Zasady metodyki Prince 2

advertisement
Projekt definicja Prince 2
projekt jest to organizacja tymczasowa, powołana w
celu dostarczenia jednego lub więcej produktów
biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia
Biznesowego
Cechy projektu:
Zmiany
Tymczasowość
Wielofunkcyjność
Unikalność
Niepewność (zagrożenia i szanse)
Struktura Prince 2
Pryncypia (zasady) – 7
Tematy – kluczowe aspekty zarządzania
projektem 7
Procesy – 7
Dostosowanie do środowiska
Pryncypia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Ciągła zasadność biznesowa
Korzystanie z doświadczeń
Zdefiniowane role i obowiązki
Zarządzanie etapowe
Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji*
Koncentracja na produktach
Dostosowanie do warunków projektu
Podstawą PRINCE 2 jest siedem procesów
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Przygotowanie projektu (PP)
Zarządzanie strategiczne projektem (ZS)
Inicjowanie projektu (IP)
Sterowanie etapem (SE)
Zarządzanie dostarczaniem produktów (ZD)
Zarządzanie końcem etapu (KE)
Zamykanie projektu (ZP)
Dawniej było tych procesów 8
Przygotowanie założeń projektu
Planowanie
Konstruowanie projektu
Strategiczne decyzje projektu
Sterowanie etapem
Zarządzanie wytwarzaniem produktów
Zarządzanie zakresem etapu
Zamykanie projektu
Przygotowanie projektu (PP)
o Określenie zespołu zarządzania projektem i jego
funkcji
o Dokument Podstawowe założenia projektu
o Określenie formuły organizacyjnej projektu
o Rejestr ryzyka
o Wstępny plan konstruowania projektu.
Dokument Podstawowe założenia projektu
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Cel dokumentu
Przesłanki projektu
Cele projektu
Zakres projektu i jego styk z innymi podmiotami
Najważniejsze produkty projektu
Ograniczenia
Założenia, przy jakich projekt ma być realizowany
Ogólne korzyści biznesowe i ich uzasadnienie
Wstępna ocenę ryzyka
Oczekiwania klienta co do jakości
Kryteria akceptacji
Ogólny plan projektu
Ocenianie stanu realizacji i składanie sprawozdań
Wymagania finansowe i budżetowe
Czas realizacji
o
Wszystkie inne informacje dodatkowe istotne dla powodzenia projektu
Zarządzanie strategiczne projektem (ZS)
Obecnie określane są jako „Zezwalanie na …
SDP-1 Decyzja o rozpoczęciu konstruowania
projektu
SDP-2 Decyzja o realizacji projektu
SDP-3 Decyzja o wprowadzeniu w życie planu
kolejnego etapu lub planu awaryjnego
SDP-4 Doraźne decyzje strategiczne
SDP-5 Zatwierdzenie zamknięcia projektu
Metodyka PRINCE 2 wprowadza jednolity
system dokumentacji projektów
o Teczka projektu
o Teczka etapu (teczki etapów)
o Teczka jakości
o Teczka merytoryczna
Teczka projektu:







Organizacja projektu
Plany
Uzasadnienie biznesowe
Rejestr ryzyka
Dokumenty dotyczące sterowania
Lista produktów
Sprawozdanie z nabytych doświadczeń
Teczka etapu:





Organizacja
Plany
Dziennik etapu
Korespondencja
Lista produktów
Teczka jakości:





Charakterystyka produktów
Oceny jakości
Zagadnienia realizacyjne (problemy)
Rejestr problemów realizacyjnych
Rejestr jakości
Teczka merytoryczna:




Elementy konfiguracji
Rejestr konfiguracji
Lokalizacja elementów
Poprawki specyfikacji
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards