Optional headline can go in here. Kompleksowy program

advertisement
Kompleksowy
program
Optional
headline
sterowania
środowiskiem
wody,
paszy
pokarmowego
cani przewodu
go in here.
trzody chlewnej
www.lnb.pl
KOMPLEKSOWY PROGRAM
STEROWANIA ŚRODOWISKIEM
WODY, PASZY I PRZEWODU
POKARMOWEGO
TRZODY CHLEWNEJ
Lonacid Max (1017)
Sypki preparat zakwaszająco-konserwujący przeznaczony do pasz
dla trzody chlewnej.
Skład:
kwas fosforowy, kwas mrówkowy, kwas propionowy, kwas mlekowy (Izomer L(+)), kwas cytrynowy, kwas octowy, kwas benzoesowy. Zawiera dodatek chronionych w odpowiednio dobranych matrycach tłuszczowych
kwasów (benzoesowy, fumarowy, mrówkowy, propionowy, cytrynowy,
sorbowy).
Działanie: Lonacid MAX jest zakwaszaczo-konserwantem. Zawarte
w nim kwasy działają dwutorowo:
• w środowisku mieszanki paszowej oddziałują konserwująco – utrudniając, lub wręcz uniemożliwiając rozwój mikroorganizmów patogennych.
• w środowisku treści przewodu pokarmowego powodują:
•zakwaszenie:
- wzrost sprawności trawienia białka
- tworzenie bariery antybakteryjnej na poziomie żołądka
- hamowanie namnażania się chorobotwórczej mikroflory przewodu
pokarmowego
- wzrost populacji korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego
- większą przyswajalność składników pokarmowych
• bezpośrednie działanie bakteriobójcze w stosunku do bakterii warunkowo chorobotwórczych
• wzrost wydzielania enzymów trawiennych
• dostarczenie cennych składników pokarmowych, w tym grup fosforanowych, niezbędnych dla licznych reakcji biochemicznych
• ograniczenie prooksydacyjnego działania metali o zmiennej wartościowości
•działanie promujące rozwój korzystnej mikroflory jelitowej dzięki
zawartości chronionych w specjalnej matrycy tłuszczowej kwasów
organicznych (benzoesowy, fumarowy, mrówkowy, propionowy, cytrynowy, sorbowy).
Środki ostrożności:
Preparat silnie skoncentrowany. Nie stosować bezpośrednio do karmienia zwierząt. Przed zastosowaniem zapoznać się z treścią etykiety.
Korzyści:
•Lepsza zdrowotność zwierząt i odporność na zaburzenia trawienne oraz infekcje
•Wyższe przyrosty masy ciała
•Mniejsze zużycie paszy na 1 kg
przyrostu
•Zmniejsza występowanie MMA
i zaburzeń trawiennych u loch.
STOSOWANIE:
(kg na 1 t mieszanki porcjowej)
• Prosięta ssące: 3,0 do 7,0
• Prosięta w okresie odsadzeniowym do
12 kg m.c.: 7,0 do 12,0
• Warchlaki: 2,0 do 5,0
• Tuczniki: 1,0 do 3,0
• Lochy: 2,0 do 4,0
* Niższa dawka zalecana jest w przypadku dodatku kwasów, ich soli
lub estrów do mieszanki paszowej pełnoporcjowej bezpośrednio lub
pośrednio poprzez ich występowanie w mieszance paszowej uzupełniającej
OPAKOWANIE
• Worek - masa netto 25 kg
• Woreczek - masa netto 1 kg
Wartość pokarmowa (w 1 kg)
Jedn. miary
Deklarowany
poziom
Kcal
1128
Energia metaboliczna dla trzody chlewnej
MJ
6,56
Tłuszcz surowy
%
2,50
Popiół surowy
%
21,60
Wapń ogólny
%
0,08
Fosfor ogólny
%
3,80
Fosfor strawny
%
3,70
Nazwa składnika pokarmowego
Energia netto dla trzody chlewnej
•
•
•
wzrost sprawności trawienia białka
tworzenie bariery antybakteryjnej
na poziomie żołądka
wzrost populacji korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego
LonoGut (461)
Sypki wieloskładnikowy preparat
o silnym, ukierunkowanym działaniu
w środowisku jelitowym, przeznaczony
do pasz dla trzody chlewnej.
Kwasy mrówkowy, propionowy
i benzoesowy w matrycy tłuszczowej
Karwakrol, aldehyd cynamonowy i kapsaicyna w mikrokapsułkach
Skład:
Chronione w odpowiednio dobranych matrycach tłuszczowych kwasy
organiczne (benzoesowy, mrówkowy, propionowy) oraz standaryzowane
ekstrakty roślinne (karwakrol, aldehyd cynamonowy, kapsaicyna).
Działanie: LonoGut jest sypkim wieloskładnikowym preparatem
o silnym, ukierunkowanym działaniu w środowisku jelitowym. Zawarte w nim substancje aktywne chronione są przed uwalnianiem w paszy
oraz w górnym odcinku przewodu pokarmowego zwierząt, a zwłaszcza
w żołądku. Wchodzące w skład preparatu kwasy organiczne znajdują się
w specjalnej matrycy tłuszczowej dobranej tak, aby uwalnianie kwasów
z matrycy następowało stopniowo podczas pasażu treści pokarmowej w jelitach. Ze względu na fakt użycia w preparacie LonoGut efektywnych, a zarazem reaktywnych kwasów (mrówkowy, propionowy,
benzoesowy) substancje aktywne pochodzenia roślinnego (karwakrol,
aldehyd cynamonowy, kapsaicyna) chronione są w oddzielnym procesie mikrokapsułkowania chroniącym je przed termicznym, chemicznym
i fizycznym uszkodzeniem. Dopiero po tym procesie oba preparaty są z sobą łączone w procesie aglomeracji. Taki proces zapobiega wystąpieniu interakcji pomiędzy reaktywnymi kwasami
i ekstraktami roślinnymi, co prowadziłoby do ich unieczynnienia. Substancje aktywne zawarte w preparacie LonoGut są stopniowo uwalniane
w środowisku jelitowym pełniąc szereg ważnych funkcji, wśród których
do najważniejszych należy zaliczyć:
• Wzrost aktywności enzymów trzustkowych, jak lipaza, amylaza, trypsyna i chymotrypsyna (kluczową rolę pełni w tym procesie kapsaicyna)
• Hamowanie rozwoju bakterii warunkowo chorobotwórczych, zwłaszcza E. Coli, Salmonelli, Clostridium, mikroflory grzybowej i pleśni
(kluczową rolę pełni w tym procesie kwas mrówkowy, propionowy
i benzoesowy oraz aldehyd cynamonowy)
• Stymulowanie rozwoju pożytecznych bakterii Lactobacillus (kluczową
rolę pełni w tym procesie karwakrol)
• Zwiększenie aktywności enzymów z grupy oksydoreduktaz, które
usuwając wolne rodniki wpływają na ochronę kosmków jelitowych
prowadząc do wzrostu ich powierzchni i możliwości absorbcji składników pokarmowych (kluczową rolę pełni w tym procesie aldehyd cynamonowy)
• Poprawa strawności składników pokarmowych (synergistyczne działanie wszystkich substancji aktywnych zawartych w preparacie)
Korzyści:
•Zapobieganie zachorowaniom powodowanym przez bakterie patogenne bytujące w jelitach
•Zwiększenie przyrostów masy ciała
prosiąt, warchlaków i tuczników
•Mniejsze zużycie paszy na 1 kg przyrostu zwierząt w okresie tuczu
•Poprawa wartości pokarmowej siary
i mleka loch
•Wzrost liczby urodzonych i odchowanych prosiąt
STOSOWANIE:
(kg na 1 t mieszanki paszowej pełnoporcjowej)
• Prosięta ssące: 1,0 do 2,0
• Prosięta w okresie odsadzeniowym do
12 kg m.c.: 1,0 do 4,0
• Warchlaki: 1,0 do 2,0
• Tuczniki: 1,0 do 2,0
• Lochy: 1,0 do 2,0
Celem optymalizacji efektów produkcyjnych zaleca się wprowadzanie do mieszanek paszowych pełnoporcjowych preparat LonoGut
dodatkowo poza zalecaną dawką zakwaszaczo-konserwanta Lonacid Max (kod: 1017).
Dawka preparatu LonoGut powinna być indywidualnie dobrana do
sytuacji na fermie (zaburzeń mikroflory jelitowej, warunków środowiskowych i stanu zdrowotnego zwierząt) i może być okresowo zwiększona przy silnych zaburzeniach.
OPAKOWANIE
• Woreczek - masa netto 1 kg
• Worek - masa netto 25 kg
• zwiększa aktywność enzymów
trzustkowych
• hamuje namnażanie
się mikroflory patogennej
• podnosi wartość pokarmową siary
i mleka loch
Powder C4-C12 (466)
Sypki preparat o silnym, ukierunkowanym
działaniu w środowisku jelitowym, przeznaczony do pasz dla trzody chlewnej.
Skład: Mono- oraz dwu- i trój-glicerydy kwasu masłowego, kaprylowego,
kaprynowego, laurynowego i propionowego.
Działanie: Powder C4-C12 jest sypkim preparatem o silnym, ukierunkowanym działaniu w środowisku jelitowym. Zawarte w nim kwasy: masłowy, kaprylowy, kaprynowy, laurynowy i propionowy występują
w formie monoglicerydów, dzięki czemu są aktywne w zwalczaniu patogenów w środowisku jelitowym. Monoglicerydy C4–C12 są
wchłaniane przez komórki nabłonka jelit i nie wymagają udziału tylu
enzymów, co przy hydrolizie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych gdzie niezbędna jest lipaza. Dzięki temu zwłaszcza prosięta, u
których system wydzielania enzymów trawiennych nie jest jeszcze
w pełni wykształcony, doskonale wykorzystują monoglicerydy C4-C12 jako
źródło energii. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są ważnym źródłem
energii dla rozwoju enterocytów, kosmków i krypt jelita cienkiego warunkujących dobre wchłanianie składników pokarmowych. Przeprowadzone
badania wskazują także na korzyści z wprowadzenia Powder C4–C12 do
mieszanek dla loch wysokoprośnych i karmiących. Odnotowano zwiększenie średniej masy ciała prosiąt oraz poprawę wyrównania mas ciała w
obrębie miotu, skróceniu uległ również okres jałowienia. Kwasy wchodzące
w skład preparatu Powder C4-C12 działają synergistycznie, a za szczególnie wartościowe oddziaływanie w środowisku jelitowym należy uznać:
• stymulację rozwoju i odbudowy kosmków jelitowych (kwas masłowy
oraz propionowy stanowią preferowane źródło energii dla komórek
nabłonka jelit)
• hamowanie rozwoju bakterii chorobotwórczych jak E. coli, Salmonella
Enteritidis, S. infantis, S. Typhimurium, Clostridium perfringes, Staphylococcus, Listeria, Streptococcus i Brachyspira hyodysenteriae).
•stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju pożądanych bakterii
przewodu pokarmowego (Lactobacillus, Bifidobacteria)
Wnikanie monoglicerydów do komórek bakterii chorobotwórczych - Monoglicerydy „stosują taktykę konia trojańskiego” wykorzystując glicerol jako „nośnik” dostają się do wnętrza komórki bakteryjnej, gdzie pod wpływem działania
wewnątrzkomórkowych,
niespecyficznych esteraz następuje
Komórka bakterii
“Kanał aqaporin”
odszczepienie cząsteczki kwasu
od glicerolu i bakteriobójcze
oddziaływanie na taką komórkę lub inaktywację genów
umożliwiających bakteriom
M
gram ujemnym „zakażanie
Efekt ten jest uzyskiwany
przy fizjologicznej
zdrowych komórek organikoncentracji 16mM
zmu”.
Monoglicerydy
Korzyści:
•Zapobieganie zachorowaniom powodowanym przez bakterie patogenne namnażające się w środowisku jelitowym;
•Wzrost odporności zwierząt poprzez
poprawę pracy układu immunologicznego jelit (GALT);
•Poprawa wchłaniania składników pokarmowych;
•Mniejsze zużycie paszy na 1 kg
przyrostu;
•Wyższe przyrosty masy ciała.
STOSOWANIE:
(kg na 1 t mieszanki paszowej pełnoporcjowej)
• Prosięta ssące: 4,0 do 6,0
• Prosięta w okresie odsadzeniowym do
12 kg m.c.: 4,0 do 6,0
• Warchlaki: 3,0 do 4,0
• Tuczniki: 2,5 do 4,0
• Lochy: 2,5 do 4,0
Celem optymalizacji efektów produkcyjnych zaleca się wprowadzanie do mieszanek paszowych pełnoporcjowych preparat Powder C4C12 dodatkowo poza zalecaną dawką zakwaszaczo-konserwanta
Lonacid Max (kod: 1017). Dawka preparatu Powder C4-C12 powinna
być indywidualnie dobrana do sytuacji na fermie (zaburzeń mikroflory
jelitowej, warunków środowiskowych i stanu zdrowotnego zwierząt) i
może być okresowo zwiększona przy silnych zaburzeniach.
OPAKOWANIE
• Worek - masa netto 25 kg
Wartość pokarmowa (w 1 kg)
Jedn. miary
Deklarowany
poziom
Kcal
4 750
Energia metaboliczna dla trzody chlewnej
MJ
27,60
Tłuszcz surowy
%
43,00
Popiół surowy
%
32,00
Glicerydy kwasów masłowego, kaprylowego,
kaprynowego, laurynowego i propionowego
%
44,00
Nazwa składnika pokarmowego
• hamuje namnażanie się bakterii
chorobotwórczych
• sprzyja rozwojowi pożądanej mikroflory jelit
• stymuluje rozwój kosmków
jelitowych
Energia netto dla trzody chlewnej
Acidosol (1344)
Płynny preparat zakwaszająco-konserwujący przeznaczony do wody
dla trzody chlewnej
Skład:
kwas fosforowy, kwas propionowy, kwas octowy, kwas mlekowy.
Działanie:
Acidosol jest przede wszystkim płynnym zakwaszaczem zapewniającym stabilizację oraz higienizację instalacji wodnych.
Po dodaniu do wody obniża on pH wody pitnej prowadząc do zahamowania namnażania się w niej patogenów. W stosowanych powszechnie
systemach pojenia zwierząt stosunkowo często dochodzi do zakażenia wody mikroorganizmami chorobotwórczymi. Sprzyja temu między
innymi dodawanie do wody pitnej preparatów witaminowo-mineralnych, szczepionek i leków. Preparaty te stanowią dobrą pożywkę dla
patogenów. Warto także pamiętać, że w opisanych warunkach szybko
namnażają się także glony, w efekcie czego dochodzi do zmniejszenia
przepływu wody w poidłach. Nie mniej często dochodzi do zanieczyszczenia poideł miseczkowych i dzwonowych odchodami, w efekcie czego
szybko dochodzi do infekcji bakteryjnych. Większość bakterii patogennych, takich jak: Escherichia Coli, czy Salmonella rozwija się intensywnie
w warunkach pH wynoszącego pomiędzy 6,0 a 8,0. Przy obniżeniu pH
do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0 rozwój tych patogenów zostaje zahamowany. Z tych też względów dawkę Acidosolu proponujemy indywidualnie dostosować do każdego obiektu inwentarskiego tak, aby pH wody
pitnej doprowadzić do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0. Trzeba pamiętać,
że w użytkowanych już obiektach efekt oddziaływania Acidosolu będzie
w pierwszym okresie spowalniany poprzez biofilm mikroorganizmów
występujący na wewnętrznej powierzchni rur. Stąd też efekt podawania
Acidosolu może być nie zauważalny od razu po dodaniu do wody. Z tych
samych względów zaleca się w pierwszym okresie podawanie wyższych
dawek Acidosolu, które należy zmniejszać w miarę obniżania się pH
wody pitnej. Acidosol pobrany wraz z woda pitną efektywnie oddziałuje
w przewodzie pokarmowym zwierząt prowadząc do poprawy trawienia
pasz oraz stymulując rozwój korzystnej mikroflory.
Środki ostrożności:
Preparat silnie skoncentrowany. Przed zastosowaniem zapoznać się
z treścią etykiety.
• hamuje namnażanie się patogenów
w wodzie
• stabilizuje jakość wody pitnej
• higienizuje instalacje wodne
Korzyści:
•Stabilizacja jakości wody pitnej
•Higienizacja instalacji wodnych
•Wzrost sprawności trawienia pasz
•Wzrost populacji korzystnej mikroflory
przewodu pokarmowego zwierząt
•Dostarczenie cennych składników
pokarmowych, w tym grup fosforanowych, niezbędnych dla licznych reakcji
biochemicznych
•Lepsza zdrowotność zwierząt i odporność na infekcje
STOSOWANIE:
W zależności od pH wody pitnej 0,5 do 2,0 litra na
1000 litrów wody pitnej (0,5 do 2,0 ml/litr). Celem
powinno być uzyskanie pH wody pitnej = 4,0 do
5,0. Preparat należy podawać do wody równolegle ze stosowaniem sypkich preparatów zakwaszająco-konserwujących.
Nie należy podawać preparatu do wody w trakcie podawania leków
lub szczepionek chyba, że jest to wyraźnie zalecane.
OPAKOWANIE
• Pojemnik 5 lub 20 Kg
(zwrotne i bezzwrotne)
Wartość pokarmowa (w 1 kg)
Jedn. miary
Deklarowany
poziom
Kcal
1 376
Energia metaboliczna dla trzody chlewnej
MJ
8,00
Fosfor ogólny
%
15,50
Fosfor strawny
%
15,00
Nazwa składnika pokarmowego
Energia netto dla trzody chlewnej
Lonacid Mould i NeutroAcid
(LZ03)
(100495)
Konserwanty paszowe o szerokim działaniu przeciwgrzybiczym i bakteriobójczym przeznaczone do konserwacji ziarna zbóż i pasz dla wszystkich gatunków
zwierząt gospodarskich.
Działanie: Lonacid Mould i NeutroAcid
są konserwantami paszowymi o silnym
działaniu przeciwgrzybowym.
Zawarte w nich kwasy organiczne i ich sole działają synergistycznie hamując namnażanie się grzybów patogennych w surowcach jak
i w mieszankach paszowych. Zastosowanie preparatów na zboża zaraz
po zbiorach uniemożliwia dalszy rozwój grzybów. Po dodaniu preparatów
zahamowany zostaje także spadek wartości pokarmowej pasz. Preparaty
zabezpieczają magazynowane pasze chroniąc je przed zbrylaniem i zagrzewaniem się. Ponadto kwasy i ich sole zawarte w tych konserwantach
hamują namnażanie się bakterii chorobotwórczych.
Uwaga na skutek likwidacji enzymów ziarno zbóż traci siłę kiełkowania
i może być użyte tylko na cele paszowe dla zwierząt.
Korzyści:
•Zahamowanie rozwoju grzybów toksynotwórczych i produkcji mikotoksyn
•Ograniczenie spadku wartości pokarmowej pasz
•Ograniczenie kondensacji pary wodnej
w silosach zbożowych
•Lepsza zdrowotność zwierząt i odporność na infekcje.
Lonacid Mould (LZ03)
Płynny konserwant paszowy
NeutroAcid (100495)
Sypki konserwant paszowy
Skład: propionian amonu, kwas propionowy, kwas octowy, kwas mrówkowy.
Skład: propionian wapnia, propionian sodu, mrówczan wapnia, kwas benzoesowy, bentonit, węglan wapnia, fosforan jednowapniowy.
Wartość pokarmowa (w 1 kg)
Nazwa składnika pokarmowego
Energia netto dla trzody chlewnej
Energia metaboliczna dla trzody chlewnej
Wartość pokarmowa (w 1 kg)
Jedn. miary
Deklarowany
poziom
Kcal
1 628
Energia netto dla trzody chlewnej
MJ
9,46
Energia metaboliczna dla trzody chlewnej
STOSOWANIE: (kg na 1 t mieszanki paszowej pełnoporcjowej)
Celem zahamowania rozwoju grzybów toksynotwórczych należy preparat nanieść
homogennie na powierzchnię pasz najlepiej za pośrednictwem instalacji do natrysku konserwanta płynnego. Dawka zależna jest od wilgotności ziarna zbóż, czy też
innych pasz i powinna wynosić:
• do 15% - 1,0 do 2,0
• od 15 do 18% - 3,0 do 5,0
• od 18 do 20% - 5,0 do 7,0
• od 20 do 22% - 7,0 do 9,0
• od 22 do 24% - 9,0 do 10,0
* wyższe dawki zalecane są przy długim okresie przechowywania (ponad 1 miesiąc)
i/lub wysokim skażeniu grzybami toksynotwórczymi. Celem homogennego rozprowadzenia preparatu w surowcu zaleca się stosowanie dawki wynoszącej minimum
3 l na 1 tonę. Stąd też przy dawkach niższych, niż 3 l Lonacid Mould na 1 t paszy
zaleca się wcześniejsze wymieszanie preparatu z wodą tak, aby dawka rozcieńczonego preparatu wynosiła min. 3 l na 1 t.
OPAKOWANIE
• Pojemnik 5 lub 20 L
• Kontenery 1000 kg na palecie (zwrotne i bezzwrotne)
Celem optymalizacji efektów produkcyjnych zaleca się stosowanie preparatu
Lonacid Mould niezależnie od stosowania zakwaszaczo-konserwanta Lonacid
Max (kod: 1017).
Lonacid Mould zalecany jest także, jako dodatek ułatwiający zakiszanie pasz
zwłaszcza kiszenie ziarna kukurydzy. Celem przyśpieszenia procesu zakiszania
pasz oraz zabezpieczenia ich przed psuciem zaleca się nanieść homogennie na
powierzchnię zakiszanej paszy 2,0 do 4,0 kg na 1 tonę. Ponadto po „otwarciu”
kiszonki i rozpoczęciu zużywania jej zaleca się każdorazowe spryskiwanie preparatem wierzchniej warstwy kiszonki narażonej na kontakt z powietrzem atmosferycznym. Takie postępowanie zabezpieczy kiszonkę przed psuciem.
Środki ostrożności:
Preparat skoncentrowany. Przed zastosowaniem zapoznać się z treścią etykiety.
Nazwa składnika pokarmowego
Jedn. miary
Deklarowany
poziom
Kcal
832
MJ
4,83
STOSOWANIE: (kg na 1 t mieszanki paszowej pełnoporcjowej)
Celem zahamowania rozwoju grzybów toksynotwórczych nanieść możliwie homogennie na powierzchnię pasz np. w trakcie transportu zboża do magazynu, czy też
w czasie przesypywania na niższą kondygnację. Dawka zależna jest od wilgotności
ziarna zbóż czy też innych pasz i powinna wynosić:
• do 16% - 2,0 do 5,0
• od 16 do 18% - 5,0 do 10,0
OPAKOWANIE
• Worek 25 kg
Celem optymalizacji efektów produkcyjnych zaleca się stosowanie preparatu
NeutroAcid niezależnie od stosowania zakwaszaczo-konserwanta Lonacid Max
(kod: 1017). Uwaga na skutek likwidacji enzymów ziarno zbóż traci siłę kiełkowania
i może być użyte tylko na cele paszowe dla zwierząt.
www.cargill.com
Cargill Poland Sp. z o.o.
Oddział w Kiszkowie
ul. Rolna 2/4
62-280 Kiszkowo
T +48 61 42 49 110
F +48 61 42 49 111
www.lnb.pl
© 2016 Cargill,
Incorporated.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards