Aminokwasy stanowią budulec białek oraz tkanki

advertisement
Aminokwasy stanowią budulec białek oraz tkanki mięśniowej. Wszelkie rodzaje procesów
fizjologicznych związanych z uprawianiem sportu - regeneracja energii, rozwój mięśni,
spalanie tłuszczów a także funkcjonowanie naszych nastrojów i praca umysłu - pozostają w
ścisłym związku z aminokwasami. Zgodnie z jedną z przyjętych klasyfikacji, 9 aminokwasów
nazywa się niezbędnymi lub egzogennymi (IAA - indispensable amino acids), niekiedy
nazywane również aminokwasami podstawowymi, co oznacza, że muszą być dostarczane
organizmowi w odpowiednich produktach spożywczych lub odżywkach. Pozostałe
aminokwasy zostały skasyfikowane jako endogenne (DAA) lub warunkowo zbędne, Lizyna:
· Ważna przy budowie białek, głównie w mięśniach i w kościach, istotna dla rozwoju dzieci.
· Pomaga wchłaniać wapń, uzyskiwać większą koncentrację umysłową.
· Zwalcza objawy przeziębienia, grypy oraz opryszczki.
· Pomaga w wytwarzaniu hormonów, przeciwciał, enzymów i budowie kolagenu.
· Jej brak powoduje zmęczenie, rozdrażnienie, anemię i wypadanie włosów.
Kwas glutaminowy:
· Ważny składnik metaboliczny w układzie immunnologicznym, do produkcji energii i
funkcji mózgu.
Glicyna:
· Opóźnia zwyrodnienie mięśni poprzez dostarczanie dodatkowej keratyny.
· Bardzo ważna przy budowie czerwonych krwinek i dostarczaniu aminokwasów do
organizmu, a także przy syntezie glukozy i keratyny - dwóch ważnych substancji dla
produkcji energii.
Alanina:
· Ważne źródło energii i regulator poziomu cukru we krwi.
· Wchodzi w szlaki metaboliczne glukozy.
· Ma działanie pobudzające.
· Utrzymuje metabolizm mięśni, regeneruje tkanki i przyczynia się do równowagi azotowej.
· Walina powinna być łączona z leucyną i izoleucyną.
Lizyna:
· Ważna przy budowie białek, głównie w mięśniach i w kościach, istotna dla rozwoju dzieci.
· Pomaga wchłaniać wapń, uzyskiwać większą koncentrację umysłową.
· Zwalcza objawy przeziębienia, grypy oraz opryszczki.
· Pomaga w wytwarzaniu hormonów, przeciwciał, enzymów i budowie kolagenu.
· Jej brak powoduje zmęczenie, rozdrażnienie, anemię i wypadanie włosów.
Związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową
(-NH2) i jedną grupę karboksylową (-COOH). Inaczej mówiąc są to kwasy karboksylowe
alifatyczne lub aromatyczne, zawierające w cząsteczce oprócz grupy karboksylowej -COOH,
grupę aminową -NH2.
Aminokwasy są związkami amfoterycznymi: w środowisku o pH niższym od ich punktu
izojonowego (pI) występują jako kationy (-NH3+) i mogą reagować z anionami, natomiast w
środowisku o pH wyższym od pI tworzą aniony (-COO-) i reagują z kationami. W pI tworzą
jony obojnacze, czyli elektrycznie obojętne.
Wyróżnia się aminokwasy:
obojętne (pI przy pH ok. 6,3),
zasadowe (pI w zakresie zasadowym pH) i
kwaśne (pI w zakresie kwaśnym pH).
Właściwości fizyczne aminokwasów : - barwa biała
- subst. krystaliczna ; - wysoka temperatura wrzenia
- jonowy charakter ; - dobrze rozpusz. się w wodzie.
izoleucyna, leucyna - aminokwasy rozgałęzione, występujące w kukurydzy i mleku. Są
wykorzystywane jako materiał budulcowy i energetyczny dla pracującego mięśnia. Nie
przechodzą przez wątrobę i dlatego praktycznie natychmiast trafiają do potrzebujących je
mięśni.
walina - aminokwas rozgałęziony, działanie jak wyżej, najobficiej występuje w białku
siemienia lnianego.
Download