Uproszczenie procedury uzyskiwania rządowej pomocy

advertisement
Uproszczenie procedury
uzyskiwania rządowej pomocy
finansowej przez ukraińskich
hodowców zwierząt hodowlanych i
trzody chlewnej
2015-12-02 16:18:24
2
3
Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy zliberalizowało procedurę udzielania wsparcia finansowego
gospodarstwom rolnym utrzymującym zwierząta hodowlane
Zgodnie z decyzją Gabinetu Ministrów Ukrainy w tej sprawie, skrócono wykaz dokumentów niezbędnych do
uzyskania ze strony państwa wsparcia finansowego oraz zniesiono tzw. „metodę przetargową” podczas
rozpatrywania wniosków o przyznanie w/w pomocy. Decyzja o przyznaniu dofinansowania może być podjęta
przez miejscowe organy władzy. W celu uzyskania pomocy finansowej podmiot gospodarczy powinien przekazać
do stosownej komisji obwodowej odpowiedni pakiet dokumentów. Komisje rozpoczną swoją pracę po
zatwierdzeniu odpowiedniego programu podziału środków finansowych.
Źródło: „Interfax-Ukraina”
4
Download