Teatr powstał niedaleko: Przejdź się i podziękuj

advertisement
Teatr powstał niedaleko:
Przejdź się i podziękuj
Grekom…
opracowała: Paulina Serednicka
Króciutka historia teatru…
 Teatr starożytny związany
był z kultem boga
Dionizosa. W czasie tzw.
Wielkich i Małych
Dionizji przedstawiano na
scenie tragedie i komedie
opowiadające o sprawach
codziennych, o dobrych i
złych postępkach,
i
o wszystkim, co wiązało
się z człowiekiem.
Dramat
Tragedia
gr. kommos- wesoły, ode- 
pieśń
Komedia
gr. tragos- kozioł, ode- pieśń
Budowa teatru greckiego
widownia
orchestra (placyk,
na którym
występował chór)
parodos (wejście dla
chóru)
proskenion (scena)
skene (kulisy,
garderoby);
parodos (wejście dla
chóru)
Amfiteatr w Milecie
Aktorzy
 Pierwotnie aktorzy mieli
twarze umazane moszczem
winnym (surowym sokiem
wytłaczanym z owoców
winorośli) i występowali
w miękkim, haftowanym
obuwiu (tzw. bucikach
Dionizosa). Strój był bardzo
kolorowy. Później,
w starożytnym Rzymie,
aktorzy występowali
w maskach i na koturnach.
W sztukach grali tylko
mężczyźni (również kobiece
role).
Teatr średniowieczny
W teatrze
średniowiecznym
większość przedstawień
była tematycznie związana
z Kościołem i religią.
Chętnie oglądano tzw.
Misteria – przedstawienia z
życia Jezusa i jego rodziny.
Ponadto dużym
powodzeniem cieszyły się
także tzw. Moralitety –
przedstawienia o
charakterze obyczajowym z
morałem na końcu.
Aktorzy sami kupowali
sobie stroje i często się
przebierali wprost na
scenie.
Renesansowe maskarady
Bale maskowe organizowane we renesansowych
Włoszech miały swój rodowód w starożytnym
spektaklu, jakim był TRIUMF-widowisko mające na
celu uczczenie wodza i jego zwycięskich żołnierzy.
W renesansowej Florencji wskrzeszono ten zwyczaj
organizując w okresie karnawału triumfy
(procesje), w których brały udział specjalnie
przystrojone wozy przyozdobione kwiatami,
dekoracjami i postaciami mitologicznymi,
towarzyszył im tłum przebierańców w maskach
i kostiumach, śpiewający satyryczne pieśni.
Opera
(wł. "dzieło") – sceniczne dzieło muzyczne wokalnoinstrumentalne, w którym muzyka współdziała z akcją
dramatyczną (libretto). Istotą tego gatunku muzycznego
jest synteza sztuk, czyli połączenie słowa, muzyki,
plastyki, ruchu, gestu oraz gry aktorskiej.
Balet
 Przyjęto dość umownie, że za początek nowego okresu
tańca widowiskowego uważać należy wystawienie w
Paryżu 1 września 1581r. baletu dworskiego pod
tytułem „Corce – Ballet Comique de la Reine” (Balet
komiczny królowej).
Teatr elżbietański
 Przyjmuje się, że sceną było
W Anglii rozwinął się
teatr elżbietański (z
czasów królowej
Elżbiety I), w którym
swoje sztuki wystawiał
m.in. William Szekspir.
Najsłynniejszy budynek
to Teatr The Globe.
podwyższenie, otoczone z trzech
stron przez widzów i nieodgrodzone
od nich barierą. Aktorzy często
zwracali się do publiczności
bezpośrednio, nawiązywali z nią
bliski kontakt. Podobnie sami
widzowie pozostawali w interakcji
z działaniami aktorów. Publiczność,
a zwłaszcza przedstawiciele
niższych klas społecznych, bywała
hałaśliwa i żywo reagowała na akcję
przedstawienia. W zwyczaju było
wiwatowanie, klaskanie, tupanie, a
nawet – w przypadku skrajnego
znudzenia spektaklem – rzucanie w
grających drobnymi kamieniami.
Wiek XIX
W XIX wieku
wystawiano
najchętniej dramaty.
Rozwinęła się sztuka
zdobienia sceny do
wystawianego
przedstawienia, czyli
scenografia. W teatrze
występowały kobiety,
m.in. słynna na całym
świecie polska aktorka
Helena Modrzejewska.
Teatr lalek
 Głównym środkiem wyrazu jest lalka teatralna
animowana przez aktora-lalkarza, najczęściej ukrytego
za parawanem, czasem występującego razem z lalką na
scenie. Lalki mogą też być poruszane przez
mechanizm (mechaniczny teatr lalek). Podstawowe
typy lalek teatralnych: pacynka, kukiełka, jawajka,
marionetka, lalka cieniowa.
Teatr współczesny
Tadeusz Kantor
„Umarła klasa”
Pierwsza scena
narodowa
Powstał w 1765 roku z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Była to pierwsza w kraju scena
publiczna ze stałym i zawodowym
zespołem składającym się z polskich
artystów.
.
Krakowskie teatry
Teatr Stary
Teatr im. Juliusza Słowackiego
Teatr Ludowy
Teatr Bagatela
Teatr Groteska
Download