Ekonomia i Zarządzanie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

advertisement
PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKACH: EKONOMIA I ZARZĄDZANIE
Praktyki studenckie
Kierunek Zarządzanie:







Przedsiębiorstwa: usługowe, handlowe, produkcyjno-handlowo-usługowe, spółdzielnie
Banki: PKO BP, PeKaO S.A., SKOK, Banki Spółdzielcze
Biura Podatkowe,
Biura Doradztwa i Obsługi Prawnej,
Urzędy Administracji Publicznej (Urzędy Miasta, Urzędy Wojewódzkie)
Sądy
Placówki Oświatowe i Kulturalne
Kierunek Ekonomia:








Banki,
Urzędy skarbowe,
Działy księgowości,
Wydziały gospodarcze sądów,
Działy marketingowe,
Urzędy administracji publicznej,
Kancelarie podatkowe,
Przedsiębiorstwa prywatne.
Staże:





PERN "Przyjaźń" S.A. - Dział Analiz i Controlingu
Pocztylion Arka S.A. - Biuro Obsługi Rejestrów Funduszy, Biuro Zarządzania Aktywami
PEPEES S.A. - Dział Rachunkowości, Kadr i Płac
Coface Poland Credit Management Services Sp. z o. o - Dział finansów
Synthos - Dział Analiz
Zagraniczna wymiana studencka:
Charles University In Prague
Beach Terrace Cafe Limited – Anglia
University of Eastern Finland, Univerzita Karlova, University of Groningen
Inicjatywy studenckie:
Koło Naukowe Studentów Ekonomii - Główną inicjatywą koła jest organizacja projektu pod nazwą: Tydzień
Ekonomiczny - odbywające się corocznie konferencje, warsztaty i szkolenia. W roku 2015 XXV Tydzień Ekonomiczny „Ekonomia z duchem czasu: czyli wszystko o startupach”
Studenci z Koła pomagają przy organizacji debat i konferencji osobom z zewnątrz: w tym roku pomagali w organizacji
Debaty Europejskiej pn. "Europa - ludzie - gospodarka. Polska perspektywa rozwoju" organizowanej przez Narodowy Bank
Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
W ramach Koła działa sekcja gry Cashflow.
Studenckie Koło Przedsiębiorczości - Studencka konferencja międzynarodowa: Every country Has its own customs. Business
culture and etiquette in different countries
Koła Naukowe corocznie wspólnie organizują Spotkanie Opłatkowe Instytutu Ekonomi i Zarządzania.
Download