link otwiera dokument w nowym oknie

advertisement
 Ranking Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej
Pierwsze miejsce dla Urzędu Skarbowego w Lubaczowie oraz wyróżnienie dla
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.
W dniu 18 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala, na której
nagrodzono laureatów XI Rankingu Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety
Prawnej.
W zestawieniu generalnym spośród małych urzędów skarbowych pierwsze miejsce
zajął Urząd Skarbowy w Lubaczowie, który został również wyróżniony w kategorii
efektywność.
Z grupy dużych urzędów skarbowych w kategorii skuteczność wyróżniony został
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie.
Ponadto w kategorii efektywność w pierwszej dziesiątce znalazły się Urzędy
Skarbowe w Brzozowie, Strzyżowie i Jarosławiu, a w kategorii skuteczność
Urzędy Skarbowe w Krośnie i Sanoku.
Oddzielne oceniane były izby skarbowe. W kategorii skuteczność, Izba Skarbowa w
Rzeszowie zajęła czwarte miejsce, a w zestawieniu generalnym dziesiąte.
W tegorocznym rankingu, tak jak w poprzednich edycjach oceniano wszystkie urzędy
oraz izby skarbowe. Pod uwagę brano dwie kategorie: skuteczność (nieomylność)
oraz efektywność (pracowitość). Urzędy skarbowe zostały podzielone na trzy grupy:
duże - zatrudniające powyżej 130 pracowników, średnie - w których pracuje od 61 do
130 osób oraz małe - w których zatrudnienie nie przekracza 60 pracowników.
Oddzielną kategorię stanowiły wyspecjalizowane urzędy skarbowe, obsługujące
dużych podatników.
Laureaci XI Rankingu Urzędów Skarbowych zapewniali, że ich celem jest jak
najlepsza obsługa i pomoc obywatelom we właściwym wypełnianiu obowiązków
podatkowych.
Download