GLEBY I KLIMAT CZERLEJNA

advertisement
GLEBY I KLIMAT CZERLEJNA
GLEBY I KLIMAT CZERLEJNA
09.09.11
JEDNYM Z ELEMENTÓW
ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO , MAJĄCYM
ISTOTNY WPŁYW NA WARUNKI
ROZWOJU DANEGO MIEJSCA, SĄ
WARUNKI KLIMATYCZNE.
09.09.11
KLIMAT
.
Klimat Pojezierza Wielkopolskiego w tym także
Czerlejna należy do
strefy klimatu umiarkowanego w obszarze
wzajemnego oddziaływania
powietrza morskiego i kontynentalnego.
09.09.11
Na kształtowanie się stanów pogody szczególny wpływ ma
cyrkulacja
i pochodzenie mas powietrza. Najczęściej notuje się
pochodzenie powietrza
polarno – morskiego pochodzącego znad północnego Atlantyku.
W lecie jest to powietrze chłodne przynoszące znaczne
zachmurzenie nieba i częste opady atmosferyczne. W zimie
powietrze to przynosi ocieplenie i przyczynia się do odwilży.
Rzadziej napływa powietrze polarno – kontynentalne znad
Europy Wschodniej i Azji. Cechuje się ono małą wilgotnością
i przynosi zmniejszenie zachmurzenia ogólnego nieba.
Powietrze to napływa głównie zimą i wiosną.
Na ten teren rzadko napływa powietrze znad Arktyki, które
powoduje znaczne spadki temperatury, a wiosną przymrozki
09.09.11
09.09.11
Według regionalizacji rolniczo – klimatycznej Polski
R. Gumińskiego
Czerlejno znajdują się na terenie dzielnicy
środkowej. Jest to obszar
o najniższych opadach atmosferycznych w Polsce,
tzw. cień opadowy, nazywany często „suchą
wyspą”.Średnioroczna wieloletnia suma opadów
wynosi poniżej 550 mm.
09.09.11
MIEJSCOWOŚĆ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ROK
POZNAŃ
29
22
33
31
47
62
76
56
44
35
33
39
507
09.09.11
Długość okresu wegetacyjnego wynosi od 200
– 220 dni. Występuje tu
30 – 50 dni z mrozem, 100 – 110 dni z
przymrozkami. Pokrywa śnieżna
utrzymuje się 38 – 60 dni. Wieloletnia
średnia temperatura powietrza wynosi
7,7oC.
Zachmurzenie ogólne nieba wynosi 65 %.
09.09.11
09.09.11
GLEBY WYSTEPUJACE W POLSCE
09.09.11

Czarnoziemy

Czarne ziemie

Mady

Gleby górskie

Gleby bagienne

Brunatne i płowe

Bielice

Gleby antropogeniczne
GLEBY WYSTEPUJACE W NASZEJ MIEJSCOWOSCI
W naszej miejscowosci przewazaja gleby brunatne i bielicowe.
Gleby brunatnoziemne kształtowały się na utworach
akumulacji lodowcowej pod wpływem lasów liściastych.
W większości przypadków są zasobne w składniki pokarmowe.
Gleby bielicowe tworzą się na piaskach pod wpływem lasów iglastych.
W stosunku do gleb brunatnych są mniej żyzne i zawierają mniejsze
zasoby składników pokarmowych dla roślin.
09.09.11
Profil gleby
brunatnej
(fot. S.
Brożek)
Brown soil
profile (by S.
Brożek)
Profil gleby
bielicowej (fot.
S. Brożek)
Podzolic soil
profile (by S.
Brożek)
GLEBY BRUNATNE I BIELICOWE
09.09.11
Wysoki jest
odsetek gleb kl.
IVa
09.09.11
Wykonali:
Jakub Nowaczyk
Krystian Kozłowicz
Karol Wincenciak
09.09.11
Download