałowy rozmiary 10x10cm
(pakowany po 10 sztuk w opakowaniu handlowym), 15x15cm (pakowany
po 5 sztuk w opakowaniu handlowym) oraz 20x02cm pakowany po 5 sztuk
w opakowaniu handlowym). Cechy opatrunku: 1/Półprzepuszczalna błona
poliuretanowa, 2/Elastycznośćm, 3/Formowanie żelu pod opatrunkiem, 4/System
„sygnalizacji świetlnej”, 5/Cienkie brzegi, 6/System osłon do bezdotykowej
aplikacji, 7/Kwadratowa podziałka na opatrunku; Stosowany na: - owrzodzenia
podudzi, - odleżyny, -powierzchowne oparzenia, -miejsca po pobraniu tkanki
do przeszczepu, - otarcia i inne mniejsze uszkodzenia skóry, -rany pooperacyjne.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Pytanie:
Czy Zamawiający w części 16 dopuszcza: Poz. 1 Opatrunek z pianki
poliuretanowej nieprzylepny rozmiar 10x10cm zawierający kompleks srebra,
który jest równomiernie rozmieszczony w piance i działa antybakteryjnie.
Opatrunek jest wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej. Maja działanie
przeciwbakteryjne także w przypadku MRSA i VRE, pakowany po 5 sztuk
w opakowaniu handlowym Działanie: - Opatrunki są przeznaczone do ran
o średniej lub dużej ilości wysięku. Dodatkowo opatrunki mogą być stosowane
do leczenia ran wykazujących spowolnione gojenie z powodu bakterii lub ran
z dużym ryzykiem zakażenia. - Opatrunki zalecane są w przypadkach owrzodzeń
goleni , odleżyn, w leczeniu stopy cukrzycowej. Mogą być też stosowane
na oparzenia, w miejsca pobrania tkanek do przeszczepu i powikłanych ranach
pooperacyjnych. - Opatrunki minimalizują nieprzyjemny zapach wywołany przez
mikroorganizmy znajdujące się w ranie. Opatrunki mogą być wykorzystywane
przez pacjentów z owrzodzeniem, stosujących kompesjoterapię Poz. 2 Opatrunek
z pianki poliuretanowej nieprzylepny rozmiar 15x15cm zawierający kompleks
srebra, który jest równomiernie rozmieszczony w piance i działa antybakteryjnie.
Opatrunek jest wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej. Maja działanie
przeciwbakteryjne także w przypadku MRSA i VRE, pakowany po 5 sztuk
w opakowaniu handlowym. Działanie: - Opatrunki są przeznaczone do ran
o średniej lub dużej ilości wysięku. Dodatkowo opatrunki mogą być stosowane
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
do leczenia ran wykazujących spowolnione gojenie z powodu bakterii lub ran
z dużym ryzykiem zakażenia. - Opatrunki zalecane są w przypadkach owrzodzeń
goleni, odleżyn, w leczeniu stopy cukrzycowej. Mogą być też stosowane
na oparzenia, w miejsca pobrania tkanek do przeszczepu i powikłanych ranach
pooperacyjnych. - Opatrunki minimalizują nieprzyjemny zapach wywołany przez
mikroorganizmy znajdujące się w ranie. Opatrunki mogą być wykorzystywane
przez pacjentów z owrzodzeniem, stosujących kompesjoterapię.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie:
Czy Zamawiający w części 7 dopuszcza Poz. 1 Opatrunek hydrokoloidowy
z alginianem samoprzylepny do leczenia ran z małym lub średnim wysiękiem
na okolice krzyżowe rozmiar 18x20cm pakowany po 5 sztuk w opakowaniu
handlowym, jałowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie:
Czy Zamawiający w części 6 dopuszcza Poz. 1 opatrunek hydrokoloidowy
z alginianem samoprzylepny jałowy do leczenia ran z małym lub średnim
wysiękiem na pięty i łokcie rozmiar 6x8cm pakowany po 5 sztuk w opakowaniu
handlowym.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie:
Czy Zamawiający w części 2 dopuszcza Poz. 1-2 opatrunek hydrożelowy
nawilżający tkanke martwiczą i pochłaniający nadmiar wysięku, martwicze
części tkanek i resztki organiczne znajdujące się w ranie, autolityczne
oczyszczanie rany, tuba o pojemności 15g pakowany po 10 sztuk w opakowaniu
handlowym.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dostaw na ratunek
w ciągu 48 godzin, gdyż w przypadku naszej firmy sprzęt dostarczany jest
z naszego Magazynu na Węgrzech co uniemożliwia dostarczenie towaru
w krótszym terminie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę w projekcie umowy: § 3 pkt.
6 i dopuszczenie możliwości dostarczania towaru wyłącznie od poniedziałku
do piątku, gdyż firmy kurierskie, które dostarczają towar w imieniu Wykonawcy
dostarczają je jedynie w wyżej wymienione dni. Towar, na który zostało złożone
zamówienie np. w piątek dostarczany jest od razu po dniu wolnym od pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę w projekcie umowy § 4 pkt.
7 i dopuszczenie wysyłania faktury (wyłącznie oryginału) drogą pocztową nie
wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towar wysyłany jest
z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy stąd
niemożliwość wysyłania faktury i sprzętu razem. Do każdego towaru dołączona
jest WZ. Prosimy o taką formę wysyłania faktur, gdyż póki co nasza firma nie
posiada odpowiedniego oprogramowania, które umożliwi wysyłanie faktury
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
3
elektronicznej. Jeżeli Zamawiający dopuści możemy wysyłam faktury drogą
pocztową lub drogą elektroniczną. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Pytanie:
Czy w części nr 26 w pozycji 1, 2, 3, 4 poprzez zapis specyfikacji: „Celuloza
regenerowana w procesie utleniania”- Zamawiający ma na myśli materiał
hemostatyczny, który w procesie utleniania uzyskał właściwości szerokiego
działania bakteriobójczego co zostało udokumentowane w badaniu klinicznym
in vivo? Czy w części nr 26 w pozycji 1, 2, 3, 4 poprzez zapis specyfikacji:
„Celuloza regenerowana w procesie utleniania”- Zamawiający ma na myśli
materiał hemostatyczny, który w procesie utleniania uzyskał działanie
bakteriobójcze na szczepy oporne MRSA, MRSE, VRE, PRSP co zostało
potwierdzone badaniem przedklinicznym in vitro?
Odpowiedź:
Opis przedmiotu zamówienia w części 26 otrzymuje następujące brzmienie:
Poz. Skład
Wymiary
1.
rozm.: 10
x 20 cm
rozm.: 5 x gaza 1 szt.
35 cm
rozm.: 5cm gaza 1 szt.
x 7-7,5 cm
rozm.: 5,1 gaza 1 szt.
x 10,2 cm
2.
3.
4.
12.
13.
14.
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
15.
Celuloza regenerowana w
procesie utleniania, pH 2,5-3,5*
Celuloza regenerowana w
procesie utleniania, pH 2,5-3,5*
Celuloza regenerowana w
procesie utleniania, pH 2,5-3,5*
Celuloza regenerowana w
procesie utleniania, o budowie
mikrowłókienkowej złożonej z
min 7 warstw, pH 2,5-3,5*
Postać/
Ilość
Opakowanie
gaza 1 szt.
2 400 sztuk
1 500 sztuk
2 500 sztuk
600 sztuk
* Zamawiający wymaga produktów o następujących parametrach: nie
żelujące się i umożliwiające repozycjonowanie opatrunki hemostatyczne;
czas wchłaniania 7-14 dni; wykazujące działanie bakteriobójcze
na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE potwierdzone w karcie
charakterystyki
Pytanie:
Czy w części 27 w pozycji 1 – Zamawiający dopuści zaoferowanie żelatyny
wieprzowej o rozmiarze 7x5x1 cm, którego jedno opakowanie zbiorcze zawiera
20 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie:
Czy w części 28 w pozycji 1 – Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy
hemostatycznej, której zawartość żelatyny wieprzowej przed przygotowaniem
wynosi 5,8ml ? Reszta wymagań zgodna ze specyfikacją.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie:
Czy w części 28 w pozycji 1 – Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy
hemostatycznej, którego opakowanie zawiera jedną sztukę? Reszta wymagań
zgodna ze specyfikacją.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie:
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
4
16.
17.
18.
19.
20.
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby celuloza regenerowana w procesie
utleniania z części nr 26 wchłaniała się w czasie od 7 do 14 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował powyżej opis przedmiotu zamówienia w części 26.
Pytanie:
Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samy w trosce
o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby celuloza regenerowana
w procesie utleniania z części nr 26 posiadała właściwości bakteriobójcze
na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji
użytkowania produktu oraz w badaniach?
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował powyżej opis przedmiotu zamówienia w części 26.
Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 26 opatrunków
hemostatycznych
wykonanych z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej
regenerowanej celulozy)? Proponowane przez opatrunki hemostatyczne
wykonane z utlenionej celulozy spełniają wszystkie pozostałe wymagania
określone przez Zamawiającego w siwz. Proponowana przez nas gaza
hemostatyczna wykazuje działanie bakteriobójcze aż na 40 szczepów bakterii
(zostało to potwierdzone badaniami in vitro) co czyni ją produktem
o najszerszym spektrum działania bakteriobójczego spośród dostępnych tego
typu produktów na rynku. Ponadto opatrunki hemostatyczne tamują krwawienie
w przeciągu 3-4 minut i są całkowicie wchłaniane w okresie 7-14 dni. Istotny
jest również fakt, iż proponowane przez nas hemostatyki posiadają wartość
pH niższą niż 3 co utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się
drobnoustroje chorobotwórcze. Warto również podkreślić, gaza hemostatyczna
wykonana z utlenionej celulozy jest po prostu tańsza od swoich odpowiedników
wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował powyżej opis przedmiotu zamówienia w części 26.
Pytanie:
Część 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x25cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie:
Część 10, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek
poliuretanowy nieprzylepny, spełniający pozostałe wymagania zawarte
w specyfikacji?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie:
Dot. Wzór umowy Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej
ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasz prośba podyktowana jest
prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest
to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się
do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować
obniżonej stawki
VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie
z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny
do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie
stawki VAT o 15% jest dla większości
dystrybutorów niemożliwe
do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym
poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą
dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie
na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy
kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
5
21.
22.
23.
24.
25.
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego,
ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup
sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie
od ewentualnej podwyżki stawki VAT.
Odpowiedź:
Art. 4 ust 2 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy
podlega waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki
tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego
począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po zmianie stawki.”
Pytanie:
Część nr 5 poz.1-3, Część nr 7 poz.1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie
czy oczekuje opatrunku zbudowanego z trzech hydrokoloidów, tj. żelatyny,
pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie:
Część nr 6 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku
w rozmiarze 10cmx13cm, spełniającego pozostałe wymogi specyfikacji. Państwa
zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie:
Część nr 6 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku
w rozmiarze 18,5cmx19,5cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Państwa
zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź:
Część nr 6 poz. 2 nie istnieje. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytanie:
Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych,
a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania
i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający
wyrazi zgodę na: 1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „Suma
naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”? 2. Zmianę
brzmienia § 7 ust. 2 wzoru umowy na następujące: „W przypadku niewykonania
umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu
kary umownej w wysokości 4,9 % wartości brutto niezrealizowanej części
umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 1 wzoru
umowy na następujące: „Trzykrotne pisemne stwierdzenie przez Szpital
Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy
uprawnia Szpital Uniwersytecki do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo
do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty) poza wynagrodzeniem
za prawidłowo wykonane obowiązki umowne do chwili rozwiązania umowy”.
Odpowiedź:
Art. 6 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Trzykrotne pisemne stwierdzenie
przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej
umowy uprawnia Szpital Uniwersytecki do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
6
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty) poza wynagrodzeniem
za prawidłowo wykonane obowiązki umowne do chwili rozwiązania umowy”
26. Pytanie:
Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę
na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu: „W przypadku
zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto,
cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu
prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia
aneksu do umowy”
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował powyżej art. 4 ust. 2 wzoru umowy.
27. Pytanie:
Dotyczy zapisów specyfikacji – projekt umowy . Zamawiający w projekcie
umowy załączonym do specyfikacji zaproponował poniższy zapis w par.4 ust.2:
”Kwota wynagrodzenia umownego brutto nie może ulec zwiększeniu w stosunku
do określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.” Zamawiający w projekcie umowy
przewiduje wyłącznie wzrost cen brutto, który będzie wynikiem wzrostu cen
refundowanych. Zamawiający pomija możliwość wzrostu stawek podatku VAT,
a w najbliższym okresie prawdopodobnie od stycznia 2014r. może nastąpić
podniesienie stawki podatku VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23%.
Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się
do Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby
medycznie nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili
obecnej. „Z uwagi na to, że Zamawiający zakłada realizacje umowy przez okres
24 m-cy – do czasu wyczerpania się ilości towaru, zagwarantowanie cenny brutto
na cały ten okres rodzi niebezpieczeństwo poniesienia przez Wykonawcę
wysokich strat. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen brutto w trakcie
trwania umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w każdym terminie
tj. w chwili wejścia w życie stosownych w tym zakresie aktów prawnych i tym
samym na wykreślenie zapisu umowy. Proponujemy wprowadzić dodatkowy
zapis o treści: „Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy
cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT. Strony
zgodnie ustalają, ze ceny netto określone w formularzu cenowym nie ulegną
zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Powyższe pytanie wynika
z faktu, iż w sytuacji kiedy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki podatku
VAT (która może nie wystąpić w czasie realizacji umowy) oferent może
zaproponować preferencyjne ceny na oferowane wyroby. Natomiast
w przypadku braku zgody na zmianę stawki podatku VAT i tym samym zmiany
ceny brutto, oferent musi zabezpieczyć swoje interesy poprzez zaoferowanie
wyższych cen na oferowane wyroby ,co w konsekwencji realizacji podpisanej
umowy przetargowej i nie wystąpienia zmiany stawki VAT w czasie jej trwania,
naraża Zamawiającego na zdecydowanie wyższe, niepotrzebne koszty, jakie
Szpital będzie musiał ponieść w zakresie realizacji podpisanej umowy
przetargowej. Z uwagi na to, iż możliwość podwyżki stawki podatku VAT jest
powszechnie znana, Wykonawca nie będzie się mógł powoływać
na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Proponowany przez nas zapis ten zabezpiecza interes Stron.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował powyżej art. 4 ust. 2 wzoru umowy.
28. Pytanie:
Część nr 4 poz. 1-3 – Czy z celu osiągnięcia odpowiedniego efektu leczenia ran
zakażonych Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku alginianowego
ze srebrem , który posiada właściwości chłonne i antybakteryjne ? Pozytywne
odpowiedzi na nasze pytania podniosą konkurencyjność postępowania
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
7
i umożliwią Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
większej liczby otrzymanych ofert a także pozwolą na zaoszczędzenie środków
przeznaczonych na realizację zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Opatrunek alginianowy ze srebrem został uwzględniony w części 15.
W załączeniu przekazuję załączniki nr 3, 3a do specyfikacji, uwzględniające
wprowadzone zmiany.
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
8
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards